1/92 28.01.2011 - Paldiski Linnavalitsus

paldiski.ee
  • No tags were found...

1/92 28.01.2011 - Paldiski Linnavalitsus

Paldiski

Tänases

lehes:

u

l i n n a l e h t • n r . 1/92 2011

Paldiski Linnavalitsuse häälekandja

Linnapea

vastuvõtt

Kas Suur-Pakrile

sobib ikka

tuumajaam

Tänuavaldused

6. jaanuaril toimus Paldiski Vene Gümnaasiumi

ruumides Paldiski linnapea hr Kaupo Kallase pidulik

vastuvõtt.

Vastuvõtul autasustati linna aukodanikku.

14 meie linna elanikku leidsid äramärkimist

hõbemärkide ja aukirjadega.

(Lugege lk 2)

Projekt Vivaldi Collection

Naerulinnus ehitati

lumelinna

Lasteaia Sipsik

lumelinn

Olulisemad üritused

Paldiski linnas

veebruaris

Spordiuudised

Pressiteated

reklaam

KUULUTUSED


6. jaanuaril toimus Paldiskis traditsiooniline

iga-aastane linnapea vastuvõtt. Linnapea

hr Kaupo Kallas tervitas Paldiski Vene

Gümnaasiumi ruumesse kokkutulnuid tervituskõnega.

„Aasta oli linnavalitsuse jaoks

suhteliselt keeruline ja vastuoluline. Oli palju

probleeme, mis olid seotud eelarveliste

vahendite nappusega, kuid võrreldes 2010.

aasta algusega, on olukord märgatavalt paranenud,“

nentis hr Kaupo Kallas.

Linnapea rääkis oma kõnes 2011. aastaks

kavandatud projektidest ja tulevastest saavutustest.

Üheks selliseks tulevaseks saavutuseks

võib pidada Paldiski elanike poolt sedavõrd

oodatud MAXIMA kaupluse avamist

Paldiskis tänavu märtsikuus.

Paldiski linna seitsmes

aukodanik hr. J.Laitinen

Hr Kaupo Kallas tänas kõiki, kes on linna aidanud. Erilist tänu avaldas

linnapea kahe Paldiski organisatsiooni juhile: hr Aleksei Tšuletsile

(Paldiski Sadamate AS) ja hr Heiti Häälele (Alexela Terminal AS)

nende isikliku panuse eest linna arengusse. „Heites pilgu tulevikku,

võib öelda, et aasta 2011 ei saa olema kerge. Siiski läheme me raskustele

vaatamata edasi ja püüame linna edasi arendada. Loodan, et uus

2011. aasta kujuneb meile kõigile edukamaks, kui oli eelmine. Head

uut aastat!“

Linnapea 2011. aasta vastuvõttu võib nimetada tähendusrikkaks, sest

sel aastal leidis aset (seitsmendat korda) linna aukodaniku autasustamine.

Isikliku panuse eest Paldiski linna arengusse tunnistati aunimetuse

Paldiski linna aukodanik“ vääriliseks Soome kodanik Juha

Laitinen, kes on Helsingi Missio esindaja. Härra Juha Laitinen on abistanud

Paldiski linna juba üle kümne aasta ning toetanud lastega peresid.

Selle aja jooksul on kogutud rohkelt heategevuslikke vahendeid,

mis on üle antud linnale.

Neljateistkümmet initsiatiivikat Paldiski elanikku autasustati nende

eduka töö ja aktiivse tegevuse eest hõbemärkide ja tänukirjadega.

Autasud andsid üle linnapea hr Kaupo Kallas ja abilinnapea pr Kersti

Väinsalu.

2011. aastal pälvisid hõbemärgi ja tänukirja:

1. Julia Grigorova (Spordiklubi Kuldlest)

2. Tatjana Lindeberg (MTÜ Päikesekiir)

3. Alla Gribunina (MTÜ Paldiski Naisteklubi)

4. Igor Aleksandrov (Pakri Spordiklubi)

5. Irina Helasmäki (Eesti Punase Risti Paldiski Selts)

6. Vladimir Zimin (Endiste Alaealiste Fasismivangide Eesti Ühing)

7. Valentin Konstantinov (Paldiski Venekogukonna esimees)

8. Valentina Piven (Paldiski Endiste Alaealiste Fasismivangide

Ühing)

9. Mihail Kõlvart (Taekwon-do Klubi esimees)

10. Svetlana Osadtsaja (Paldiski Pensionäride Liit)

11. Ivan Shchegolev (MTÜ Meloodia)

12. Jaanus Saat („Teeme ära“ eestvedaja)

13. Käti Teär-Riisaar (Aktiivse ühiskondliku elu vedamise eest)

14. Kätlin Janson (A.Adamsoni Majamuuseumi juhataja)

Linnapea vastuvõtu avasid lasteaia Sipsik mudilased

Vasakult-paremale: Paldiski linna aukodanik J.Laitinen, abilinnapea

pr. K.Väinsalu, Paldiski linnapea hr. K.Kallas, Volikogu esimees

hr. N.Pitsugov

Lasteaia Naerulind laste tantsuetendus

21. veebruaril kell 18:00 Vene Gümnaasiumi saalis

toimub lastevanemate laiendatud koosolek teemadel:

- vene- ja eesti keelne haridus

- haridust puudutav uus seadusandlus

- üldised ühiskonda puudutavad küsimused

- vabad teemad

Räägivad ja küsimustele vastavad:

Mailis Reps

Vladimir Velman

Natalja Malleus

(Ajalehe nimetus on registreeritud Eesti Patendiametis ja selle kasutamine muudel väljaannetel on ilma omaniku loata keelatud)

• Väljaandja Paldiski Linnavalitsus • e-mail: elena.villmann@paldiski.ee, paldiski@paldiski.ee ja tel. 534 00 641

Paldiski Linnalehe elektrooniline aadress: www.paldiski.ee • Trükk AS Rebellis


Kas Suur-Pakrile sobib ikka tuumajaam

Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kes on

tänu põlevkivile energeetiliselt sõltumatu. Täna

toodame elektrienergiat rohkem kui ise ära tarbime.

