Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

dużych imprez plenerowych organizowana

jest przez stowarzyszenia regionalne

przy finansowym wsparciu instytucji publicznych.

W niektórych miejscowościach

zauważyć można również współpracę pomiędzy

instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami

sektora kultury. Sytuacja

taka występuje przede wszystkim w regionach,

gdzie popularna jest twórczość

ludowa lub występują zasoby naturalne,

na których bazują przedsiębiorstwa. Na

przykład wokół kopalni soli w Bochni tworzona

jest turystyka zdrowotna, na organizacji

wydarzeń kulturalnych promujących

miasto zależy zatem nie tylko instytucjom

publicznym, ale również przedsiębiorcom

wykorzystującym zasoby naturalne

regionu, co sprzyja współpracy pomiędzy

tymi aktorami.

Samo pojęcie „kultura” jest przez badanych

używane w bardzo konkretnym,

operacyjnym znaczeniu. Można stwierdzić,

że kultura jest definiowana przez

aktorów w trzech wymiarach: duchowym

(edukacja historyczna, pielęgnacja tradycji

regionalnych i religijnych), materialnym

(zabytki, architektura) i osobistym (styl

życia, wychowanie, zmysł estetyczny). Dla

większości badanych kultura to w zasadzie

synonim wychowania. Jak wielokrotnie

podkreślali badani, kultura zaczyna

się od dziecka, a głównym celem aktorów

kultury jest podtrzymywanie ciągłości tradycji

regionalnych. Rdzeniem tego pojęcia

jest zatem tożsamość regionalna, kultura

ludowa i folklor (szczególnie na Podhalu).

Wiele trudności sprawiło badanym

zdefiniowanie użytkownika kultury.

Z pewnością możemy wyróżnić uczestnictwo

bierne i aktywne. Główne korzyści,

z punktu widzenia badanych aktorów,

z uczestnictwa w kulturze, to integracja

społeczności lokalnej, wychowanie

młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie

obywatelskim, wyrobienie

w mieszkańcach dyspozycji do poruszania

się na polu kultury. Oferta uczestnictwa

– biernego i aktywnego – kierowana jest

przez instytucje kultury do wszystkich

grup społeczno-zawodowych, ale głównymi

odbiorcami są dzieci i młodzież oraz

osoby starsze.

More magazines by this user
Similar magazines