Skládání různoběžných sil

zsondrejov.cz
  • No tags were found...

Skládání různoběžných sil

Skládání různoběžných sil

7. třída – Síly a jejich vlastnosti

Jak je to se silami, když se nese těžká taška

Pokud nesu těžkou tašku sám, musím vynaložit velkou sílu, abych ji

unesl.

Lepší je, když těžkou tašku nesou dva. Pak na tašku působí dvě síly.

Jaká je síla výsledná závisí na úhlu, který svírají dvě síly. Je

výhodné, když jsou oba lidé nesoucí tašku, stejně velcí.

Postup, při skládání dvou různoběžných sil

1 2 3 4

1) Slož dvě různoběžné síly.

2) Doplníme obrazec na rovnoběžník.

3) Narýsujeme úhlopříčku.

4) Úhlopříčku zakončíme šipkou, abychom určili směr síly.

Chyby při grafickém skládání různoběžných sil

1 2 3

1) Špatně – je zvolená chybná úhlopříčka.

2) Špatně – úhlopříčka je sice správná, ale je vyznačen chybný směr.

3) Správně!

Rovnoběžník sil

Tomuto obrazci se říká rovnoběžník sil.

Síly F1 a F2, které skládáme, tvoří dvě strany

tohoto rovnoběníka.

Výslednice tvoří jeho úhlopříčku.


7. třída – Síly a jejich vlastnosti

Otázky:

1) Jak postupujeme při skládání sil různého směru

2) Co je to rovnoběžník sil

3) Slož graficky následující síly:

4) Slož graficky následující síly. Změř jejich výslednici a urči její velikost.

5

5) Slož graficky následující dvojice sil:

More magazines by this user
Similar magazines