Põlevkivi eelistuseks on see, et see on Eesti

riigi maavara.

Arvestades põlevkivi varude piiratusega peab

Eesti riik juba täna mõtlema tuumajaama rajamise

peale. Kui aastakümnete pärast põlevkivi

Eestis ükskord otsa saab, siis teist arvestatavat

alternatiivi lihtsalt ei ole. Küll on võimalik teatud

osa energiavajadustest katta tuule- päikese-,

bioenergiaga, kuid nendest ei jätku kogu riigi

energia vajaduseks.

Viimastel kuudel on meie ajakirjanduses taas

üles tõstatatud tuumajaama rajamise temaatika

Suur-Pakri saarele. Eesti Energia näeb üheks

võimalikuks asukohaks tuumajaama rajamist

Suur-Pakri saarele. Teostatud on maapinna ja

veeolusid kajastavad uuringud, mis märgivad,

et saarele on võimalik tuumajaama rajada. Kahjuks

ei ole ametlikult uuringumaterjale Linnavalitsusse

saadetud ja põhiline informatsioon ka

meile on tulnud ainult läbi ajakirjanduse.

Suur-Pakrit uurinud Eesti geoloogiakeskuse

kaardistamise osakonna juht Kalle Suuroja märgib

30.12.2010.a. Päevalehe artiklis :“Vähemasti

l i n n a l e h t • n r . 1/92 2011

maavärinad ei tohiks Suur-Pakri tuumajaama

ohustada“ (autor Mirko Ojakivi), et maapinna

seisukohast on saar põhimõtteliselt sobiv. Samas

pole teada, milline peaks olema ohutu pinnas

tuumajaama ehitamiseks Eestil sellealaseid

kogemusi ju pole. Missugused pinnasekihid ja

nende pakused on keskkonnale ohutud, milline

on mõju põhjaveele, õhule, lähedal elavatele inimestele

Nendele ja paljudele teistele küsimustele

tänaseks vastused puuduvad. Pigem kerkib

üles küsimus, kas nendele küsimustele on täna

keegi võimeline vastama.

Samas Päevalehe artiklis on välja toodud akadeemik

Anto Raukase seisukohad, kus ta ütleb,

et vaatamata sellele, et Suur-Pakri saar võib sobida

tuumajaamale geoloogiliselt, pole see asukoht

majanduslikult mõistlik tuumajaama rajamiseks.

Olen akadeemik Raukasega selles osas

täiesti nõus.

Tuumaenergia tootmisega paratamatult eraldub

suur hulk soojusenergiat. Igati mõistlik oleks

seda vabanevat, n.ö „tasuta energiat“ ära kasutada

piirkonnas, mille lähedal on palju soojatarbijaid.

Paldiski-sugune linn oma 4300 elanikuga

on selleks selgelt liiga väike, sest enamus soojusenergiast

läheks lihtsalt raisku. Suure tõenäosusega

ei ole kõige mõttekam mööda toru seda

soojust transportida ca 50 km kaugusele Tallinna.

Ka peaks Suur-Pakrile väga palju investeerima

infrastruktuuri – seda näiteks sadama ja silla

näol, sest ligipääsu lihtsalt praegu sinna pole.

Teatavasti on Suur-Pakri piiratud Natura 2000

alaga. Juba ainuüksi see fakt peaks olema tugev

argument, et tuumajaama ei ole mõistlik planeerida

Suur-Pakrile.

Rootsi kogukond, kes on oma maad Pakri saartel

tagasi saanud, on kategooriliselt tuumajaama

rajamise vastu. Ka Paldiski linna mandriosa

elanikud on tuumajaama rajamise vastu ja see

on üks väga tugev signaal Eesti Energiale järelemõtlemiseks.

Kuna elanikkonna vastuseis tuumajaama rajamise

suhtes on tugev,

siis Eesti Energia peab

leidma sobivama asukoha

selle rajamiseks,

sest Pakri saartele see

kindlasti ei sobi.

Kaupo Kallas

linnapea

Täname!

Paldiski Linnavalitsus tänab

härra Aleksei Tšuletsi,

Jõulutoetuse eest

Paldiski linnas elavatele

pensionäridele!

Toetust maksti 517 –le

Paldiskis elavale vanadus- ja

töövõimetuspensionärile.

Suur tänu Teile!

Kaupo Kallas

linnapea

Lugupeetud Paldiski linna elanikud

Olete kõik oodatud heategevuslikule Sõbrapäeva laadale 13.veebruaril

kl.10.00-16.00 mis toimub Paldiski Põhjasadama Kultuurikeskuses

aadressil Peetri tn.13.

Laadal on võimalus müüa enda

meisterdatud kaarte, kingitusi, suveniire

ja palju muud huvitavat.

Ja kui sõbrale veel kink ostmata,

siis siit leiate kindlasti midagi põnevat!

Tulge peredega ja võtke lapsed ka kaasa!

Töötab kohvik ja õnneloos.

Kohtade arv on piiratud!

Koha maks 2 eurot annetatakse MTÜ Päikesekiir (lapsinvaliidide toetuseks)

Peakorraldaja Kristel Vester.

Info ja kohtade broneerimine tel.58176130

Täname koostöö eest Põhjasadama juhtkonda ja Elena Villmanni.

Paldiski Linnavolikogu, Paldiski Linnavalitsus ja Paldiski Linnalehe

toimetus õnnitlevad Paldiski Sadamate AS juhti Aleksei Tšuletsi

sünnipäeva puhul ning väljendavad suurt tänu abi eest, mida hr Tšulets

osutab Paldiski linnale alluvatele asutustele ja linna elanikele!

