Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

rze Na te pytania postaramy się odpowiedzieć

w następnej części raportu.

Uczestnictwo w kulturze

Z definicją kultury badani bardzo często

wiązali to, kto w tej kulturze uczestniczy

i do kogo kierowana jest oferta.

Zagadnienie uczestnictwa w kulturze

jest w sposób ilościowy badane między

innymi przez Główny Urząd Statystyczny

w ramach Ośrodka Statystyki Kultury.

Z prowadzonych tam badań możemy

się na przykład dowiedzieć, że w Małopolsce

systematycznie maleje liczba

czytelników, księgozbiorów i wypożyczeń

z bibliotek publicznych. Maleje również

liczba zwiedzających muzea, mimo że

w 2009 roku w stosunku do 2008 roku

zwiększyła się liczba oddziałów muzealnych

i niezależnych placówek. Wzrasta

natomiast liczba osób chodzących na

przedstawienia teatralne (tych instytucji

zresztą też przybyło), korzystających

z ofert filharmonii, orkiestr i chórów.

W stosunku do 2008 roku liczba użytkowników

tych instytucji wzrosła prawie

o 17 procent. O 7 procent wzrosła liczba

widzów w kinach. Również galerie i salony

sztuki powoli zyskują na popularności

wśród mieszkańców Małopolski (Główny

Urząd Statystyczny w Krakowie 2010a).

Oczywiście tego typu dane przedstawiają

ogólne trendy bez uwzględniania

ważnych kontekstów społeczno-kulturowych,

w jakich funkcjonują jednostki.

W tym miejscu interesuje nas sposób

definiowania uczestnictwa w kulturze

przez badanych aktorów kultury.

Pierwszym ważnym zagadnieniem, które

wyłoniło się z analizy danych empirycznych,

jest określenie warunków minimalnych

uczestnictwa w kulturze. Badani

dokonują rozróżnienia na bierne i aktywne

uczestnictwo w kulturze. To pierwsze

oznacza korzystanie z tego, co zaproponują

konkretni aktorzy kultury. Według

badanych jest to zazwyczaj chwilowe

(pozbawione głębszych wartości) uczestnictwo,

które nie jest zasadniczo czymś

pozytywnym dla kultury, nawet jeżeli

takich biernych odbiorców (na przykład

w ramach festiwalu) jest wielu:

M: Ja nawet czasem, bo wielu organizatorów

bazuje na szkołach, no my jesteśmy z takich

masowych akcji średnio zadowoleni, raczej

nauczycieli skłaniamy, aby przyszło paru, ale zainteresowanych,

bo potem jest takie uczestnictwo

krótkotrwałe, ale tu się wytworzyła dobra

publiczność […] W każdym razie mamy do kogo

mówić i to jest ważne. [dyrektor, muzeum,

gmina miejska] [gmina 1; FGI 1.2]

57

More magazines by this user
Similar magazines