Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

braku odpowiednich przestrzeni dla

aktywności młodzieży. Nie wynika to

wprost z braku infrastruktury czy oferty,

raczej z niedostosowania tej ostatniej

do współczesnych realiów i potrzeb

osób młodych, zwłaszcza w zakresie

sposobów spędzania czasu wolnego.

Co ciekawe, niewielu aktorów kultury

w ogóle ma świadomość tego niedostosowania.

K1: […] znaczy na początku to była euforia,

bo jeżeli przychodzi do biblioteki sto osób na

jakąś [imprezę – Z. N.], na jakiś czwartek, no to

można uznać, że jest to sukces. Natomiast teraz,

ja widzę, że to jest ciągle te same sto osób.

Dla mnie to jest bardzo frustrujące. [dyrektor,

biblioteka, gmina miejska]

B: Trudno jest kogoś pozyskać [badacz]

K1: I bez względu na to, jakie próby podejmujemy,

to książka jest uważana za taki anachronizm,

że wszelkie nasze działania, być może

mamy złe pomysły, to nie jest kwestia, że są

źli odbiorcy, tylko że my musimy szukać błędu

u siebie. [gmina 4; FGI 4.2]

Taka postawa nie zdarza się często wśród

aktorów kultury. W powyższej wypowiedzi

szczególnie ważne jest odniesienie do

kategorii czasu, a konkretniej skonfrontowanie

tego, co anachroniczne, z tym, co

współczesne. Skoro książka to anachronizm,

co w takim razie jest podstawowym

nośnikiem kultury, zważywszy na to, że

jedyną stałą kategorią współczesności jest

zmiana

Wypowiedź ta pośrednio zwraca uwagę

na potrzeby młodego odbiorcy żyjącego

w świecie zupełnie innym niż świat przeciętnego

animatora, głównie ze względu

na wpływ nowych mediów na życie

codzienne. Kompleksowo tematem tym

zajęli się autorzy raportu Młodzi i media.

Nowe media a uczestnictwo w kulturze.

Raport Centrum Badań nad Kulturą

Popularną SWPS (Filiciak i in. 2010).

Spojrzenie na uczestnictwo w kulturze

i twórczość młodzieży z pominięciem

działań podejmowanych w przestrzeni

internetowej ogranicza nas do oglądu

sytuacji okrojonej do tradycyjnego stanu,

a więc nierzeczywistej.

Skoro większość aktorów w ogóle nie

dostrzega, jak bardzo zmienia się odbiorca

animacji kulturalnej, trudno oczekiwać

od niego podejmowania działań dobrze

stargetowanych. Dostrzeżenie twórczości

młodzieży i nowych form komunikacji

jako przestrzeni podtrzymywania relacji

społecznych oraz uczestnictwa w kultu-

73

More magazines by this user
Similar magazines