Tervist, edu ja kõike kõige paremat kõigis Teie tegemistes!

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


Projekt Vivaldi Collection

2010. aasta lõpus ilmus ainulaadse muusikaprojekti Vivaldi Collection

(www.vivaldi.ee) raames esimene Eesti CD-plaat, millel esineb barokkmuusikaansambel

Baltic Baroque Grigori Maltizovi juhtimisel.

Projekti idee, mis on täiesti unikaalne, seisneb selles, et esmakordselt

kogu maailmas tahetakse salvestada CD-plaatidele ja üllitada Vivaldi

kõigi meie ajani säilinud instrumentaalteoste terviklik kollektsioon.

Teosed esitatakse ajaloolistel ja barokkhäälestusega (La = 415 Hz) instrumentidel,

mis annab barokiajastu muusikale võimalikult tõepärase

kõla.

Projekti VIVALDI Collection juhi Grigori Maltizovi sõnul on projekti

eesmärgiks maailma muusikapärandi taaselustamine ja säilitamine.

Grigori Maltizov väljendab südamlikku tänu Aleksei Tšuletsile ja

PALDISKI SADAMATE AS-ile selle CD ettevalmistamisel ja väljalaskmisel

osutatud abi eest ning samuti ainulaadse projekti Vivaldi

Collection toetamise eest.

Lasteaeda SIPSIK väisas ametliku külaskäiguga Riigikogu Keskerakonna

fraktsiooni liige Mailis Reps. Koolieelse lasteasutuse töötajad

esitasid talle põletavaid küsimusi palkade, pensionide ja poliitilise

olukorra kohta Eestis. Mailis Reps ei ole meie linnas esimest korda

ning ta lubas Paldiskisse uuesti tulla juba lähiajal. Vestlus kulges

usalduslikus õhkkonnas. Kohtumisel viibis ka Paldiski linnapea hr

Kaupo Kallas.

Lasteaia Sipsik administratsioon

Pr Mailis Reps ja hr Kaupo Kallas kohtumisel lasteaia Sipsik töötajatega

Linnarahvale teadmiseks!

Väljaõppe läbiviimine Paldiski linnas

1.Jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Scoutspataljon viib läbi

missioonieriala allüksuse kursust ESTCOY-12 üksusele ja selle

raames harjutatkse patrullimist asustatud alal Rae ja Peetri

tänavatel ning nendega külgnevatel tänavatel ajavahemikul:

01.veebruar kl 8.30 – 20.30

03.märtsil kl 8.30 – 21.00

08.märtsil kl 8.30 – 21.00

9.märtsil kl 8.30 – 21.00

Samas teatatakse, et patrullid liiguvad jalgsi ning harjutuste

käigus ei kasutata imitatsioonivahendeid ning liiklust ja

igapäevaelu ei segata.

Loodame linnakodanike mõistvale suhtumisele!

Tänuavaldus

Jõulupühi tähistati lasteaias Sipsik lõbusalt. Pühad poleks aga olnud pühad, kui poleks olnud kingitusi!

Lapsed ja lapsevanemad mäletavad ehk lasteaia kõige vanema rühma ruume teisel korrusel, kus kanalisatsioonisüsteem

oli avariilises seisukorras.

Vahetult enne uut aastat rõõmustas Põhjasadama juht Aleksei Tšulets meid kõiki – töötajaid, lapsi, lasteaia külalisi

ja lastevanemaid – uudisega, et selle rühma ruumides tehakse remont juba jaanuaris ning Paldiski Põhjasadama

kulu ja kirjadega. Ka Paldiski Linnavalitsus tegi otsuse eraldada raha kanalisatsioonisüsteemi ja tualettruumi

remondiks. Täna võime suure rõõmuga teatada, et remont läheneb juba lõpule!

Lisaks kinkis Aleksei Tšulets igale lasteaia Sipsik töötajale Tallinna Kaubamaja kinkekaardi. Täname Alekseid

kogu südamest nende suurepäraste kingituste ning hoolitsuse ja abi eest! Soovime Teile, Aleksei, head tervist,

äriõnne ja edu kõigi teie plaanide elluviimisel!

Lugupidamisega

Lasteaia SIPSIK kollektiiv

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


Naerulinnus ehitati lumelinna

Sel aastal otsustasime oma lasteaias traditsioonilise

talvise spordipäeva asemel korraldada

hoopis lumelinna ehitamise.

Kokkulepitud päeval ja kellaajal kogunesid

kõik rühmad koos oma õpetajatega lasteaia

hoovile, kaasas labidad, kelgud lume vedamiseks

ja pintslid-värvid valmis tööde kaunistamiseks.

Juhataja soovis kõikidele osalejatele jõudu,

jaksu ja head fantaasialendu ning lumelinna

ehitamine võis alata. Iga rühm leidis endale

hoovil kiiresti sobiva ja meelepärase koha ning

lumine ehitustöö läkski lahti. Terve lasteaia õu

oli siginat-saginat täis, lapsed vedasid hoolega

kelkudega lund kokku, kühveldasid seda labidatega

ja vormisid ning patsutasid oma valmivaid

lumekujukesi pühendunult.

Käed panid ühisele ehitustööle külge ka lasteaia

direktor Taive Kikas ning muusika- ja liikumisõpetaja

Gina Siiak, Lepatriinu rühmale

oli aga lisajõuna appi tulnud nende õpetaja abi

Maili Jõgisu.

Tunnikene müttamist ja lumest kunstiteosed

hakkasidki valmima.

Lepatriinu rühm voolis lumest suure lepatriinu,

Siilikese rühm aga okkalise siili. Sõbrakese

rühma lapsed meisterdasid karu ja hiire,

Muumi ja Pääsupesa omad aga ehitasid valmis

terved lumekindlused ja lossid. Lisaks kerkisid

üle terve hoovi erinevates suurustes lumememmed.

