Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

B: Średniaków

K1: Średniaków idących ku wiekowi dojrzałemu.

M2: I na emeryturze. [członek, stowarzyszenie,

gmina miejska] [gmina 4; FGI 4.2]

Rozmówcy często wskazywali na wysoki

poziom aktywności kulturowej osób starszych,

które chętnie realizują się w czasie

wolnym. Co ciekawe, oprócz tego, że

osoby starsze ochoczo korzystają z przygotowywanej

oferty w sposób aktywny,

same inicjują nowe działania.

M1: […] jeśli chodzi o teatr, do wszystkich

warstw społeczeństwa próbuje dotrzeć, również

uniwersytet trzeciego wieku bardzo dobrze

z nami współpracuje i my z nimi również,

ostatnio wystawili swoją sztukę w teatrze także.

[dyrektor, teatr, gmina miejska]

M2: Najbardziej aktywna warstwa społeczna.

[artysta, grupa teatralna, gmina miejska]

M1: Tak, tak.

M2: Jeśli chodzi o aktywność w kulturze.

M3: Seniorzy [dyrektor, departament ds.

kultury i promocji w urzędzie miasta, gmina

miejska]

K1: Tak. [pracownik, miejska galeria sztuki,

gmina miejska]

M2: W [nazwa miejscowości].

M4: Nowe zjawisko. [dyrektor, muzeum, gmina

miejska]

M2: Tak i tak samo będzie w tym nowym

teatrze również.

M2: W sensie takiej grupy zwartej.

K1: Uniwersytet trzeciego wieku, tak są dwa

punkty i łącznie koło 600 osób, w większości

kobiety, jest naprawdę wielka siła […] [gmina

10; FGI 10.1]

Powstawanie scen kulturowych przeznaczonych

i/lub otwartych dla osób starszych

jest stosunkowo nowym zjawiskiem,

które już dość głęboko zakorzeniło się

w małopolskiej codzienności.

Choć istotna większość aktorów kultury

podkreśla, że najbardziej skoncentrowani

są na działaniach animacyjnych dla

młodzieży jako grupy najbardziej chłonnej

i przeżywającej wydarzenia kulturalne,

w niektórych z przebadanych

miejscowości natrafiliśmy na istnienie

scen pustych powstałych w wyniku

72

More magazines by this user
Similar magazines