Evropský polytechnický institut, s

vos.cz
  • No tags were found...

Evropský polytechnický institut, s

Průměrné výdaje na osobu a den v regionu

50

40

42

30

20

18

29

10

0

do 200 Kč 201 - 500 Kč

501 - 1000

Kč 1001 - 2000


Všichni návštěvníci

8

3

více než

2000 Kč

Graf č. 1: Průměrné výdaje na osobu a den v regionu v Kč - všichni návštěvníci

Zdroj: [21], grafické zpracování vlastní

Z výše uvedeného grafického znázornění je patrné, že většina z dotázaných zahraničních

respondentů své denní náklady neodhadla v průměru na více než 500 Kč.

Průměrné výdaje na osobu a den v regionu

50

40

44

30

20

20

27

10

0

do 200 Kč 201 - 500 Kč

501 - 1000

Kč 1001 - 2000


Čeští návštěvníci

6

2

více než

2000 Kč

Graf č. 2: Průměrné výdaje na osobu a den v regionu v Kč - čeští návštěvníci

Zdroj: [21], grafické zpracování vlastní

18

More magazines by this user
Similar magazines