Lapsed ja õpetajad ise jäid oma kätetööga väga

rahule, lapsed lubasid ka valminud ehitisi

nüüd hoolega hoida ja mitte lõhkuda!

Pääsupesa loss

Teateid lasteaiast Naerulind

Sõbrakese rühma lapsed karuga

Tuppa jõudes söödi sooja suppi ja juhataja andis

lastele pidulikult kätte kiituskirjad tubli tegutsemise

eest ning auhindadeks MTÜ Heategevusfondi

Uus Laine poolt saadetud väikesed magusad

kingitused.

Seljataha on jäänud lõbus pühademelu. Möödas on toredad jõulupeod

ning aastavahetus. Uus aastanumber 2011 on toonud aga meile kõigile

suuri muudatusi, milleks on eelkõige euro tulek. Siinkohal tahan rääkida

lasteaiamaksu hindadest ning öelda, et meil lasteaias euro hinda ei tõstnud.

Lasteaiamaks lapsevanemale koosneb koha- ja õppemaksust, mis oli

260.00 krooni ning nüüd 16.62 eurot ja toidukulust, mille üks päev läks

lapsevanemale maksma 22.00 krooni ning alates jaanuarist on see 1.41

eurot. Lasteaias on 3 toidukorda. Tooksin välja ka eraldi toidukordade

hinna jagunemise protsentuaalselt :

Toidukorrad

Protsentuaalne

jagunemine

Hind kroonides Hind eurodes

HOMMIKUSÖÖK 31 % 6.80 0.43

LÕUNASÖÖK 50 % 11.00 0.70

ÕHTUOODE 19 % 4.20 0.27

KOKKU: 100 % 22.00 1.41

l i n n a l e h t • n r . 1/92 2011

Lepatriinu rühm lepatriinuga

Siilikese rühm siiliga

Toitlustamisel oleme siiani 22.00 krooni ehk 1.41 euroga tublisti ära majandanud

ja kindlasti on meid suuresti aidanud see, et oleme taotlenud

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) koolipiima

toetust piimale ja keefirile, mis on mõeldud toidu kõrvale joomiseks. Eks

aeg näitab kuidas me edaspidi selle summaga hakkama saame.

Kaugel pole enam suvi ja algamas puhkuste aeg. Paljud asutused on hakanud

koostama puhkusegraafikuid ning teadmiseks meie lasteaia lastevanematele:

lasteaed on suvepuhkuseks suletud alates 1. juuni 2011- 15.

juuli 2011.a.

Lõpetuseks tahan linnaelanikele teada anda, et seoses eestikeelse elanikonna

elukohavahetusega on lasteaias Naerulind tekkinud vabu lasteaiakohti

3-4; 4-5; 5-6; 6-7 aastaste laste rühmas. Kellel on huvi vastava vanuserühma

lasteaiakoha vastu saate infot telefonil 55 513 296.

Kõike head soovides

Taive Kikas

Lasteaia Naerulind direktor

Naerulinnu lasteaia pere jäi selle lõbusa ja lumise

üritusega igati rahule!

Marge Kirsipuu

Lepatriinu rühma õpetaja

Paldiski lasteaia Naerulind olulisemad üritused jaanuaris ja veebruaris 2011.a.

Üritus Toimumise aeg Selgitus

1. Näitus „Meisterdusi jääkmaterjalidest“ 25.- 28.01.11 Näitus koosneb laste ja lastevanemate ning õpetajate meisterdatud

eksponaatidest.

2. Teatrietendus „Kuidas mesikäpp meistriks sai“ 26.01.11 Külalisetendus lasteteater „Mäng“ esitluses.

3. Muumi rühma õppekäik Paldiski linna raamatukogusse. 01.02.11 Tutvumine raamatukoguga.

4. Majasisene jätkukoolitus teemal „Eesti keelest erineva emakeelega 02.02.11 Koolitus õpetajatele, õpetaja abidele ja lastevanematele.

laps eesti lasteaias“

Koolituse viib läbi TÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus.

4. Sõbrapäev 14.02.11 Mängupidu.

5. Teatrietendus „Imeilus“ Külalisetendus „Miku- Manni lasteteateri esitluses.

5. „Kodumaa sünnipäev“ 23.02.11 EV iseseisvuspäevale pühendatud aktus- mängupidu.

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


Lumelinna ehitamine

Tänavu tulid lasteaia Sipsik õpetajad välja ettepanekuga ehitada

Paldiskis lastele lumest muinasjutulinnak. Selle mõtte pani idanema

asjaolu, et lastel polnud kusagil mängida: pea kogu lasteaeda

ümbritsev territoorium oli üks suur lumehang. Lisaks tekkis suurepärane

võimalus mänguplatsid puhtaks lükata. Palvele aidata

meid lume koristamisel reageeris kohe Paldiski Linnahoolduse

OÜ juht Igor Pivovarov, kes pakkus oma ettevõtte poolt vajalikku

tehnikat.

Traktorijuht Gennadi Batško töötas innuga ja kulutas lumehangede

lahtilükkamisele kõvasti aega, kuid asi oli seda väärt. Tänu

kogu krundile uuristatud rajakestele oli lastel nüüd võimalik territooriumil

ringi liikuda. Pärast suurte lumehangede eemaldamist

said lapsed jälle joosta, hüpata, kelgutada ja vallutada lumeküngaste

tippe. Kõige huvitavam oli aga alles ees: tuli koostada

tegevusplaan ja määrata tulevase lumelinna asukoht. Õpetajad

joonistasid plaani paberil valmis, otsisid internetist fotosid mitmesugustest

lumeehitistest, et lastevanematel ja lastel oleks lihtsam

ideid leida, ning valmistasid ette värvid lumeskulptuuride

värvimiseks.

