Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

większość z nich z oczywistych przyczyn

sytuuje się w stolicy regionu i są to raczej

sceny wiodące. Rzadkością jest występowanie

sceny kulturowej o zasięgu

ponadlokalnym w miastach będących stolicami

subregionów i mniejszych miejscowościach.

W trakcie badań natrafiliśmy

jednak na takie sceny i, co ciekawe, te

ulokowane w miastach powiatowych okazały

się bardzo zorientowane na odbiorcę

pozalokalnego, a niszowe w skali lokalnej.

Charakter ponadlokalny mają z reguły

sceny zorientowane na przywracanie

pamięci i kultywowanie dziedzictwa i/lub

tradycji mniejszości etnicznych i narodowych

zamieszkujących obecnie bądź

niegdyś teren Małopolski.

Z wypowiedzi aktorów można wnioskować,

że ta nowa sytuacja wynika z coraz

częściej funkcjonującej postetnicznej

interpretacji 1 znaczenia dziedzictwa kul-

1 W tym kontekście odchodzimy od definicji

postetniczności jako takiej, interesuje nas jedynie

kategoria wprowadzona przez Ziółkowskiego,

odnosząca się do sposobu interpretacji

lokalnego dziedzictwa kulturowego i oznaczająca

sytuację, w której wielokulturowa geneza

dziedzictwa przestaje być w sprzeczności

z ideologią narodową (por. rozważania na ten

temat w rozdziale 6., s. 118).

turowego (Ziółkowski 2006: 388), dzięki

któremu od dziesiątków lat porzucone

ruiny synagog, cmentarze żydowskie

i tym podobne są poddawane renowacji,

porządkowane, a wokół nich powstają

sceny kulturowe przywracające pamięć

o społeczności żydowskiej Małopolski

i Holokauście. Co istotne, interpretacja

postetniczna nie jest niczym szczególnie

nowym w stolicy regionu. W mniejszych

miejscowościach regionu włączanie dziedzictwa

mniejszości do lokalnego uniwersum

stanowi pewne novum. Rozważania,

skąd wzięła się ta tendencja, przedstawiono

w rozdziale 6. (podrozdział Nowe

interpretacje dziedzictwa).

Sceny o charakterze ponadlokalnym

powstają również w sytuacji, gdy mniejszość

narodowa lub etniczna zamieszkuje

współcześnie tereny Małopolski, gdyż

powróciła po przesiedleniach lub milczała

na temat swojej tożsamości przez cały

okres PRL-u, w którym niemożliwe było

kultywowanie jakiejkolwiek odmienności.

Należy zwrócić uwagę na szereg

działań kulturalnych zorientowanych na

przetrwanie uciszanej przez przeszło pół

wieku tradycji, wokół których w ostatnich

dziesięcioleciach powstały w Małopolsce

rozpoznawalne w skali świata sceny

kulturowe.

75

More magazines by this user
Similar magazines