Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

łami sformalizowanymi powstałymi na

kanwie trwałych zależności międzyinstytucjonalnych,

podejmowano w ostatnich

latach próby organizacji spotkań aktorów

kultury lub tworzenia wspólnych

platform komunikacyjnych, przy czym

działania te prowadzone były/są na

różne sposoby. Częstą praktyką jest tworzenie

rocznego harmonogramu wydarzeń

kulturalnych, co sprzyjać ma temu,

by ważne imprezy realizowane w miejscowościach

w okolicy nie odbywały

się w tych samych terminach. Czasem

podobne ustalenia czyni się również

na szczeblu powiatowym, na przykład

w specjalnie zorganizowanych agencjach

powstających przy starostwach, co dotyczy

szczególnie rejonów turystycznych,

w których przez cały sezon toczy się

walka o odbiorcę – turystę, będącego

nierzadko głównym źródłem dochodów

mieszkańców.

Innym przykładem jest organizacja

dyskusji na temat ważnych wydarzeń

realizowanych w gminie, podczas

których negocjuje się kształt przygotowywanych

inicjatyw.

K: Jeszcze warto wspomnieć o takim, o taką

jakąś dyskusję wspólną o dniach [nazwa

miejscowości], które no przynajmniej są jakieś

spotkania wcześniej. [pracownik, miejska galeria

sztuki, gmina miejska]

B: Dni [nazwa miejscowości], tak [badacz]

K: Tak, Dni [nazwa miejscowości], i to jest inicjatywa

miejska i zawsze są już jakieś spotkania

wcześniej, po to żeby skoordynować jakiś problem

i go rozwiązać. [gmina 10; FGI 10.1]

Należy zaznaczyć, że rolę decydującą w tej

kwestii odgrywają znowu politycy kultury

i projektowany przez nich poziom otwartości

sceny wiodącej.

Podsumowanie

Sceny kulturowe Małopolski można podzielić

na sceny wiodące, których głównymi

wytwórcami są zazwyczaj sformalizowani

aktorzy działający w samorządowych

instytucjach kultury, sceny alternatywne,

uzupełniające ofertę scen wiodących, oraz

puste, czyli takie, których nie ma, a ten

dostrzegalny brak wynika z niezaspokojenia

potrzeb społeczności lokalnych lub

niewykorzystania zasobów danej miejscowości.

Co ciekawe, często spotykano

sceny puste w wypadku działań przeznaczonych

dla dzieci i młodzieży, którzy są

traktowani jako priorytetowi odbiorcy

kultury. Równocześnie powoli powstają

82

More magazines by this user
Similar magazines