Ebatavalises ehitustöös osaleda soovijaid tuli kohale hulgaliselt

ning kohe asusidki kõik sõbralikult töö kallale. Kõige huvitavam

oli see, et töös lumega polnudki eriti tarvis labidaid, vaid peamiselt

just saage, mis lapsevanemad ja lapsed olid kodunt kaasa

toonud. Ainult nende abil oli võimalik jäätunud lumega hakkama

saada. Kõik andsid oma parima – nii suured kui väikesed. Lõpuks

olidki ehitised valmis. Lapsed nägid oma silmadega, kuidas lumerahnust

sünnib suurepärane kompositsioon – väikesed lapsed ise

poleks ealeski suutnud selliseid kauneid ehitisi püsti panna. Seega

ilmusid paari tunniga meie lasteaia territooriumile krokodill, hiigelsuur

seen, kaks kilpkonna, vedur, kaheksajalg, lumeplokkidest

maja, vaal, kaks kindlust ja jäämägi. Viimaseks knihviks oli kujude

värvimine. Et kujud kindlamini püsiksid, valati need veega üle.

Ämbrites segati vee hulka ka värvi. Nii lapsed kui lapsevanemaid

said kogu ürituse vältel soojendada ennast lasteaia muusikasaalis,

kus pakuti ka teed ja kohvi ning kehakinnituseks võileibu ja küpsiseid.

Lastel oli võimalus kesk otsatut lund küllastumiseni mängida

ning mälestuseks toimunud üritusest said nad ka väikesed

auhinnad.

Niisugust muinasjutulinna ehitasime me esimest korda, ja loomulikult

oli ka mõningaid möödalaskmisi. Loodame, et lapsevanemad

ja lapsed suhtusid sellesse arusaavalt ega mõista meie üle

kurja kohut, ning samuti loodame, et selline üritus ei jää meie lasteaias

viimaseks, vaid vastupidi – kujuneb traditsiooniks. Kõigist

oma vigadest võtame kindlasti õppust, sest nagu öeldakse: ainult

see ei eksi, kes mitte midagi ei tee.

Tahame veel kord tänada kõiki osavõtjaid ning soovida neile lapsevanematele,

kes ei saanud ise kohale tulla või kes lihtsalt arvasid,

et see üritus pole nende jaoks, et nad järgmine kord ikkagi

üritaksid kohale tulla kogu perega, tuues sellega rõõmu nii endale

kui lastele. Samuti oli lastevanematel ja õpetajatel niisuguse lõbusa

ja positiivse suhtlemise käigus võimalus üksteisega paremini

tuttavaks saada. Lõppkokkuvõttes tehakse seda kõike ju selleks, et

meie elus oleks rohkem rõõmuküllaseid hetki.

Tahaksime siinkohal kangesti üles lugeda kõigi üritusel osalejate

nimed, kuid selleks pole kahjuks ruumi, sest kohale tuli üle 50

inimese. Osalesid ka nii vene kui eesti gümnaasiumi õpilased. Lumelinna

fotosid saab vaadata lasteaia kodulehel: www.sipsik.eu.

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


l i n n a l e h t • n r . 1/92 2011

14. jaanuaril külastas lasteaeda SIPSIK teater ILMARINE. Näitlejad

etendasid lastele muusikalise nukulavastuse „Izbuška lubjanaja“

(„Niinest onnike“). Pärast etendust vestlesid esinejad lastega. Lapsed

olid vaimustuses ning lapsevanemad palusid lasteaia juhatajal korraldada

selliseid üritusi sagedamini. Edaspidi on meil plaanis nende

näitlejatega sidet pidada ja hoida nende teatrielul silma peal.

Üritused Paldiski Huvikeskuses veebruaris:

7.02. – 14.02. SÕBRAPÄEVA NÄDAL. Kaartide joonistamine, postkast, südamete ja teiste valentinipäeva

kaunistuste meisterdamine.

23.02. EESTI VABARIIGI ISESEISVUSPÄEVA TÄHISTAMINE. Joonistame ja meisterdame teemal „Eesti, minu ilus

kodumaa“. Kell 16:00 on kõigil huvilistel võimalus kuulata loengut ja võtta osa viktoriinist.

Huvikeskus on avatud E – R 13:00 – 20:00

L 13:00 – 19:00

OLULISEMAD ÜRITUSED PALDISKI LINNAS VEEBRUARIS

01.02. Muumi rühma õppekäik Paldiski linna raamatukogusse Lasteaed Naerulind

02.02. Majasisene jätkukoolitus “Eesti keelest erineva emakeelega laps eesti lasteaias” Lasteaed Naerulind

07.-14.02. Sõbrapäeva nädal Paldiski Huvikeskus

08.02. Muusikaline nukuteater „Ilmarine“ Lasteaed Sipsik

11.02. Maakonna metoodiline päev Paldiski Vene Gümnaasium

12.02. Sõbrapäev Paldiski Vene Gümnaasium

14.02. Sõbrapäev Lasteaed Naerulind

14.02. Sõbranädal Paldiski Gümnaasium

14.02. k.15.00 Etüüdi konkurss - 2 kl. Paldiski Muusikakool

15.02. Kooli maleturniir Paldiski Vene Gümnaasium

15.02. k. 16.30 Klaveri kontsert-loeng F.List Paldiski Muusikakool

15.02. Tervisepäev, temaatiline loeng med.töötajaga. Spordimängud Lasteaed Sipsik

16-23.02. Eesti keele nädal Paldiski Vene Gümnaasium

17.02. k.16.45 Etüüdide konkurss - II pool kavast Paldiski Muusikakool

22.02. k. 18.00 Õpilaste kontsert pühendatud EV 93.aastapäevale Paldiski Muusikakool

22.02. k.16.00 Eesti Vabariigi 93.aastapäeva kontsert lastevanematele Lasteaed Sipsik

23.02.k.12.00 Eesti Vabariigi 93.aastapäeva aktus Paldiski Gümnaasium

23.02. “Kodumaa sünnipäev” Lasteaed Naerulind

23.02. Eesti Vabariigi 93.aastapäeva tähistamine Paldiski Huvikeskus

23.02. Eesti Vabariigi 93.aastapäeva aktused Paldiski Vene Gümnaasium

23.02. Iseseisvuspäeva tähistamine. Kontsert Lasteaed Sipsik

28.02.-05.03 Ajaloonädal Paldiski

28.02. Vastlapäeva lõbus üritus Lasteaed Sipsik

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


TÄNUAVALDUS

19. detsembril 2010 toimunud heategevuslikul jõululaadal koguti Paldiski linna

sotsiaalselt vähekindlustatud perede lastelaagri toetuseks 9395.40 krooni.

