Evropský polytechnický institut, s

vos.cz
  • No tags were found...

Evropský polytechnický institut, s

2. Chování zákazníků – kdo kupuje naše produkty a kdo ty konkurenční, co kupují

kde a jak často, proč, jaké mají nákupní a spotřebitelské zvyklosti.

3. Názory a postoje – vnímání potřeby, názory na specifické vlastnosti produktů,

kritéria nákupu, preference různých způsobů uspokojování potřeb, akceptovatelnost

či stanovení ceny, reakce a vnímání propagace a distribučních kanálů. [3, s. 62]

1.9 Marketingové pojetí propagace

Jedním z nejdůležitějších úkolů marketingového informačního systému je neustálý přehled

o konkurenci a to zejména o ceně a kvalitě jejích produktů. Je nutné dostat produkt

k zákazníkovi co nejblíže, ale také je nutné dát mu na vědomí, kde produkt najde nebo kde

o něm získá co nejvíce informací.

Marketingové pojetí propagace, někdy také označované za komunikační mix, se

tradičně opírá o šest hlavních nástrojů:

1. Reklamu jako placenou formu neosobní prezentace produktu v médiích.

2. Podporu prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu nebo

prodeje produktu.

3. Public relations jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, respektive

veřejnostmi.

4. Osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním nebo i několika

potenciálními zákazníky.

5. Direkt marketing.

6. Internet. [8, s. 71]

V případě marketingu cestovního ruchu lze otázku místa a s ním související

distribuce chápat minimálně v následujících třech podobách:

1. Může se jednat o samotnou atraktivitu místa (může vynikat jedinečnými

přírodními, klimatickými léčebnými, kulturně-historickými podmínkami).

2. Místo může být zajímavé svojí polohou.

3. Jedná se o zajištění dopravní dostupnosti našeho místa (jakými dopravními

prostředky se tam mohou návštěvníci dostat, jak je doprava následně organizována,

dostupnost telekomunikací).

24

More magazines by this user
Similar magazines