Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

gdzieś po lekcjach zostaje któryś z nauczycieli

pasjonatów i z dziećmi coś tam ćwiczą, uczą

i tak dalej… Ja uważam, że… i tu boję się właśnie

takiego byśmy teraz wymieniali imprezy

i tak byśmy to zgubili, prawda Pozwolę sobie

powiedzieć o takim schemacie, tak A jak ktoś

chce, to dalej wymieniajcie. [gmina 4; FGI 4.2]

Obok imprez masowych i działań edukacyjno-animacyjnych

o charakterze procesualnym

na scenie wiodącej odbywają się

zazwyczaj cykliczne imprezy o charakterze

patriotycznym i upamiętniającym, których

głównymi organizatorami są lokalne instytucje

kultury. Niezmiennie ważną rolę

odgrywa w tych praktykach Kościół rzymskokatolicki,

a w niektórych, zwłaszcza

południowo-wschodnich rejonach Małopolski,

również Kościół greckokatolicki. Co

ciekawe, nasi rozmówcy traktowali tego

typu wydarzenia jako coś oczywistego.

K1: […] I to są systematycznie przy współudziale

parafii, domu kultury, władz miasta, powiatu,

po kolei wszystkie, 3 maja, 1 sierpnia, i to bez

względu na to, czy to jest niedziela, czy to

jest środek tygodnia. Zawsze jest spotkanie

w danym miejscu, czy przy kaplicy katyńskiej 17

września, czy 1 sierpnia powstanie warszawskie,

czy 3 maja, czy 11 listopada i to jest tak

obchodzone bardzo uroczyście, z udziałem

mieszkańców i tak dalej. To jest też istotne,

bo to też jest forma i to jest od lat. [dyrektor,

biblioteka, gmina miejska] [FGI 3.1]

Tym, co łączy większość małopolskich

scen wiodących, jest dominacja wzorów

kulturowych w zakresie rozumienia roli

dziedzictwa i działań związanych z podtrzymywaniem

tożsamości lokalnej,

czego przyczyną może być powszechne

rozumienie kultury jako kultury duchowej.

Wzory te często porządkują praktyki

podejmowane na scenach wiodących

w poszczególnych gminach. Realizowane

badanie pozwoliło wskazać kategorie

wzorów funkcjonujących na małopolskich

scenach kulturowych początków XXI wieku,

z których najbardziej wyraźny i obecny

niemal wszędzie to k u l t u r a t y p u

l u d o w e g o czy też kultury opierające

się na tradycjach gospodarczych danego

regionu (tradycje górnicze, kultura

góralska). W rozdziale 6., dotyczącym

relacji pomiędzy scenami a politykami

kulturowymi, opisano studium przypadku

funkcjonowania kultury typu ludowego

w małopolskich gminach.

Dla uzupełnienia warto wspomnieć o roli

scen wiodących w promocji małopolskich

gmin. Choć obszar kultury uznaje

się za przestrzeń działań autotelicznych

bądź uspołeczniających, często działania

67

More magazines by this user
Similar magazines