Evropský polytechnický institut, s

vos.cz
  • No tags were found...

Evropský polytechnický institut, s

Makroúroveň

Celospolečenské vlivy:

Mezoúroveň

Místní (teritoriální)

konkretizace:

Mikroúroveň

Skupinové

a individuální vlastnosti:

•hospodářské

•geografické

•právní

•demografické

•kulturní atd.

•životní prostředí

•životní způsob

•tradice (zvyky,

obyčeje, normy)

•fyziologické

•životní úroveň

•psychologické

•úroveň vzdělání

•životní styl atd.

Obr. č. 1: Úrovně společenských oblastí

Zdroj: [12], grafické zpracování vlastní

Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že vlastní chování a rozhodování zákazníků je

ovlivňováno řadou faktorů. Pro názornost jsme je rozdělili podle jednotlivých

společenských oblastí do tří úrovní:

1. Makroúroveň.

2. Mezoúroveň.

3. Mikroúroveň.

V dnešní době se zákazník stává klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti.

Spokojený zákazník je hlavním smyslem veškeré podnikatelské činnosti. Firmy se

prakticky řídí přáními a požadavky zákazníků a veškerá jejich činnost se zaměřuje na

maximální uspokojení těchto přání a požadavků.

Chování a rozhodování zákazníků:

zvykové,

racionální,

emocionální.

Chování a rozhodování zákazníků však sotva kdy můžeme vysvětlit působením jen

jediného z uvedených tří způsobů – tzn. zvykového, racionálního a emocionálního.

[4, s. 63]

30

More magazines by this user
Similar magazines