Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

miejscowości, tak duże jak choćby [nazwa

miejscowości w gminie], który liczy ponad 3 tysiące

mieszkańców, do zespołu szkół uczęszcza

od 450 do 500 uczniów, no są uczniowie szkół

średnich, którzy też popołudniami w okresie

wakacyjnym czy w okolicy piątku, czy soboty,

no trzeba ich czymś zająć. [wójt, gmina wiejska]

[gmina4; IDI M5]

B: Chciałbym teraz zadać bardziej ogólne pytanie

o politykę kulturalną miasta. Jak ona jest

prowadzona, jakie są cele tej polityki, jakie są

wyznaczone [badacz]

M: Wie Pan, generalnie tym wszystkim powinien

zajmować się miejski ośrodek kultury

i mamy ośrodek kultury, to nie są jakieś wielkie

nakłady finansowe, to musi być proporcjonalne

do budżetu całej gminy i oczywiście zawsze jest

to pewien niedosyt. Dlatego są organizowane

te różne cykliczne imprezy, to jest jeden z elementów.

Są prowadzone różne zajęcia instruktorskie

z młodzieżą, z dorosłymi. [burmistrz,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 9; IDI M11]

M: Tutaj w bibliotece oprócz wypożyczania

książek, bo mamy ich ponad 100 tysięcy, to

również kwitnie życie, takie jak odczyty, różnego

rodzaju prelekcje, wystawy, również takie

zaciągające trochę o nutę etnograficzną. Mamy

tam Muzeum [nazwa regionu], którym opiekuje

się właśnie Miejska Biblioteka Publiczna.

Czyli tą kulturę materialną też właśnie chcemy

przypominać. Bardzo dużo jest szkół, wycieczek.

Mamy lekcje historii czy jakiegoś wychowania

obywatelskiego, przyjeżdżają i mają prezentować

ten dorobek. Jest ciekawa właśnie historia

tego rejonu. Także to jest druga instytucja

kultury, która bardzo dobrze zdaje egzamin

na lokalnym rynku i samorząd nie żałuje, że

przeznacza dotacje, bo wiemy, że do kultury, do

sportu trzeba dopłacać i to dla nas jest jasne.

I nasz samorząd tak to pojmuje i tutaj nikt się

nie krzywi, w sensie takim, że ano trzeba dać

nie wiem 400 tysięcy złotych dotacji rocznie do

biblioteki, a 300 tysięcy do domu kultury. Choć

dom kultury tam trochę dorabia, bo ma możliwość.

Tam mamy kino cyfrowe. [burmistrz,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 3; IDI M4]

K: Generalnie ta polityka jest jaka jest, no, no

to wszystko się pokrywa generalnie, dążymy do

tego, żeby podtrzymywać te zwyczaje i obrzędy

i to jest dla nas najważniejsze, aczkolwiek

oczywiście promujemy kulturę w każdych miejscach,

nie tylko regionalnym, ale na pierwszym.

[…] My promujemy przede wszystkim region

i staramy się zachowywać, i to jest główna polityka

kulturalna, natomiast oczywiście oprócz

tego popieramy twórczość wszelaką typu […],

no to nie jest tak, że tylko w jednym kierunku.

Teraz jest tak, że akurat prowadzimy zajęcia,

tak jak Pani była na tych warsztatach, oprócz

zajęć typowo regionalnych to na przykład ma-

93

More magazines by this user
Similar magazines