informator592.06 KB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu

informator592.06 KB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

AKADEMIA PRAKTYKÓW

Oferta kursów

POZNAŃ, 2010


Spis treści

O UCZELNI ........................................................................................................................ 4

WPROWADZENIE .............................................................................................................. 5

PREZENTACJA I HARMONOGRAM KURSÓW ...................................................................... 6

KURSY BIZNESOWE ........................................................................................................... 9

KONSTRUOWANIE STRATEGII DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ..................................................................................................... 9

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ........................................................................................................... 10

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW ................................................................................................... 11

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY ................................................................................................................................. 12

KALKULACJA CEN WYROBÓW I USŁUG ........................................................................................................................ 13

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA .................................................................................................................. 14

BIZNES PLAN I STUDIUM WYKONALNOŚCI – METODOLOGIA SPORZĄDZANIA ....................................................................... 15

JAK POMNOŻYĆ WŁASNE OSZCZĘDNOŚCI INWESTYCJE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ........................................ 16

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ .............................................................................. 17

KURSY INŻYNIERII JAKOŚCI I BHP ..................................................................................... 18

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 ...................................................................... 18

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WG ISO 9001, ISO 14001 ORAZ PN-N-18001 .......... 19

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SPOŻYWCZEJ WG ISO 22000 .................................... 20

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP WG PN-N-18001....................................................................... 21

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI WG ISO/IEC 27001:2007 ........................ 22

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ................................................................................................... 23

KURSY: INFORMATYKA- NOWE TECHNOLOGIE ................................................................. 24

PROJEKTOWANIE BOGATYCH APLIKACJI UŻYTKOWNIKA .................................................................................................. 24

PROGRAMOWANIE W INTERNECIE- JAVA- PODSTAWY ................................................................................................... 25

PROGRAMOWANIE W INTERNECIE - JAVA – ZAAWANSOWANY ........................................................................................ 26

TWORZENIE ZAPYTAŃ W JĘZYKU T-SQL - PODSTAWY .................................................................................................... 27

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT .................................................................................................................................. 28

SYSTEM OPERACYJNY LINUX- PODSTAWY .................................................................................................................... 29

KURSY: NARZĘDZIA BIUROWE .......................................................................................... 30

ARKUSZ KALKULACYJNY EXEL .................................................................................................................................... 30

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE- POWER POINT ........................................................................................................... 31

PRZETWARZANIE TEKSTU - MICROSOFT WORD ............................................................................................................ 32

PROGRAMOWANIE W EXCEL (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) – PODSTAWY .................................................................. 33

TWORZENIE APLIKACJI OKIENKOWYCH W JĘZYKU VBA MS EXCEL .................................................................................... 34

KURSY: INNE .................................................................................................................... 35

AKADEMIA MAŁEGO INFORMATYKA .......................................................................................................................... 35

INTERNET 50+ ...................................................................................................................................................... 36

NAUCZYCIEL MEDIALNY ........................................................................................................................................... 37

KURS WYRÓWNAWCZY Z MATEMATYKI 1 (DLA LICEALISTÓW) .......................................................................................... 38

KURS WYRÓWNAWCZY Z MATEMATYKI 2 (DLA LICEALISTÓW) .......................................................................................... 39

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY I CAŁKOWY ....................................................................................................................... 40

STRATEGIA I TAKTYKA W SZACHACH A REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH FIRMY .............................................................. 41

ELEMENTY ALGEBRY WYŻSZEJ ................................................................................................................................... 42


KURSY: ADMINISTRACJA PUBLICZNA ............................................................................... 43

SPRAWNIE, GRZECZNIE I SKUTECZNIE- PROFESJONALIZM W KONTAKCIE Z KLIENTEM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI

TRUDNYCH ........................................................................................................................................................... 43

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA PISM URZĘDOWYCH I KULTURA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ ............................................................ 44

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE KIEROWANIA ............................................................................................... 45

MENEDŻER W DOBREJ FORMIE- JAK ZADBAĆ O SWOJĄ DOBRĄ KONDYCJĘ PSYCHOFIZYCZNĄ ................................................... 46

JAK PRZEPROWADZIĆ OCENĘ OKRESOWĄ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI. JAK INFORMOWAĆ O JEJ WYNIKU- ASPEKTY METODYCZNE,

PSYCHOLOGICZNE I FORMALNE. ................................................................................................................................ 47

SZTUKA KIEROWANIA LUDŹMI W PRAKTYCE ................................................................................................................. 48

JAK SPRAWIĆ, BY INNYM „CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ” – SZTUKA MOTYWOWANIA I PERSWAZJI W PRAKTYCE KIEROWANIA ................. 49

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY .............................................................................................. 50

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ PRAWA O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI

ADMINISTRACYJNYMI .............................................................................................................................................. 51

OCENA, DOBÓR, DIAGNOZOWANIE POTENCJAŁU I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY .............................. 52

ROZLICZANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI .............................................................................................................................. 53

FINANSE PUBLICZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ......................................... 54

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICY AKT – W URZĘDACH PRACY ................................ 55

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ URZĘDY PRACY – STAN PRAWNY NA MARZEC 2011 ROKU ........................................... 56

KONTROLA ZARZĄDCZA W SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA ..................................................................................................... 57

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE INSTYTUCJI - AKTUALNY STAN PRAWNY ................................................................. 58

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE INSTYTUCJI - WARSZTATY ................................................................................... 59

ZASADY REKRUTACJI ........................................................................................................ 60


O Uczelni

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne

Gaudeamus. Misją Uczelni jest „kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia

innowacyjnych wyzwań niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata”.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Oznacza to, iż podejmując

tutaj naukę można mieć pewność, iż Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by

jej absolwenci z łatwością radzili sobie na rynku pracy. Potwierdzają to także sami pracodawcy, którzy w

rankingu Newsweeka w 2008 r. przyznali WSKiZ 1 miejsce wśród wszystkich uczelni w Wielkopolsce!

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania bardzo starannie dobiera kadrę naukowo-dydaktyczną. Należą do niej

najlepsi wykładowcy – specjaliści z wielu dziedzin nauk ekonomicznych, informatycznych, społecznych oraz

technicznych. Grono to wzbogacają

praktycy reprezentujący firmy z różnych branż (np. firmy teleinformatyczne,

banki, instytucje finansowe, agencje reklamowe i PR, a także firmy produkcyjne i usługowe).