Tänan kogu südamest suurepärast meeskonda, heategevusürituse läbiviimise eest:

Karin Abe Liilia Kivinukk Liisi Träder

Linda Teär Siiri Orman Hille Sillaste

Kaido Külasalu Andres Riisaar Kaspar Pals

Artur Tsepelin Raul Orman Olav Lesomägi

Alar Abe Carol Tsepelin Milvert Rozenkron

Kristiina Laht Kersti Väinsalu Jaanus Saat

Nikolai Pitsugov Elena Villmann Ene Martsepp

Tiit Nõu Jaen Teär Andrus Vaher

Valdo Lauri Kaarel Mäesalu Mati Teär

Marju Jaanimägi

Eriline tänu kaunite laulude eest, juhendajatele ja teile:

Lasteaed Naerulind Paldiski Vene Gümnaasium

Ansambel Valleraa

Maarja Soomre

Suur-suur aitäh loteriiauhindade sponsoritele:

Paldiski Põhjasadam, AS Alexela Oil, AS Alexela Terminal,

AS OmaKoduMaja, Assistor AS, Ausestar OÜ, OÜ Dappo,

Lennubaasi Allohvitseride Kogu, Military Life, Massaažisalong,

MTÜ Heategevusfond Uus Laine, Naiskodukaitse,

Paldiski

Apteek, Paldiski Kaubamaja, Paldiski Linnavalitsus, Paldiski Postkontor, Paldiski Tehnopark,

Riigimetsa Majandamise Keskus, SA Paldiski Rehabilitatsioonikeskus, Viola Lillepood

Informatsioon lastelaagri kohta tuleb kevadel.

Soovin teile algavaks kuldse Jänese aastaks tervist, tarkust ja edu!!!

Käti Teär-Riisaar

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


l i n n a l e h t • n r . 1/92 2011

19. detsembril toimus Paldiski Põhjasadama kultuurikeskuses

koduste laste jõulupidu. Peole olid kutsutud Paldiski

linna elanike registris olevad väikesed lapsed, kes ei käi lasteaias.

Peo alguses kinkisid linnapea Kaupo Kallas ja abilinnapea

Kersti Väinsalu 2009. aastal ja 2010. aastal sündinud pisikestele

linnakodanikele hõbelusikad. Lisaks soovis linnapea

oma kõnes kõigile kohalviibijatele head uut 2011. aastat

ning edu, jõudu, kannatlikkust, armastust ning heaolu igasse

peresse.

Seejärel oligi aeg tervitada jõuluvana, kellega olid sel korral

kaasas haldjas ja lõbus jänes. Koos laste ning nende vanemate

ja vanavanematega mängiti mänge, lauldi ja tantsiti.

Suurematel lastel oli võimalus jõuluvanale lugeda luuletust

või laulda. Juba vana traditsiooni kohaselt kinkis jõuluvana

igale lapsele väikese kingituse, sel korral kommipaki.

Ürituse korraldas Paldiski Huvikeskus ja kommipakkidega

toetas jõuluvana Paldiski Linnavalitsus.

Lapsed, kes ei saanud kommipakki või hõbelusikat, saavad

need kätte kuni jaanuari lõpuni Paldiski Huvikeskusest (Rae

38, II korrus) tööpäevadel kella 13:00-20:00 või laupäeval

kella 13:00-19:00.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Paldiskis peatub pangabuss

Sadamate AS kontori juures

(Peetri 31) kell 14.30–17.30

10., 18. ja 23. veebruaril

11., 17. ja 30. märtsil

Bussis saate:

• nõu pangateenuste kohta

• tellida ja kätte pangakaardi

• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta

• teha makseid ja kasutada internetipanka

• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate finantsteenuste

tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga

või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Paldiski Linnaleht nr. 1/92


Spordiklubi Pakri SK õnnitleb Paldiski täiskasvanute jalgpallimeeskonda

PSK Alexela 23. detsembril 2010 Tallinnas toimunud aastalõputurniiri III

liiga esimese turniiri võitmise puhul.

Ootame pikisilmi meiega ühinema

kõiki, kes on huvitatud iidsest

rahvatantsust.

Proovid toimuvad Põhjasadama klubis

(Peetri 13) teisipäeviti kell 13.00.

Sissepääs mere poolt.

Tantsuansambel VIKERKAAR

Esimese koha saavutanud võistkonnas

olid Dmitri Plotnikov, Eduard

Visbek, Meelis Reiss, Igor Ivanov,

Aleksandr Krugljakov, Andrei Semenihhin,

Mihhail Šrubkovski, Anton

Vassiljev (tunnistati turniiri parimaks

mängijaks), Aleksei Panin ja

Aleksandr Petrov.

Pakri SK kutsub lapsi jalgpalli- või korvpallitrenni.

Jalgpallirühma treeninguid viib läbi treener I. Aleksandrov

(tel 52 03 289).

Treeningtunnid toimuvad linna ujula võimlas.

