Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

polityka kulturalna właśnie poprzez ośrodek

kultury tutaj w gminie jest realizowana, a my

jakby poprzez to angażowanie czy organizacji

pozarządowych, czy grup nieformalnych, czy

jakichś takich środowisk mniej aktywnych

staramy się jakby spełniać te zapisy i robimy

wszystko, ażeby poprawiała się jakość

życia w naszej gminie, i zapewnić, żeby się

poprawiała, i żeby ta nasza młodzież miała taki

zapewniony… żeby miała zapewnioną możliwość

rozwoju. [dyrektor, dom kultury, gmina

miejsko-wiejska] [gmina 2; IDI K1]

B: A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o dokumenty,

w których przedstawiona jest strategia

rozwoju kultury w gminie, czy są jakieś

[badacz]

K: Strategia rozwoju gminy to jest główny

dokument i lokalne programy rozwoju wsi i poszczególne.

[dyrektor, ośrodek kultury, gmina

wiejska] [gmina 5; IDI K3]

Sytuacja, w której długoterminowe

kierunki rozwoju kultury nie stanowią

odrębnego, spójnego i całościowego

opracowania, a są jedynie elementem

szerszego planu rozwoju danego obszaru,

często warunkuje charakter tego, co

dokładnie kryje się pod pojęciem „rozwój

kultury”. Zazwyczaj więc konkretne

zapisy, w świetle wypowiedzi samych

respondentów, stanowią zbiór ogólnikowych

celów, takich jak: poprawa jakości

życia mieszkańców, stworzenie przyjaznej

infrastruktury dla turystów, rozwój sportu

czy zapewnienie wysokiego poziomu

kształcenia w placówkach edukacyjnych.

Osiąganie tak założonych celów też jest

specyficznie rozumiane, ponieważ miarą

ich realizacji są zazwyczaj inwestycje

w określone obiekty okołokulturalne

tworzące materialne zaplecze dla działań

w kulturze (obiekty sportowe, rekreacyjne,

zaplecze do realizacji działań kulturalnych

i tym podobne).

B: Rozumiem, a czy istnieją jakieś dokumenty,

w których znajduje się opis strategii rozwoju

kultury w mieście [badacz]

M: Strategii kultury nie mamy, ale mamy plan

współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Mamy strategię rozwoju miasta i tam też są

zapisy związane z kulturą, w którym kierunku

idziemy. Dzięki temu na przykład powstała hala

widowiskowo-sportowa, która była w tej strategii

zapisana i spowodowała rozrost bazy do

prowadzenia działań kulturalnych. Hala widowiskowo-sportowa

nie jest przyporządkowana

[nazwa ośrodka sportu i rekreacji] tylko [nazwa

domu kultury], jest to inne rozwiązanie niż

standardowo, gdzie się wrzuca to w sport […].

[burmistrz, gmina miejska] [gmina 1; IDI M2]

97

More magazines by this user
Similar magazines