Nasze atuty:

• Ciekawa tematyka studiów.

• Doświadczona kadra dydaktyczna – najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu.

• Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm.

• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów).

• Własne zaplecze techniczne.

Partnerzy Uczelni

Osiągnięcia


Wprowadzenie

Studia podyplomowe i kursy uzupełniają nowoczesną, praktyczną ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie

oferowane specjalności wybrane zostały na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowych pracowników

i firm.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów – wykładowców oraz

praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może zostać dodatkowo uzupełniona o

przydatne certyfikaty i uprawnienia cenione przez pracodawców.

NASZE WYRÓŻNIKI:

• Ciekawa tematyka studiów

• Doświadczona kadra dydaktyczna – najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu

• Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm

• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów)

• Własne zaplecze techniczne

„Wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej WSKiZ pakiet

nowoczesnych studiów podyplomowych i kursów.

Tematyka studiów została dostosowana do oczekiwań

pracowników oraz firm. Nasze studia to doskonały sposób na

podniesienie kwalifikacji oraz odświeżenie wiedzy niezbędne

na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy."

Dr Inż. Eugeniusz Neumann

Rektor WSKiZ


Prezentacja i harmonogram kursów

Terminy rozpoczęcia Kursów:

• 22 listopada 2010 roku

• 13 grudnia 2010 roku

• 17 stycznia 2011 roku

• 14 lutego 2011 roku

• 14 marca 2011 roku

• 11 kwietnia 2011 roku

• 16 maja 2011 roku

• 13 czerwca 2011 roku

• 18 lipca 2011 roku

• 16 sierpnia 2011 roku

• 12 września 2011 roku

Czas trwania: od 3 do 4 dni – od poniedziałku do czwartku od 6 do 12 godzin – w zależności od kursu

Częstotliwość kursów: co miesiąc

Ilość Słuchaczy: maksymalnie 60 osób

Biznesowe

L.p. Nazwa kursu Ilość godzin Koszt

1 Konstruowanie strategii dla przedsiębiorstwa 24 300 zł (1)

600 zł (2)

2 Efektywna komunikacja interpersonalna 24 300 zł (1)

600 zł (2)

3 Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw 24 300 zł (1)

600 zł (2)

4 Prognozowanie sprzedaży 24 300 zł (1)

600 zł (2)

5 Kalkulacja cen wyrobów i usług 24 300 zł (1)

600 zł (2)

6 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 24 300 zł (1)

600 zł (2)

7 Biznes plan i studium wykonalności – metodologia sporządzania 24 300 zł (1)

600 zł (2)

8 Jak pomnożyć własne oszczędności Inwestycje na Giełdzie Papierów

Wartościowych

24 300 zł (1)

600 zł (2)

(1) – dla studentów i absolwentów WSKiZ (2) – pozostali słuchacze


Inżynieria jakości i BHP

L.p. Nazwa kursu Ilość godzin Koszt

1 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 16 400 zł (1)

600 zł (2)

2 Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO

14001 oraz PN-N-18001

24 600 zł (1)

800 zł (2)

3 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży spożywczej wg

ISO 22000

16 400 zł (1)

600 zł (2)

4 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001 16 400 zł (1)

600 zł (2)

5 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg

ISO/IEC 27001:2007

16 400 zł (1)

600 zł (2)

6 Kurs Inspektorów ochrony przeciwpożarowej 77 1 500 zł

(1) – dla studentów i absolwentów WSKiZ (2) – pozostali słuchacze

Informatyka – Nowe technologie

L.p. Nazwa kursu Ilość godzin Koszt

1 Projektowanie bogatych aplikacji użytkownika 24 300 zł (1)

600 zł (2)

2 Programowanie w Internecie – Java – podstawy 24 300 zł (1)

600 zł (2)

3 Programowanie w Internecie – Java – zaawansowany 24 300 zł (1)

600 zł (2)

4 Tworzenie zapytań w języku T-SQL – podstawy 24 300 zł (1)

600 zł (2)

5 Zarządzanie projektami IT 24 300 zł (1)

600 zł (2)

6 System operacyjny Linux- podstawy 24 600 zł (2)

(1) – dla studentów i absolwentów WSKiZ (2) – pozostali słuchacze

Narzędzia biurowe

L.p. Nazwa kursu Ilość godzin Koszt

1 Arkusz kalkulacyjny Excel 24 300 zł (1)

600 zł (2)

2 Prezentacje multimedialne – PowerPoint 24 300 zł (1)

600 zł (2)

3 Przetwarzanie tekstu – Microsoft Word 24 300 zł (1)

600 zł (2)

4 Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy 24 300 zł (1)

600 zł (2)

5 Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel 24 300 zł (1)

600 zł (2)

(1) – dla studentów i absolwentów WSKiZ (2) – pozostali słuchacze


Inne

L.p. Nazwa kursu Ilość godzin Koszt

1 Akademia Małego Informatyka (dla dzieci w wieku 8-12 lat) 24 600 zł

2 Internet 50+ 24 600 zł

3 Nauczyciel medialny 24 600 zł

4 Kurs wyrównawczy z matematyki 1 (dla licealistów) 24 600 zł

5 Kurs wyrównawczy z matematyki 2 (dla licealistów) 24 600 zł

6 Rachunek różniczkowy i całkowy 24 600 zł

7 Strategia i taktyka w szachach a realizacja celów strategicznych firmy 24 600 zł

8 Elementy algebry wyższej 24 600 zł

Administracja publiczna

L.p. Nazwa kursu Ilość godzin Koszt

1 Sprawnie, grzecznie i skutecznie – profesjonalizm w kontakcie z klientem ze 16 560 zł

szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych

2 Poprawność językowa pism urzędowych i kultura komunikacji językowej 8 330 zł

3 Inteligencja emocjonalna w praktyce kierowania 8 300 zł

4 Menedżer w dobrej formie – jak zadbać o swoją dobrą kondycję

8 300 zł

psychofizyczną

5 Jak przeprowadzać ocenę okresową pracownika administracji. Jak

14 560 zł

informować o jej wyniku – aspekty metodyczne, psychologiczne i formalne.

