Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Wstęp

W tej części raportu postaramy się przedstawić,

w jaki sposób osoby odpowiedzialne

za kreowanie i realizację polityki

kultury rozumieją zakres działań wchodzących

w jej skład oraz jak postrzegają

swoją rolę w tych działaniach. Następnie

postaramy się pokazać, na czym polega

i od czego zależy specyfika wyznaczonych

w ramach polityki celów i w jaki

sposób są one realizowane. Analiza

została przeprowadzona na podstawie

indywidualnych wywiadów pogłębionych,

zrealizowanych z osobami zajmującymi

się projektowaniem i wdrażaniem działań

w zakresie kultury gminy bądź miasta. Ze

względu na założenie, zgodnie z którym

realny wpływ na kierunki realizowanej

polityki mają nie tylko przedstawiciele

władz samorządowych, do badań włączyliśmy

także kadrę kierowniczą instytucji

kultury (domy kultury, muzea), a także

osoby związane z prywatnymi inicjatywami

o charakterze kulturalnym, które

poprzez swoje działania mają znaczący

wpływ na obraz kultury w danej gminie.

W pierwszej kolejności opisane zostaną

trzy poziomy rozumienia pojęcia „polityka

kulturalna” przez naszych badanych.

Następnie analizie poddane zostaną

czynniki, które wpływają na kształt realizowanej

polityki.

Jak rozumiana jest polityka

kulturalna

Uchwycenie znaczeń, jakie nasi respondenci

nadają pojęciu polityki w zakresie

kultury, nie jest zadaniem łatwym. Nie

chodzi w tym wypadku o to, że wypowiedzi

te znacząco różnią się od siebie,

raczej o to, że pojęcie polityki kulturalnej

rozpatrywane jest jednocześnie na kilku

poziomach.

W pierwszym, a zarazem najszerszym

ujęciu polityka kulturalna jest rozumiana

przez respondentów jako szeroki zbiór

działań i inicjatyw, dla których wspólnym

mianownikiem są określone kategorie

nadrzędne. W poprzednim rozdziale

wspomnieliśmy o tak zwanych k a t e g o -

r i a c h p o r z ą d k u j ą c y c h. To właśnie

one stanowią ramy interpretacyjne,

pozwalające uchwycić globalny kontekst

kreowanej polityki. I tak wymienić można

choćby kategorię kultury typu ludowego

bądź dziedzictwa związanego z lokalnym

rzemiosłem czy przemysłem. W obrębie

tych kluczowych elementów kultury

lokalnej wyznacza się krótko- i długoterminowe

założenia kierunków rozwoju

87

More magazines by this user
Similar magazines