Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

poprawności politycznej. Niemniej,

analiza zebranego materiału pozwala na

wyróżnienie pewnych praktyk, które są

w środowiskach lokalnych postrzegane

negatywnie, ale już niekoniecznie jako

kontrkulturowe. Po pierwsze, wspomniana

zmiana w obrębie kultury ludowej

oraz komercjalizacja folkloru są obszarem

licznych kontrowersji. Na przykład

stylizowanie na kulturę ludową daje

w efekcie „fałszywą” kulturę, szczególnie

jeżeli element stylizowany staje się

oryginalnym:

K1: Właśnie była teroz z wystawami było twórców

ludowych, była wystawa w Poroninie…

w ten… no i niestety… no w tego… i się okazało,

że połowa górali było góralskich, a ta druga połowa

niestety było wszysko stylizowane, a było

to typowo nazwa była z szaf: „Ubirojmy świat”!

[…] Bo była sukienka na ramiączkach i z paskiem

tylko tu haftowanym, no mi się wydaje,

że chyba nigdy górolka tak nie chodziła ubrana

no! [twórca ludowy, gmina wiejska] [gmina 5;

FGI 5.1]

Po drugie, badani czasami mianem

kontrowersyjnych wydarzeń określali

inicjatywy, które, niezależnie od prezentowanych

tam treści, wiążą się z praktyką

spożywania alkoholu. Zatem, wszelkiego

typu piwnice muzyczne, kluby albo po

prostu miejsca, w których spotyka się

młodzież, to przestrzenie kontrowersyjne

szczególnie z punktu widzenia instytucjonalnych

aktorów kultury i grup religijnych.

W tym obszarze mieszczą się również

imprezy masowe (przez niektórych

określane mianem kultury eventowej),

za którymi, według badanych, kryje się

niewiele treści, ale są ważne, ponieważ

spełniają oczekiwania mieszkańców oraz

są źródłem dochodu. Po trzecie, niektórzy

badani podkreślają, że te elementy twórczości

kulturowej, które nie odwołują się

wprost do kultury regionalnej (do kultury

lokalnej, wojewódzkiej) są postrzegane

przez dominujących w tym obszarze aktorów

jako niszowe, awangardowe i w efekcie

takie, które niekoniecznie powinny być

wspierane:

M1: Dokonuje się taka nienaturalna hierarchizacja,

ja z nią zawsze walczyłem, ale okazuje się,

że rzeczywiście to, co nie narodowe, to co nie

miejskie, to co nie wojewódzkie, natychmiast

staje się z punktu wyjścia mniej wartościowe.

I to jest duży problem, ale dlaczego

[…] to jest tak, że zawsze można, w sumie

ja znajduję ludzi, którzy się też tym zajmują

i generalnie to jest możliwe. Ale ja tylko to, żeby

nie za bardzo na swoje podwórko się pakować,

to jednak, moim zdaniem, brakuje zdecydo-

54

More magazines by this user
Similar magazines