6 Sztuka kierowania ludźmi w praktyce 14 560 zł

7 Jak sprawić, by innym "chciało się chcieć" – sztuka motywowania i perswazji 8 300 zł

w praktyce kierowania

8 Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy 8 300 zł

9 Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o

7 310 zł

postępowaniu przed sądami administracyjnymi

10 Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych

16 600 zł

kandydatów do pracy

11 Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych

17 600 zł

kandydatów do pracy

12 Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu

8 370 zł

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych

7 370 zł


Kursy biznesowe

Konstruowanie strategii dla przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Celem kursu jest pokazanie metodologii konstruowania strategii dla przedsiębiorstwa. Przedstawienie

uwarunkowań wpływających na strategię. Omówienie celów strategicznych. Wykorzystanie analizy SWOT w

celu wskazania opcji strategicznych. Przedstawienie realizowanych strategii na podstawie studiów przypadku.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr inż. Eugeniusz Neumann, e-mail:enaumann@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• konwersatorium: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Wpływ strategii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zrozumienie konsekwencji braku strategii.

2 Proces tworzenia strategii. Poznanie metodologii konstruowania strategii.

3 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Poszukiwanie szans i zagrożeń.

4 Analiza przedsiębiorstwa. Rozpoznanie silnych i słabych stron.

5 Konstrukcja analizy SWOT. Konsekwentne nadanie wag i ocen.

6 Strategie normatywne i opcje strategiczne. Wnioskowanie i wykorzystanie analizy.

7 Cele strategiczne. Właściwe stawianie celów przed organizacją.

8 Konstruowanie strategii – projekt. Praktyczne opracowanie strategii dla firmy.

Efekty kształcenia

• Poznanie uwarunkowań wpływających na tworzenie strategii.

• Dobór celów zgodnie z zasadą SMART.

• Samodzielne tworzenie strategii.


Efektywna komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Celem kursu jest nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się, poznania istoty asertywności oraz

zapoznanie z technikami wpływu społecznego. Adresaci kursu to pracodawcy i pracownicy firm, mediów i

instytucji pragnący doskonalić umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu możliwości świadczenia usług

wysokiej jakości.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr Katarzyna Drabowicz

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• konwersatorium: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Komunikacja werbalna. Zakłócenia, bariery komunikacyjne. Poznanie błędów w komunikacji.

Pułapki językowe.

2 Komunikacji niewerbalna. Poznanie mowy ciała i jej znaczenie.

3 Komunikacja pośrednia i bezpośrednia. Prawidłowe prowadzenie rozmów

telefonicznych.

4 Aktywne słuchanie. Przeszkody skutecznego słuchania. Zrozumienie istoty słuchania w

komunikacji.

5 Asertywność. Rozpoznanie zachowań konformistycznych

i ich źródeł.

6 Konformizm. Rozpoznanie zachowań konformistycznych

i ich źródeł.

7 Manipulacja, psychomanipulacja. Obrona przed niepożądanym wpływem

społecznym.

8 Socjotechniki. Uświadomienie istnienia socjotechnik.

Efekty kształcenia

• Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji społecznej.

• Świadome porozumiewanie się, określające stosunki między ludźmi.

• Radzenie sobie i obrona przed niepożądanym wpływem społecznym.


Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Celem kursu jest omówienie wybranych metod międzynarodowej współpracy firm na przykładzie Niemiec i

Polski ze wskazaniem na wzajemne uwarunkowania zależności.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr Małgorzata Lachner, e-mail: ecb@sz.home.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 6 godzin

• ćwiczenia: 18 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Formy organizacji przedsiębiorstw.

2 Otoczenie przedsiębiorstwa mikro i makrootoczenie.

3 Formy współpracy przedsiębiorstw na przykładzie działań polskoniemieckich

firm.

Wskazanie korzyści i

zagrożeń.

4 Przygotowanie ofert na rynek niemiecki. Praktyczne umiejętności.

Efekty kształcenia

• Poznanie struktur i warunków współpracy międzynarodowej firm – szanse i zagrożenia.

• Samodzielne przygotowanie ofert na rynek niemiecki.


Prognozowanie Sprzedaży

Informacje ogólne

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się planowaniem oraz prognozowaniem przychodów. Daje

umiejętność wykorzystania narzędzi wspomagających prognozowanie. Udział w kursie da przegląd

wykorzystywanych metod oraz wskaże dalsze możliwości wykorzystania wyników w zarządzaniu.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr inż. Eugeniusz Neumann,

e- mail: eneumann@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Klasyfikacja metod prognozowania. Rozróżnianie metod.

2 Analiza szeregów czasowych. Poznanie składowych prognozy.

3 Model Browna. Poznanie metody i założeń

uruchamiających model.

4 Model Holta. Poznanie metody i założeń

uruchamiających model.

5 Model Wintersa. Poznanie metody i założeń

uruchamiających model.

6 Metody przyczynowo-skutkowe. Poznanie metod i założeń uruchamiających

modele.

7 Metody określające prognozę sprzedaży dla nowych Poznanie metod.

produktów (innowacje).

8 Błędy prognoz i prawdopodobieństwo prognozy. Określanie prawdopodobieństwa prognozy.

Efekty kształcenia

• Umiejętność wyboru metody do prognozy.

• Praktyczne wykorzystanie omawianych metod.

• Szacowanie prawdopodobieństwa prognozy.


Kalkulacja cen wyrobów i usług

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się kalkulacją cen lub chcących posiąść taką umiejętność. Daje

umiejętność wykorzystania wielu metod kalkulacji. Udział w kursie da przegląd wykorzystywanych metod oraz

wskaże najlepsze sposoby na ustalanie cen.

Informacje dodatkowe

1. Kod kursu: KP28/2011

2. Kierownik kursu: dr inż. Eugeniusz Neumann, e-mail: eneumann@wskiz.edu

3. Czas trwania: 24 godziny

4. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Klasyfikacja metod kalkulacji. Rozróżnianie metod.

2 Przedstawienie najczęściej wykorzystywanych metod ze

wskazaniem ich następstw.

Rozpoznawanie skutków wykorzystywania

tradycyjnych metod kalkulacji.

