Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

K1: I co my poprzez taką działalność kulturalną

chcemy osiągnąć. Myślę, że po pierwsze zadowolenie

mieszkańców, po drugie zagospodarowanie

czasu wolnego, po trzecie realizacja

właśnie ich marzeń, pasji. Również należy

traktować tutaj instytucje kultury jako też

miejsca pracy, prawda, które my stwarzamy, ale

jednocześnie tym ludziom praca w takiej instytucji

stwarza przyjemność i otwartość kultury

na wiele działań, czyli tak jak powiedziałam,

nie domkniętą tylko do działań artystycznych,

ale na poziomie gminy, bo myślę, że im wyżej

poziom, prawda, jeżeli chodzi o instytucje

kultury, czyli powiedzmy sobie na poziomie

województwa, jeżeli mamy opery, jeżeli

mamy teatry, to też ta polityka kulturalna jest

zupełnie inna, ale tutaj politykę kulturalną na

poziomie gminy takiej jak nasza, gdzie mamy

ponad 20 tysięcy mieszkańców, ja obserwuję

jako bardzo społecznościową, bardzo społecznościową.

[burmistrz, gmina miejsko-wiejska]

[gmina 2; IDI K1]

B: A jakie korzyści dla gminy przynosi tak realizowana

polityka kulturalna [badacz]

M1: Powiem tak, to jest bardzo mocna integracja.

Kiedyś, ja jeszcze pamiętam z młodości, te

miejscowości, które są składowymi [nazwa gminy],

nie zawsze żyły w takiej ścisłej symbiozie,

jakieś tam animozje zawsze istniały, natomiast

poprzez takie imprezy integracyjne to zanika.

Zresztą tu dla mnie, dla wszystkich przeciwników

reformy szkolnictwa w kraju, która miała

miejsce prawie dziesięć lat temu, to dla mnie

jeden element jest bardzo istotny – powstanie

gimnazjów. U nas w gminie mamy jedno bardzo

duże gimnazjum, bardzo ładne jeśli chodzi o budynek,

ale i poziom jest bardzo dobry. To jest

gimnazjum dla całej gminy i tu już integracja

następuje na poziomie tej młodzieży. U tych

ludzi już takich animozji ze względu na miejsce

zamieszkania nie ma absolutnie. To już jest

jedna społeczność całej gminy i naprawdę ten

element tutaj wyjątkowo zadziałał. [burmistrz,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 9; IDI M11]

W drugim wypadku polityka kulturalna,

a przez to i sama kultura, traktowana jest

jako narzędzie osiągania innych celów.

Może to być sposób na promocję i budowę

marki danej gminy, komercyjna działalność

instytucji kultury i inne działania,

które tworzą podwaliny pod działalność

tak zwanych przemysłów kulturowych.

B: Aha. A jakby miał Pan dosłownie w dwóch

zdaniach powiedzieć, co ma na celu wdrażanie

tych nowych projektów [kulturalnych – W. K.]

[badacz]

M1: Ma na celu poprawienie bazy materialnej

instytucji kultury, więc również poprawa standardów

tych usług kulturalnych. To na pewno.

90

More magazines by this user
Similar magazines