2000. ja 2001. aastal sündinud poisid

Esmaspäev kell 16.00–17.30 võimlas

Teisipäev kell 16.00–17.30 võimlas

Kolmapäev kell 16.00–17.30 ujumine (ujulas)

Neljapäev kell 16.00–18.30 võimlas ja ujulas

Reede

kell 16.00–17.30 võimlas

1996., 1997. ja 1998. aastal sündinud poisid

Esmaspäev kell 17.30–19.00 võimlas

Kolmapäev kell 17.30–19.00 võimlas

Neljapäev kell 18.30–19.30 ujumine (ujulas)

Reede

kell 17.30–19.00 võimlas

Korvpallirühma treeninguid viib läbi treener S. Kruglov (tel 566 47 266).

Treeningtunnid toimuvad Paldiski Vene Gümnaasiumis (PVG) ja linna

ujulas.

1995. aastal sündinud või nooremad poisid ja tüdrukud

Esmaspäev kell 15.00–17.00 PVG

Teisipäev kell 17.00–19.00 PVG

Laupäev

kell 10.00–13.00 võimla ja ujumine (ujulas)

1990. aastal sündinud või nooremad noormehed ja neiud

Teisipäev kell 19.00–21.00 PVG

Kolmapäev kell 19.00–21.00 PVG

Reede

kell 17.00–19.00 PVG

Laupäev

kell 10.00–13.00 võimla ja ujumine (ujulas)

Treeningute hind– 12.80 eurot kuus.

TEADE KÕIGILE

VEETARBIJATELE

Paldiski Linnahoolduse OÜ teatab, et

16 veebruaril 2011 ajavahemikul

kella 10.00 kuni kella 12.00 toimub

veekatkestus seoses Eesti Energia

poolt teostatavate elektripaigaldiste

hooldustöödega linna II astme pumplas.

Vabandame tekitatud ebamugavuste

pärast ja loodame elanike mõistvale

suhtumisele.

Paldiski Linnahoolduse OÜ

Rae tn 15, Paldiski

Suur tänu Paldiski raudteetöölistele abi eest, mida

nad osutavad minu pojapoeg Sergei Novikovile.

Mälestades minu poeg Vladimir Novikovi, aitavad

raudteetöölised Serjožat juba seitsmendat aastat.

Südamlik tänu neile selle eest, et nad mäletavad!

Nadežda Novikova

10 Paldiski Linnaleht nr. 1/92


l i n n a l e h t • n r . 1/92 2011

26. detsembril toimusid spordiklubi

KULDLEST võistlused lestadega

ujumises. Kõik võistlejad, kellest vanima

sünniaasta on 1994 ja noorimal

2006, ujusid läbi kolm distantsi. See

oli tõeline spordipidu: võitlus rekordite,

medalite, kingituste nimel.

SK Kuldlest tänab abi eest võistluste

korraldamisel lapsevanemaid ning

samuti Tatjana ja Sergei Kruglovi.

Klubi KULDLEST treenerid Olga

Bobrova ja Julia Grigorova

Sportida on vahva!

Pjedestaalil

Minu esimene medal!

Mitte ainult medalid, vaid veel ka kingitused!

Vildi vanutamine on populaarne käsitööliik

Vildi vanutamine on iidne tekstiilikunsti

haru. Paljude rahvaste jaoks, eriti rändrahvastele,

oli vilt ainuke tuntud tekstiil.

Inimesed magasid vildil, riietusid vildist

rõivastesse, laotasid hobuse seljale vildist

sadulateki. Vilt kaitses kurjade vaimude ja

vaenlase noolte eest, päästis kuuma ja külma

käest.

Praegu on vilt Euroopas väga populaarne.

Sellest valmistatakse mitmesuguseid kehakatteid:

pintsakuid, toppe, salle, õlarätikuid,

mütse ja originaalseid jalavarjusid. Populaarsed

on ka kotid, mänguasjad, juukseklambrid,

erilised kaunistused, prossid, kõrvarõngad,

käevõrud, pärlid ja nööbid. Samuti on

levinud kodukaunistuste – lillede, piltide ja

vaipade valmistamine.

Tänapäeval on vildi töötlemine muutumas

elutähtsast käsitööndusest ereda ja kordumatu

kunstilise eneseväljenduse viisiks.

Vildikunstnikud valmistavad rõivaid ja erakordseid

ehiseid, mis on ühtaegu nii kütkestavad

kui ka kasulikud!

• Naturaalsest villast vilt sisaldab lanoliini

(villa vaha), millel on ravivad omadused.

Lanoliin mõjub organismile hästi

osteokondroosi, allergiliste haiguste,

närvisüsteemiga seotud haiguste ja paljude

teiste häirete puhul.

• Naturaalne vill stimuleerib vereringet,

avaldades soodsat toimet nahale ja lihaskudedele.

• Villakiudude omavaheline hõõrdumine

tekitab elektrostaatilise välja, mis mõjub

hästi tervisele ja tujule: väsimus, liigeseja

lihasevalu kaovad.

• Looduslikust villast ehetega on inimese

enesetunne rahulik ja kerge (eriti lapsel),

sest need ehted vabastavad negatiivsest

staatilisest elektrist ega lase sellel päeva

jooksul koguneda.

• Vildist ehete eredad küllastunud värvid

sümboliseerivad elu, pakuvad rõõmu ja

laevad meid positiivsusega.

Selles kunstis meisterlikkust omandada

polegi nii raske: kõige tähtsam on kannatlikkus

ja fantaasia. Kas tahate rõõmustada

iseennast ja oma lähedasi pidulikul puhul

originaalse kingitusega, tõsta oma tuju, valmistades

ainulaadseid esemeid, või sukelduda

kauni ja omapärase kunsti maailma

Meie töötoas õpite valmistama oma kätega

hämmastavaid šedöövreid! Õppetundides

saate suhelda ühise laua taga nii uute kui ka

vanade sõpradega ja omandate uusi teadmisi,

mis võimaldavad teil seda harrastust

kodus jätkata. Kogu protsess tõotab tulla

kaasakiskuv ja unustamatu!

Kutsun kõiki soovijaid vanutamist õppima.