3 Kalkulacja w Rachunku Activity Based Costing. Poznanie metody.

4 Określanie działań w przedsiębiorstwie. Tworzenie słownika działań.

5 Określanie kosztów traconych zasobów. Umiejętność określania wartości kosztów

zasobów.

6 Określanie jednostek przeliczeniowych zasobów na koszty

działań, i kosztów działań na produkty (usługi).

Umiejętność znalezienia jednostek

przeliczeniowych.

7 Praktyczna kalkulacja. Case study, projekty.

Efekty kształcenia

• Umiejętność wyboru metody do kalkulacji i skutki jej zastosowania.

• Praktyczne wykorzystanie omawianych metod.

• Wskazanie na wykorzystanie uzyskanych wyników do zarządzania.


Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Celem studium jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z podstaw analizy finansowej. W szczególności omawiana

jest analiza struktury i dynamiki podstawowych sprawozdań finansowych takich jak: bilans i rachunek zysków i

strat. Uzupełnienie analizy struktury i dynamiki stanowi tzw. analiza wskaźnikowa. Podstawowe obszary analizy

wskaźnikowej omawiane na kursie to: rentowność, płynność, sprawność zarządzania i zadłużenie. Kurs

umożliwia lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w

akcje spółek publicznych.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr Dariusz Stronka, e-mail: dstronka@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Istota, przedmiot i źródła analizy finansowej

przedsiębiorstwa.

Zrozumienie znaczenia analizy finansowej

przedsiębiorstwa.

2 Formułowanie wniosków i prezentacja

wyników analizy finansowej.

Poznanie przesłanek pozwalających na pozytywną

bądź negatywną ocenę przedsiębiorstwa.

3 Analiza struktury i dynamiki bilansu. Wyznaczanie wskaźników struktury i dynamiki

bilansu oraz ich ocena.

4 Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków

i strat.

Wyznaczanie wskaźników struktury i dynamiki

rachunku zysków i strat oraz ich ocena.

5 Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Wyznaczanie i interpretowanie wskaźników

rentowności.

6 Ocena płynności. Wyznaczanie i interpretowanie wskaźników

płynności.

7 Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa. Wyznaczanie i interpretowanie wskaźników

zadłużenia.

8 Ocena sprawności zarządzania zasobami

przedsiębiorstwa.

Wyznaczanie i interpretowanie wskaźników rotacji i

cyklów.

Efekty kształcenia

• Zrozumienie istoty i znaczenia analizy finansowej dla przedsiębiorstwa.

• Poznanie sposobów oceny danych finansowych i formułowania wniosków.

• Umiejętność analizy bilansu i rachunku zysków i strat.

• Umiejętność wyznaczania i oceny wskaźników finansowych: rentowności, płynności, zadłużenia,

sprawności zarządzania.


Biznes plan i studium wykonalności – metodologia sporządzania

Informacje ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami sporządzania biznes planów na potrzeby

pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W szczególności – poprzez pracę z wzorami

wymaganych dokumentów - słuchacze posiądą praktyczne umiejętności sporządzania biznes planów na

potrzeby wniosku kredytowego. Najwięcej uwagi poświęcone zostanie kluczowym obszarom biznes planów, tj.

dotyczącym procedury i przesłanek prognozy przychodów i kosztów oraz dokonywania na tej podstawie oceny

ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr Dariusz Stronka, e-mail: dstronka@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Cechy, rodzaje i funkcje biznes planu. Poznanie specyfiki biznes planów.

2 Struktura biznes planu i studium wykonalności. Określanie "spisu treści" biznes planu.

3 Analiza makrootoczenia i mikrootoczenia przedsięwzięcia. Identyfikacja szans i zagrożeń otoczenia.

4 Analiza wewnętrznego potencjału przedsięwzięcia. Znajdowanie sił i słabości projektu.

5 Plan finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Sporządzanie projekcji planu finansowego.

Efekty kształcenia

• Umiejętność sporządzania biznes planu.

• Umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego.

• Umiejętność prognozowania finansowego.


Jak pomnożyć własne oszczędności Inwestycje na Giełdzie Papierów

Wartościowych

Informacje ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi możliwościami pomnażania oszczędności oraz

wykształcenie umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów w odniesieniu do własnych środków

finansowych. Omawiane zagadnienia dotyczą inwestycji krótkookresowych jak i – przede wszystkim –

inwestowania środków w perspektywie długoterminowej (kilku-, kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioletniej). W

szczególności poruszane są praktyczne kwestie wiążące się z przewidywanym dochodem i ryzykiem inwestycji

w: obligacje, akcje, jak również pochodne instrumenty finansowe. Słuchacze poznają również różne rodzaje

funduszy inwestycyjnych oraz uzyskają wskazówki, pozwalające na dokonanie trafnych wyborów. Dużo uwagi

poświęca się aspektom podejmowania właściwych decyzji dotyczących oszczędzania na własną emeryturę.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr Dariusz Stronka, e-mail: dstronka@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

• projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, futures,

opcje, warranty, miniWIG20, ETF.

Poznanie charakterystyki podstawowych

instrumentów finansowych.

2 Oczekiwany dochód i ryzyko inwestycji w

instrumenty wartościowe.

Określenie dochodu i ryzyka inwestycji w

poszczególne instrumenty finansowe.

3 Dobór instrumentów do portfela. Praktyczna umiejętność doboru instrumentów do

portfela ograniczająca ryzyko.

4 Wskaźniki rynku kapitałowego. Interpretacja wskaźników rynku kapitałowego.

5 Inwestowanie na rynku kapitałowym w praktyce. Składanie zleceń giełdowych.

6 Fundusze inwestycyjne. Określenie ryzyka i spodziewanych dochodów

inwestycji w różne fundusze inwestycyjne.

7 Oszczędzanie na emeryturę – przegląd

możliwości.

Poznanie OFE, IKE, PPE.

Efekty kształcenia

• Zapoznanie z alternatywnymi sposobami inwestycji.

• Umiejętność określania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestycji.

• Podstawy doboru instrumentów zmniejszających ryzyko.

