Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

Uczestnictwo aktywne oznacza włączenie

się mieszkańców w proces przygotowywania

danego wydarzenia kulturalnego od

początku do końca, udział w szkoleniach,

wykładach i warsztatach. W niektórych

społecznościach lokalnych istnieje, jak

mówili badani, specyficzny klimat, wysoki

poziom zaangażowania mieszkańców

w działania zbiorowe również w sferze

kultury:

K1: Ja chciałam, to co pan dyrektor mówił, że to

jest taka specyfika naszego miasta, że na wielu

polach są prowadzone różne działania i jeśli

ktoś chce, to po prostu może z tego skorzystać

i jest to umożliwione. Faktycznie tu pewien niedosyt

jest, że [nazwa miejscowości] nie posiada

takiej dużej imprezy, która wychodzi gdzieś

poza obszar tylko i wyłącznie lokalny, która

przyciąga ludzi z zewnątrz, ale sami dla siebie

stwarzamy sobie możliwości tego uczestnictwa.

[sektor pozarządowy, gmina miejska] [gmina 1;

FGI 1.1]

M1: Ja chciałem powiedzieć na temat aktywnego

uczestnictwa w kulturze, bo nie mówiliśmy

do tej pory, że na terenie naszej gminy mamy

fantastyczną orkiestrę dętą OSP w [nazwa

miejscowości], gdzie z tąże orkiestrą występuje

co najmniej czterdziestokilkuosobowa świetna

grupa mażoretek, fantastycznych dziewcząt,

które Ośrodek Kultury jako gmina wspomagamy

w ich rozwoju, w tej chwili jest to stowarzyszenie,

ale rozumiejąc potrzebę uczestnictwa

poprzez twórcze działanie, poprzez aktywne

działanie i mając na uwadze edukację muzyczną

dzieci i młodzieży z naszego terenu, z naszej

gminy, gdzie przecież pod okiem naszego

instruktora [imię osoby], czterdzieści osób,

z czego 70 procent młodych zdobywa wiedzę

muzyczną. [dyrektor, dom kultury, gmina miejska]

[gmina 4; FGI 4.1]

Taki wysoki poziom zaangażowania w życie

społeczności lokalnej może świadczyć

o dobrej jakości kapitału społecznego

w tych miejscach (por. Kwiatkowski 1999).

Mimo iż coraz częściej mówi się o kryzysie

więzi społeczności lokalnych, to liczne

wypowiedzi badanych świadczą o wręcz

odwrotnej tendencji, przynajmniej, jeżeli

chodzi o zaangażowanie na polu kulturalnym.

Według badanych, warunkiem

minimalnym uczestnictwa w kulturze

jest fakt przelotnego zainteresowania

przedstawianą praktyką kulturalną. Nawet

chwilowa styczność z kulturą wywołuje

energię emocjonalną i refleksję nad

kulturowymi aspektami życia. Warto zastanowić

się nad tym, co jeszcze, według

badanych, powinno wynikać z uczestnictwa

w kulturze. Po pierwsze, bardzo

ważnym efektem tego uczestnictwa jest

edukacja historyczna na temat danego

58

More magazines by this user
Similar magazines