Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

miejscowości]. Potem to jest biesiada chyba, bo

tak po prostu na zasadzie masowości, prawda

Potem jest biesiada […] [gmina 9; FGI 9.1]

M1: A teraz powiedzmy Dni [nazwa gminy]

czy biesiady są organizowane przez ośrodek

kultury i przez urząd gminy, to są z kolei

tak jak na świeckim gruncie i to też biorą te

podmioty, jak gdyby w tym udział, czyli straże,

koła gospodyń i stowarzyszenia… [pracownik,

miejsko-gminny ośrodek kultury, gmina miejsko-wiejska]

[…]

B: […] Jakie wydarzenia, jakie imprezy tutaj

w [nazwa miejscowości] się odbywają, takie

tradycyjne, kulturalne Jakie miejsca są ważne

z punktu widzenia kultury lokalnej [badacz]

K1: Wydarzenia, znaczy imprezy, no to są trzy:

Dni [nazwa miejscowości], które odbywają

się cyklicznie w różnych miejscowościach…

[pracownik, biblioteka, gmina miejsko-wiejska]

[gmina 9; FGI 9.2]

M6: […] Co roku jest w jesieni [nazwa wydarzenia],

w którym przez tydzień są różne imprezy

w kościele i w domu kultury, tu właśnie się

włączą szkoły. Jeśli się włączą solidnie szkoły

podstawowe, średnie, to są różne konkursy,

pod jakimś kątem wiedzę rozszerzają, to jest

coś takiego szczególnego. Jak jest na przykład

konkurs sztuk plastycznych, to jest kilkaset prac

przeróżnych, potem wystawy, szczególnie tam

w domu katechetycznym, no i to jest włączenie

i dzieci, i młodzieży. To tylko tak mówię, że między

działalnością kościoła, to przecież kultura.

[…] [ksiądz, parafia rzymskokatolicka, gmina

miejska] [gmina 3; FGI 3.1]

K1: Ja myślę, bo tu Państwo zwróciliście uwagę

na Dni [nazwa miejscowości] i ja nie chcę, żeby

to było traktowane jako taki główny powód istnienia

domu kultury, bo to jest jedna z imprez,

no może największa w mieście i przyciągająca

najwięcej widzów, ale nie jest to coś najważniejszego.

To jest świętowanie, zapraszanie

gwiazd, ale to mija i nie zostawia w ludziach

niczego. Jest to po prostu impreza, jest, odbywa

się i wszyscy o tym zapominamy. Natomiast na

co dzień jest taka nasza praca z młodzieżą głównie

i dziećmi, to są zajęcia w około trzydziestu

sekcjach, to są zajęcia muzyczne, plastyczne,

taniec, różnego rodzaju sportowe, brydżowe,

szachowe. To są zajęcia, w których miesięcznie

uczestniczy około 500 osób, więc myślę, że to

jest bardzo duża rzesza odbiorców tych najmłodszych.

[pracownik, centrum kultury, gmina

miejsko-wiejska] [gmina 1; FGI 1.2]

Autorka ostatniej wypowiedzi zwraca

uwagę na rolę pomniejszych inicjatyw

realizowanych na scenie wiodącej, któ-

65

More magazines by this user
Similar magazines