• Praktyczna umiejętność inwestowania na giełdzie papierów wartościowych – składania zleceń


Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Celem kursu jest przegląd dostępnych na rynku źródeł pozyskania środków na sfinansowanie bieżącej

działalności lub rozwoju firmy, wskazanie różnic i skutków ich pozyskania oraz podniesienie poziomu

świadomości przy podejmowaniu decyzji o zaciąganiu zobowiązania.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr Tomasz Figaj, e-mail: tomasz_figaj@poczta.onet.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Analiza sytuacji finansowej pod kątem zapotrzebowania

na zewnętrzne środki finansowe.

Rozpoznanie zapotrzebowania na zewnętrzne

środki finansowe.

2 Korzystanie z kredytu kupieckiego. Wyznaczenie bezpiecznych granic korzystania

z tej formy finansowania.

3 Kredyty bankowe i pożyczki. Wskazanie różnic między poszczególnymi

formami finansowania.

4 Leasing. Ocena kosztów zaciągnięcia zobowiązania.

5 Faktoring. Poznanie zasad funkcjonowania faktoringu.

6 Emisja papierów wartościowych (akcje, obligacje, Zasady emisji.

weksle).

7 Dotacje celowe. Rozpoznanie źródeł dotacji.

Efekty kształcenia

• Umiejętność wyliczenia zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe.

• Umiejętność analizy ofert finansowania i ich dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa.

• Podniesienie świadomości dotyczącej skutków zaciągania zobowiązań finansowych.


Kursy Inżynierii jakości i BHP

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Informacje ogólne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję Auditorów Wewnętrznych, Specjalistów ds.

Jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych w firmie za:

• przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

• wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością

• szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu

• utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością

• rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: Magdalena Mendlikowska-Humerczyk, e-mail: mhumerczyk@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 16 godzin

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 Struktura i wymagania Systemu Zarządzania Jakością.

2 Przegląd ISO 9001 z punktu widzenia auditora.

3 Planowanie, przygotowanie i prowadzenie auditów wg ISO 19011.

4 Tworzenie i ocena dokumentacji systemu jakości.

5 Kontakt interpersonalny.

6 Komunikacja podczas auditu.

7 Test egzaminacyjny.

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

• budowania struktury i wymagań Systemu zarządzania jakością,

• planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wg ISO 19011,

• tworzenia i oceny dokumentacji systemu jakości,

• komunikacji podczas auditu.


Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO

14001 oraz PN-N-18001

Informacje ogólne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję Audytorów Wewnętrznych, oraz Specjalistów

ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości

odpowiedzialnych w firmie za:

• przygotowanie do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

• wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

• szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu,

• utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

• rozwój i doskonalenie systemu oraz metod doskonalenia.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: Magdalena Mendlikowska-Humerczyk, e-mail: mhumerczyk@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: • 800 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

1

2

3

Zagadnienia omawiane na kursie

Podstawowe zasady zintegrowanego systemu zarządzania:

• podstawowe aspekty ZSZ

• podstawowe przepisy prawne odnoszące się do systemów zarządzania

• omówienie zasad zintegrowanych systemów zarządzania

• podejście procesowe

Wymagania i podstawy auditowania:

• wymagania i interpretacja norm ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004

• podstawowa terminologia z zakresu auditowania

• rodzaje auditów i ich specyfika

• wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i środowiskowego wg norm PN-EN ISO

19011

• wytyczne do auditowania systemów zarządzania bhp wg norm PN-N-18011

• fazy auditu wewnętrznego

Metody i techniki prowadzenia auditów wewnętrznych:

• metodyka auditowania

• technika prowadzenia wywiadów auditowych

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

• podejścia procesowego,

• prowadzenia auditów wewnętrznych,

• prowadzenia wywiadów auditowych.


Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży spożywczej wg

ISO 22000

Informacje ogólne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić rolę auditora wewnętrznego wg Normy ISO 22000.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: Magdalena Mendlikowska-Humerczyk, e-mail: mhumerczyk@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 16 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 Struktura i wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 22000.

2 Przegląd ISO 22000 z punktu widzenia auditora.

3 Planowanie, przygotowanie i prowadzenie auditów wg ISO 19011.

4 Tworzenie i ocena dokumentacji systemu jakości.

5 Kontakt interpersonalny.

6 Komunikacja podczas auditu.

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

• budowania struktury i wymagań Systemu zarządzania jakością,

• planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wg ISO 19011,

• tworzenia i oceny dokumentacji systemu jakości,

• komunikacji podczas auditu.


Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001

Informacje ogólne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menadżerów pragnących zdobyć kompetencje Audytora

Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP oraz osób pełniących funkcje Audytorów Wewnętrznych,

Specjalistów ds. BHP.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: Magdalena Mendlikowska-Humerczyk, e-mail: mhumerczyk@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 16 godzin

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 Podstawowe pojęcia dotyczące Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

2 Omówienie wymagań systemy zarządzania BHP wg PN-N-180001 i wymagań prawnych w Polsce i UE.

3 Omówienie identyfikacji zagrożeń ryzyka zawodowego.

4 Podstawy tworzenia dokumentacji systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001.

5 Omówienie metodyki auditowania.

6 Inicjowania zadań poza auditowych.

7 Kontakt interpersonalny.

8 Komunikacja w audicie.

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

• tworzenia dokumentacji systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001,

• inicjowania działań poza auditowych,

• komunikacji podczas audytu.


Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg

ISO/IEC 27001:2007

Informacje ogólne

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w budowę oraz funkcjonowanie systemu zarządzania

bezpieczeństwem informacji oraz osób wyznaczonych do przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: Magdalena Mendlikowska-Humerczyk, e-mail: mhumerczyk@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 16 godzin

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 Zarządzanie Ryzykiem w podejściu procesowym.

2 Struktura i wymagania normy ISO 27001:2007.

3 Przegląd ISO 27001 z punktu widzenia auditora.

4 Planowanie, przygotowanie i prowadzenie audytów wg ISO 19011.

5 Raportowanie i dalsze postępowanie.

6 Kontakt interpersonalny.

7 Komunikacja podczas audytu.

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

• zarządzania ryzykiem w podejściu procesowym,

• budowania struktury i wymagań normy ISO 27001:2005,

• planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wg ISO 19011,

• raportowania i dalszego planowania,

• komunikacji podczas auditu.


Kurs Inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Informacje ogólne

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: ....., e-mail: .....

