Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

kulturalne są traktowane przez polityków

i aktorów kultury instrumentalnie. Niewątpliwie

jeśli kluczowi politycy kulturowi

uznają promocyjną rolę kultury, są bardziej

przychylni, chętnie inwestują w pewne

inicjatywy, oczekując zwrotu w postaci

zwiększonego ruchu turystycznego,

rozwoju przedsiębiorczości kulturowej,

większych szans na pozyskanie wsparcia

finansowego na poprawę infrastruktury.

Wreszcie, inwestowanie w kulturę i realizacja

działań na scenie wiodącej służy

budowie lub wzmacnianiu marki kulturalnej

gminy czy miasta, co oczywiście jest

działaniem na poziomie meta. Więcej na

temat instrumentalnego traktowania kultury

znaleźć można w rozdziale poświęconym

politykom kulturowym.

Jak widać, działania realizowane na

scenie wiodącej mają charakter bardzo

zróżnicowany. Nie inaczej jest w wypadku

pozostałych scen kulturowych. Te mniej

rozpoznawalne, mające gorszy dostęp

do zasobów, a przede wszystkim realizujące

działania niewystępujące na scenie

wiodącej lub alternatywnie traktujące

realizację tych działań nazwano tu s c e -

n a m i a l t e r n a t y w n y m i. Co warto

podkreślić, nie należy utożsamiać tego

terminu z potocznym rozumieniem kultury

alternatywnej.

Ze względu na przyjęty sposób definiowania

pojęcie scen alternatywnych jest

bardzo pojemne. Działalność kulturalna

aktorów na tych scenach przybiera bardzo

zróżnicowane formy i odnosi się do

szerokiego spektrum dziedzin włączanych

w sferę kultury. Dla zobrazowania zasięgu

tematycznego, poniżej przytoczono kilka

wypowiedzi opisujących różnego rodzaju

sceny alternatywne.

Oto jak jedna z respondentek opowiada

o relacjach scen masowych i alternatywnych,

przypisując tym drugim wyższą

wartość artystyczną i elitarność.

K1: Ale cieszy nas to, że oprócz tych Dni

[nazwa miejscowości], które wiele osób uważa

za jedyną imprezę, którą robimy, […] mamy

wiele innych imprez, na których możemy sobie

pozwolić na to, żeby pokazać naprawdę dobre

zespoły, naprawdę dobrą muzykę za grosze i też

przychodzą ludzie, ale przychodzą ludzie, którzy

umieją docenić taką muzykę, takie zespoły, których

nie widać, ale latami robią coś dobrego…

[pracownik, centrum kultury, gmina miejsko-

-wiejska] [gmina 1; FGI 1.2]

Sceny alternatywne mogą powstawać

dzięki współpracy instytucji kultury

z mieszkańcami, oferując wsparcie

organizacyjne, ale równocześnie

68

More magazines by this user
Similar magazines