Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

przyroda występuje, jakie rośliny, zwierzęta…

to jest kierowane do chętnych dzieci, czyli oni

wcześniej muszą się zadeklarować, że chcieliby

i potem to jest związane z wycieczkami, które

są potem w [nazwa miejsca] [gmina 5; FGI 5.1]

Jak wskazano w rozdziale 3., jednym

z trzech najczęściej przyjmowanych

sposobów rozumienia kultury jest kultura

osobista. Ciekawym zjawiskiem zdaje się

traktowanie scen alternatywnych jako

przestrzeni wychowawczej, takiej, która

poprzez aktywne wykorzystywanie wolnego

czasu może równocześnie transmitować

wzory uznanej kultury osobistej, co

czyni z danej sceny przestrzeń swoistego

ucywilizowania.

M1: […] turniej tańca o puchar dyrektora ośrodka

kultury. Czyli nie tylko tradycja, nie tylko

załóżmy […] [dyrektor, gminny ośrodek kultury,

gmina wiejska]

K2: Stare takie. [przewodniczący, stowarzyszenie,

gmina wiejska]

M1: […] stare. Natomiast formy takich,

przyswajania sobie, jakby to określić fachowo,

zdobywania czy nabywania zasad savoir

vivre’u parkietowego po to, żeby umieć się

pięknie poruszać na parkiecie. To jest związane

z wymianą interpersonalną, bo to jest też

okazja, żeby ładnie się zaprezentować, ładnie

się z kimś poznać, pięknie i wybitnie aktywnie

spędzić czas. [gmina 4; FGI 4.1]

Wśród scen alternatywnych mogą powstawać

s c e n y k o n t r k u l t u r o w e,

realizujące program opozycyjny w stosunku

do sceny wiodącej. Przez przyjętą

metodologię, a w szczególności dobór

próby, mieliśmy dosyć ograniczony dostęp

do informacji na temat scen kontrkulturowych.

Aktorzy kultury, z którymi rozmawialiśmy,

zazwyczaj nie potrafili wskazać

scen kontrkulturowych ani przestrzeni

społecznych, w których moglibyśmy poszukiwać

przejawów istnienia takich scen.

W jednej z badanych miejscowości pewien

polityk kultury opowiadał o powstawaniu

sceny kontrkulturowej jako konsekwencji

przemian w strukturze rodziny

i jej rozlokowania w przestrzeni gminy.

K1: […] wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, że

dorastaliśmy, żyjąc ze swoimi dziadkami, z rodzicami,

dzieci, wnuki i tak dalej. Ten model,

przez to że dominują blokowiska, trochę się

zmienia, bo jednak w tym mieszkaniu mieszka

zazwyczaj jedna rodzina. Na przykład jak

spojrzymy na te bloki po prawej i część tutaj

po lewej, mamy potworne problemy, dlatego

że starsi ludzie oczekują spokoju, a wśród

70

More magazines by this user
Similar magazines