2. Czas trwania: 77 godzin

3. Koszt: 1 100 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 66 godzin

• ćwiczenia: 11 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Nazwa przedmiotu Forma prowadzenia

zajęć

Ilość

godzin

Wykład Ćwiczenia

1 Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej 4 h - 4 h

2 Kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej 3 h 1 h 4 h

3 Podstawowe pojęcia dotyczące spalania, pożarów i wybuchów 5 h - 5 h

4 Przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe 11 h 1 h 12 h

5 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 3 h 1 h 4 h

6 Urządzenia przeciwpożarowe 8 h 1 h 9 h

7 Środki gaśnicze, gaśnice oraz koce gaśnicze 4 h 5 h 9 h

8 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz 7 h - 7 h

instalacji i urządzeń technologicznych

9 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym 2 h - 2 h

10 Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym 4 h - 4 h

11 Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 5 h - 5 h

12 Prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony

3 h - 3 h

przeciwpożarowej w zakładzie pracy

13 Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony

4 h 2 h 6 h

przeciwpożarowej

14 Ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów 3 h - 3 h

Razem 66 h 11 h 77 h

Efekty kształcenia

• Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej,

zachowań materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów, ewakuacji ludzi i mienia,

zasad konserwacji oraz przeglądów urządzeń przeciwpożarowych.

• Umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników.

• Ocenianie zagrożenia pożarowego na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym.


Kursy: Informatyka- Nowe technologie

Projektowanie bogatych aplikacji użytkownika

Informacje ogólne

Celem kursu jest odpowiedź na duże zapotrzebowanie, na inżynierów posiadających stosowną wiedzę w

zakresie projektowania czy to interfejsu użytkownika, czy też ekranów synoptycznych dla urządzeń

współpracujących z systemami HMI (Human Machine Interface).

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr inż. Janusz Pochmara, e-mail: jpochm@gmail.com

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Rozwój aplikacji komputerowych. Poznanie środowisk wspomagających procesy tworzenia

interfejsu użytkownika.

2 Technologie bogatych aplikacji Adobe AiR jako przykład technologii RIA.

użytkownika.

3 Projektowanie interfejsu

Poznanie technologii Adobe AiR.

użytkownika.

4 Tworzenie komponentów. Tworzenie własnych komponentów na potrzeby interfejsu

użytkownika.

5 Formowanie danych z użyciem XML. Wykorzystanie języków skryptowych w celu formatowania

danych.

6 Walidacja danych. Kontrolowanie jakości.

7 Integracja aplikacji z Internetem. Tworzenie desktopowych aplikacji na potrzeby Internetu.

8 Wdrażanie aplikacji. Sprawdzanie aplikacji w rzeczywistych systemach

komputerowych.

Efekty kształcenia

• Zetknięcie się z technologiami, które w obecnej chwili są stosowane w rozwiązaniach komercyjnych.

• Wdrożenia ciekawych wykładów, w których mogliby uczestniczyć jako przedstawiciele, reprezentanci

firm komercyjnych z branży informatycznej.


Programowanie w Internecie- Java- podstawy

Informacje ogólne

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności programowania w języku Java, języku

który w ostatnich latach zdobył dużą popularność. Umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych jak

również programowanie urządzeń mobilnych.

Informacje dodatkowe

1. Kod kursu: KP13/2011

2. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail:Kleban@wskiz.edu

3. Czas trwania: 24 godziny

4. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Java jako narzędzie programistyczne. • Poznanie środowiska programistycznego

• Tworzenie projektu oraz kompilowanie i uruchamianie

przykładowych programów

• Uruchamianie apletów

• Instalacja pakietu Java SDK (Software Development

Kit)

• Używanie linii poleceń

2 Programowanie w Javie podstawy. • Rozpoznawanie typów danych, wyrażeń oraz

operatorów

• Stosowanie bloków instrukcji sterujących

3 Obiektowy model programowania. • Umiejętność stosowania obiektów oraz klasy i

pakietów

• Rozumienie rozszerzone właściwości klas – np.

dziedziczenie

• Stosowanie klasy wewnętrzne, definiowanie

interfejsów

4 Wstęp do technologii sieciowych –

ujęcie programistyczne.

• Poznanie podstawowych protokołów oraz

terminologii: Protokół TCP

• Protokół UDP

Efekty kształcenia

• Pisanie prostych aplikacji w języku Java.

• Zrozumienie pojęć obiekt, klasa, interfejs.

• Poznanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem sieciowym.


Programowanie w Internecie - Java – zaawansowany

Informacje ogólne

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności programowania typu klient-serwer

oraz zaznajomienia z technologiami tworzenia wizualnych aplikacji, które mogą pomóc w komunikacji

sieciowej.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail: hkleban@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1

Tworzenie aplikacji

Klienckie aplikacje WEBowe:

WEBowych w

• Technologie programowania aplikacji WEBowych.

oparciu o język

• Tworzenie najprostszych aplikacji WEBowych – podstawy apletów.

JAVA.

• Komunikacja między apletami.

• Przekształcanie aplikacji w aplety.

• Okna dialogowe w apletach.

• Tworzenie plików multimedialnych.

2

3

4

Klienckie aplikacje sieciowe:

• Obsługa strumieniowa danych.

• Aplikacje wspomagające zarządzaniem adresami sieciowymi.

• Klasy URL oraz URI.

• Obsługa klientów przy użyciu gniazd sieciowych.

• Konstrukcja prostego komunikatora.

• Systemy transmisji pakietowej danych.

• Reguły bezpieczeństwa.

Servlety:

• Podstawy obsługi.

• Struktury.

• Tworzenie aplikacji webowej.

• Testowanie aplikacji.

• Tworzenie sesji.

• Aplikacje Cookies.

Tworzenie Java Server Pages:

• Struktura programu I uruchamianie.

• Znaczniki JSP.

• Współpraca z servletami.

• Metody dostępowe do baz danych przy użyciu JSP.

Efekty kształcenia

• Tworzenie aplikacji webowych.

• Zasady budowy aplikacji klienckich.

• Zasady tresowania aplikacji.

• Tworzenie połączenia z bazą danych.

Integracja języka

JAVA z siecią,

użycie socketów w

celu nawiązania

komunikacji.