Meie meistriklass on jõukohane ka algajale,

kel puudub kogemus vildiga töötamisel.

Omalt poolt püüan teha kõik selle nimel,

et vanutamine pakuks teile rõõmu ja teile

jääks pärast kursust mälestuseks teie töö.

Tulge kohale ja teie usk oma võimetesse ainult

kinnistub!

Tundidesse saab registreerida telefonil

511 0280 (Marina Pitšugov).

Kursused toimuvad vene keeles

Õnnitleme Valentina Hlebnikovat 80. sünnipäeva puhul!

Tervist, rõõmu ja kõike head Teile!

Paldiski Linnavalitsus

Paldiski Linnalehe toimetus

Paldiski Linnaleht nr. 1/92 11


PRESSITEADE

Elektrirongidega tehti mullu ligi

3 miljonit reisi

17.01.2011

Elektriraudtee AS rongidega sõideti mullu 2 925

765 korral. Võrreldes 2009. aastaga langes reiside

arv 5%.

2010. aasta piletitulu oli 34,5 miljonit krooni.

Võrreldes 2009. aastaga kahanes müügitulu 1,2

miljoni krooni võrra.

„Reiside ja piletitulu vähenemise taga võib peaasjalikult

näha meie areaalis toimunud raudtee

remonttöid, mis muutsid reisijatele rongitranspordi

ebamugavamaks,“ selgitas Elektriraudtee

avalike suhete juht Norbert Kaareste.

„Samas tagavad EVR Infra poolt tehtavad suuremahulised

ehitustööd, et 2013 ja 2014. aastatel

Eestisse saabuvad uued reisirongid saavad sõita

uuel, renoveeritud ja probleemivabal raudteel,“

lisas Kaareste.

Möödunud aasta oli Elektriraudteele murranguline,

kuna kasutusele võeti Harjumaa esimese

ühistranspordi-ettevõttena elektrooniline piletikandja,

mis on kasutatav ka maksevahendina.

„Ajal, mis teised ühistranspordiettevõtted tõstavad

piletihindu, et hakkama saada peenrahaga

arveldamisel, on meie reisijad sellest olukorrast

tänu uuele piletimüügisüsteemile säästetud,“ sõnas

Kaareste.

Lisaks allkirjastas ettevõte ka uute reisirongide

hankelepingu, mille kohaselt tarnib Šveitsi rongitootja

Stadler Bussnang AG-ga Eestisse aastatel

2012 kuni 2014 kokku 18 elektrirongi ning

20 diiselrongi. Elektrirongide soetamist finantseerib

85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Elektriraudtee AS teenindab reisijaid Tallinn-

Aegviidu, Tallinn-Keila, Tallinn-Riisipere, Tallinn-Paldiski,

Tallinn-Klooga-rand ja Tallinn-

Pääsküla elektrirongiliinidel. Elektriraudtee AS

on 100% riigi omanduses olev ettevõte.

Norbert Kaareste

Elektriraudtee AS

avalike suhete juht

Põhja-Eesti Päästekeskus avab õpitoad

kolmanda klassi õpilastele

24. jaanuar 2011

Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo korraldab 14.

veebruarist kuni 20. märtsini Tallinna ja Harjumaa koolide kolmandate

klasside õpilastele tuleohutusalase koolituse. Tunnid

toimuvad üheteistkümnes päästekomandos.

Koolituste arv on piiratud. Klasside eelregistreerimine algab

täna, 24. jaanuaril ja lõpeb 31. jaanuaril.

Koolitused on kord nädalas teisipäeval või neljapäeval kell 10

ja 13 Loksa, Paldiski, Muuga, Keila, Kose, Assaku, Mustamäe,

Kesklinna, Lilleküla, Kopli ja Pirita komandos, kus on sisustatud

õpitoad teoreetilise ja praktilise tuleohutusõppe läbiviimiseks.

Kuni kahe tunni jooksul annavad ennetustöö büroo spetsialistid

lastele ülevaate elus ettetulevatest ohuolukordadest, selgitavad

õiget käitumist ja tegutsemist tulekahju korral ning mängivad

läbi peamised tulekahjude tekkepõhjused.

Lastele saab selgeks, mis võib juhtuda, kui põlev tuletikk kukub

kergelt tuld võtvale materjalile, nagu paber, vaip või lihtsalt

põrand, kui põlev küünal on asetatud ebakindlale alusele või

kui toit läheb pliidil kõrbema.

Lapsed õpivad suhtlema hädaabinumbril 112 kõne vastu võtnud

häirekeskuse päästekorraldajaga, saavad teadmisi suitsuanduri,

tulekustutusteki ja tulekustuti vajalikkuse ning käsitsemise

kohta, aga tutvuvad ka päästjate eririietuse ja –tehnikaga.

Üle-eestiline ennetusprojekt „Tean tulest“ sai alguse 2008. aastal

ja on suunatud 1.-3. klassi õpilastele. Kolme aasta jooksul on

Põhja-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkonnas tuleohutusalase

koolituse läbinud enam kui 4000 kolmanda klassi last.

Eelregistreerimine 24.-31. jaanuar 2011

Et koolitusel osaleda, on registreerimine vajalik. Registreerimisel

tuleb kindlasti märkida kooli kontaktisiku nimi ja telefoninumber.

Tallinna koolid

Galina Ozdoba, Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo

peaspetsialist

e-posti aadress galina.ozdoba@rescue.ee, telefon 667 6691

Harjumaa koolid

Kairi Kilp, Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist

e-posti aadress kairi.kilp@rescue.ee, telefon 667 6687

Sirje Piirsoo

Põhja-Eesti Päästekeskus

avalike suhete büroo peaspetsialist

12 Paldiski Linnaleht nr. 1/92

Õmblusfirma võtab tööle

ÕMBLEJAID

Info tel: 604 31 71, 53 642 927

More magazines by this user
Similar magazines