Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

roku jest z nami i Radio Kraków od paru lat, no

i o Internecie to nie wspominam! Prawda Na

tych wszystkich portalach i tak dalej.

B: A jeśli chodzi o pozostałe imprezy, to…

M: Raczej na przyjezdnych to nie […] [gmina 4;

IDI M6]

Drugą kategorią przekrojową ważną dla

opisu elementów struktury jest poziom

f o r m a l i z a c j i scen. Przyglądając się

przedłożonym wnioskom, należy mieć na

uwadze, że przebadana grupa reprezentowała

przede wszystkim aktorów działających

w ramach instytucji sformalizowanych.

Wiedzę o aktorach niesformalizowanych

otrzymywaliśmy głównie kontekstowo.

W prawie każdej przebadanej gminie

sceny wiodące powstają jako zestaw

usług publicznych oferowanych przez

formalne instytucje kultury, a więc są

wysoce sformalizowane. Nie inaczej jest

w wypadku większości scen alternatywnych,

które z reguły powstają poprzez

działalność i współpracę aktorów zgrupowanych,

wśród których znaczącą rolę

odgrywają organizacje pozarządowe.

O scenach możemy mówić, że są sformalizowane,

gdy działają na nich aktorzy

sformalizowani, na przykład pracownicy

domu kultury. O formalizacji scen mówić

można również, gdy aktorzy sformalizowani

bądź niesformalizowani podejmują

współpracę, która jest ukonstytuowana

w sposób formalny. Przykładem może

być tworzenie federacji skupiających

organizacje pozarządowe o podobnych

celach statutowych albo przedsiębiorców

działających w sferze kultury jako twórcy

sprzedający swoje wytwory (w tym ci

posiadający jednoosobową działalność

gospodarczą) zrzeszeni w formie lokalnej

grupy działania i wiele innych. Formalizacja

jest szczególnie potrzebna w wypadku

tych scen, które potrzebują na różne

sposoby pozyskiwać fundusze na swoją

działalność.

O ile wielu małopolskich aktorów kultury,

takich jak artyści, twórcy ludowi czy

pasjonaci, działa nieformalnie, znacznie

trudniej wskazać zupełnie niesformalizowane

sceny. Być może da się wyróżnić

sceny powstałe w wyniku spotykania się

ad hoc artystów lub twórców ludowych,

niemniej ci często związani są z kołem

gospodyń wiejskich bądź jakoś inaczej

stowarzyszeni. Na jednym ze zogniskowanych

wywiadów grupowych przypadkiem

pojawiła się kobieta, która od

lat przyjeżdża do badanej miejscowości

77

More magazines by this user
Similar magazines