Podstawy

tworzenia aplikacji

WEBowych

opartych na

servletach.

Tworzenie

interaktywnych

stron WEBowych w

oparciu o JSP.


Tworzenie zapytań w języku T-SQL - podstawy

Informacje ogólne

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz

danych. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie obsługi komputera.

Obejmuje naukę tworzenia zapytań do relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem Microsoft SQL Server 2005. W

trakcie trwania kursu słuchacze poznają zasady łączenia tabel, grupowania danych i modyfikowania danych w

istniejącej bazie danych.

Informacje dodatkowe

1. Kod kursu: KP15/2011

2. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail:Kleban@wskiz.edu

3. Czas trwania: 24 godziny

4. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 16 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Wprowadzenie do SQL Server 2005. Poznanie podstawowych poleceń, klauzul i funkcji

strukturalnego języka zapytań T-SQL.

2 Wyszukiwanie danych i prezentacja

wyników wyszukiwania.

Poznanie podstawowego polecenia SELECT, ORDER BY i klauzul

w nim występujących.

3 Łączenie tabel i wyników zapytań. Stosowanie poleceń zewnętrznego i wewnętrznego łączenia

tabel. Łączenie wyników zapytań.

4 Grupowanie i sumowanie danych. Tworzenie prostych zestawień na podstawie poleceń GROUP

BY z klauzulami i funkcjami agregującymi.

5 Tworzenie podzapytań. Stosowanie podzapytań umożliwiających uzyskiwanie danych

w różnym przekroju.

6 Modyfikacja danych. Stosowanie poleceń wstawiania nowych danych,

modyfikowania i usuwania istniejących danych.

Efekty kształcenia

• Umiejętność wyszukania różnego typu informacji z bazy danych z wykorzystaniem języka T-SQL.

• Umiejętność modyfikowania danych.

• Umiejętności czytania schematów baz danych.


Zarządzanie projektami IT

Informacje ogólne

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i różnymi metodologiami zarządzania

projektami (np. PRINCE2, SCRUM, XPRINCE). Omówione zostaną poszczególne etapy związane z inicjowaniem,

planowaniem, śledzeniem oraz wdrożeniem projektu. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania

programu Microsoft Project (2007/2010) do zarządzania projektem.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail: hkleban@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Podstawowe pojęcia z zakresu Rozumienie terminologii związanej z zarządzaniem projektami.

zarządzania projektami.

2 Przedstawienie różnych metodologii Rozpoznawanie różnych metodyk projektowych.

zarządzania projektami.

3 Inicjowanie i planowanie projektu. Tworzenie karty projektu, wyznaczenie celów projektów.

4 Struktura Podziału Pracy. Tworzenie SPP (struktury podziału pracy), wyznaczanie kamieni

milowych.

5 Ścieżka krytyczna. Wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu.

6 Microsoft Project – narzędzie

wspomagające zarządzanie

projektem IT.

Określenie zasobów projektu, przydzielenie zasobów do zadań,

zarządzanie ograniczeniami i zależnościami zadań, śledzenie

wykonania zadań.

Efekty kształcenia

• Umiejętność definiowani wymagań projektowych.

• Umiejętność planowania zadań i wyznaczania ścieżki krytycznej.

• Umiejętności śledzenia wykonania projektu.


System operacyjny Linux- podstawy

Informacje ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami pracy w systemie operacyjnym Linux. Kursanci

dowiedzą się m.in. jak instalować system operacyjny i oprogramowanie, używać podstawowych poleceń

powłoki, zarządzać systemami plików, wykonywać podstawowe prace związane z administracją oraz tworzyć

własne skrypty powłoki.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: inż. Grzegorz Rumatowski, email: g.rumatowski@gmail.com

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 16 godzin

• ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na

Umiejętność

kursie

1 Podstawy systemu

Określenie i definicja zadań systemu operacyjnego

operacyjnego

2 Instalacja systemu

Instalacja systemu operacyjnego

operacyjnego

3 Powłoka systemu

Wykonywanie poleceń powłoki

operacyjnego

4 Wykonywanie poleceń

powłoki

Tworzenie partycji i systemów plików. Kontrola dostępu do plików,

montowanie, linki, itd.

5 Skrypty powłoki Tworzenie skryptów powłoki

6 Administracja systemem Podstawowe prace związane z administracją systemu

Efekty kształcenia

• Umiejętność instalacji systemu operacyjnego Linux.

• Umiejętność pracy z wierszem poleceń.

• Umiejętność tworzenia skryptów powłoki systemu operacyjnego.

• Podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem systemem operacyjnym Linux.


Kursy: Narzędzia biurowe

Arkusz kalkulacyjny Exel

Informacje ogólne

Kurs oparty na programie Microsoft Official Academic Course. Przygotowuje do zdania egzaminu Microsoft

Certified Application Specjalist (MCAS) z zakresu Microsoft EXCEL (2007/2010) (egzamin 77-602. Certyfikacja

MCSA potwierdza Twoje umiejętności i biegłość w obsłudze oprogramowania biurowego z wykorzystaniem

Microsoft Excel. Wymagania umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

1. Kod kursu: KP16/2011

2. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail:Kleban@wskiz.edu

3. Czas trwania: 24 godziny

4. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Podstawowe zasady pracy z arkuszem • Tworzenie i zapisywanie skoroszytów

kalkulacyjnym.

• Wprowadzanie i edycja danych

• Pisanie formuł

• Zmiana szerokości oraz wysokości kolumny i

wiersza

• Ukrywanie kolumn i wierszy

• Dodawanie, usuwanie kolumn lub wierszy

2 Formatowanie skoroszytu. • Formatowanie liczb i komórek

• Formatowanie strony

• Drukowanie strony

3 Podstawowe obliczenia. • Pisanie formuł

• Odwoływanie się do komórek: adresowanie

względne, bezwzględne i mieszane

• Tworzenie nazw komórek i etykiet

4 Tworzenie formuł z wykorzystaniem

funkcji. Praca z bazami danych.

• Zastosowanie podstawowych funkcji

statystycznych, matematycznych, logicznych

5 Sortowanie i filtrowanie danych. • Stosowanie sum pośrednich, filtrowanie danych

według różnych kryteriów

6 Wykresy i tabele przestawne. • Prezentowanie danych w postaci graficznej

Efekty kształcenia

• Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

• Umiejętność prezentacji danych w postaci graficznej.

• Analiza danych w różnym przekroju.

• Stosowanie funkcji.

• Zarządzanie arkuszami.


Prezentacje multimedialne- Power Point

Informacje ogólne

Kurs oparty na programie Microsoft OFFicial Academic Course. Przygotowuje do zdania egzaminu Microsoft

Certified Application Specjalist (MCAS) z zakresu PowerPoint (egzamin 77-603). Po ukończeniu kursu będziesz

potrafił przygotować ciekawą prezentację multimedialną. Certyfikacja MCSA potwierdzi Twoje umiejętności i

biegłość w obsłudze oprogramowania biurowego z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint. Wymaganie

podstawowe umiejętność z zakresu obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail: hkleban@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na

Umiejętność

kursie

1 Podstawy pracy z

prezentacjami.

Tworzenie nowej prezentacji, praca z szablonami, wstawianie notatek,

zarządzanie slajdami.

2 Praca z tekstem i tabelami. Formatowanie akapitów, znaków, stosowanie list, tworzenie pól

tekstowych. Wstawianie tabel do slajdów.

3 Wykresy, grafika, pliki

multimedialne.

Wstawianie i modyfikowanie grafiki, formatowanie obrazów, wstawianie

obiektów multimedialnych.

4 Tworzenie pokazu

prezentacji.

Przygotowanie pokazu prezentacji z wykorzystaniem efektów

specjalnych.

Efekty kształcenia

• Tworzenie rozbudowanych prezentacji.

• Zwiększenie zainteresowania odbiorcy prezentowanym produktem/usługą/rozwiązaniem.

• Stosowanie elementów graficznych i multimedialnych w prezentacji.

• Wykorzystanie efektów specjalnych w pokazie prezentacji.


Przetwarzanie tekstu - Microsoft Word

Informacje ogólne

Kurs oparty na programie Microsoft Official Academic Course. Przygotowuje do zdania egzaminu Microsoft

Certified Application Specjalist (MCAS) z zakresu Microsoft Word (2007/ 2010) (egzamin 77-601). Po

ukończeniu kursu będziesz umiał pracować z długimi dokumentami, formatować tekst według własnych

kryteriów. Certyfikacja MCSA potwierdzi Twoje umiejętności i biegłość w obsłudze oprogramowania biurowego

z wykorzystaniem Microsoft Word. Wymagana umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail: hkleban@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Podstawy pracy z dokumentami. • Tworzenie nowego dokumentu, formatowanie

akapitów, znaków

• Tworzenie własnych stylów i umieszczanie ich w

szablonie dokumentu

• Tworzenie szablonu dokumentu

2 Praca z tekstem, tworzenie tabel, list,

dodawanie obrazów i kształtów.

• Stosowanie list, tworzenie pól tekstowych

• Tworzenie tabel

• Wstawianie grafiki, obrazów, wykresów

3 Tworzenie spisu treści, indeksów i przypisów. • Nawigowanie po długich dokumentach,

tworzenie spisów treści

4 Tworzenie prostych broszur. • Podział dokumentu na kolumny

5 Korespondencji seryjna. • Adresowanie kopert, tworzenie źródłowego pliku

korespondencji seryjnej

Efekty kształcenia

• Umiejętność tworzenia dokumentów i szablonów z wykorzystaniem funkcji automatyzujących pracę.

• Umiejętność definiowania własnych styli.

• Opracowanie własnych szablonów dokumentów.

• Tworzenie złożonych opracowań.


Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy

Informacje ogólne

Kurs wprowadza do modelu obiektowego zaimplementowanego w aplikacji MS Excel. Kształtuje umiejętność

rozpoznawania najważniejszych obiektów aplikacji i wyboru obiektu adekwatnego do rozwiązywanego zadania.

Uczy samodzielnego, programowego tworzenia obiektów wybranego poziomu, a także ustalania ich

właściwości z zastosowaniem języka Visual Basic for Applications (VBA). Przygotowuje merytorycznie do kursu

Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel. Wymagana jest umiejętność podstawowej obsługi

komputera.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail: hkleban@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Składniki aplikacji MS Excel (aplikacja, kolekcja

arkuszy, arkusz, zakres komórek, wiersz,

Rozpoznawanie i wskazywanie podstawowych

składników aplikacji MS Excel.

kolumna, komórka).

2 Rejestrowanie makr i zarządzanie makrami. • Identyfikacja zadań powtarzających się podczas

pracy z arkuszem kalkulacyjnym

• Uruchamianie rejestratora makr

• Zarządzanie makrami

• Krokowe wykonywanie makr

3 Uruchamianie edytora Visual Basic i edycja

makr.

Dostosowanie kodu tworzonego automatycznie przez

rejestrator makr do potrzeb rozwiązywanego zadania.

4 Programowe tworzenie podstawowych

składników aplikacji przy użyciu samodzielnie

tworzonych makr.

Wykorzystanie metod aplikacji do tworzenia jej

podstawowych elementów.

5 Właściwości składników aplikacji. Identyfikacja właściwości składników aplikacji.

6 Programowa edycja właściwości składników

aplikacji przy użyciu samodzielnie tworzonych

makr.

Tworzenie fragmentów kodu w języku Visual Basic

umożliwiających edycję wybranych właściwości

składników aplikacji.

Efekty kształcenia

• Znajomość najważniejszych składników modelu obiektowego aplikacji MS Excel.

• Umiejętność automatycznego i samodzielnego tworzenia kodu w języku VBA.

• Umiejętność tworzenia kodu pozwalającego na zmianę właściwości obiektów wybranego poziomu.


Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel

Informacje ogólne

Kurs pogłębia i rozszerza treści kursu Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy.

Wykorzystując wiedzę o modelu obiektowym zaimplementowanym w aplikacji MS Excel wprowadza do

automatyzacji zadań rozwiązywanych w arkuszu kalkulacyjnym. Uczy programowego, sparametryzowanego

zarządzania obiektami arkusza. Przygotowuje do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. Wymagana jest

umiejętność podstawowej obsługi komputera oraz ogólnej struktury modelu obiektowego

zaimplementowanego w MS Excel.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban, e-mail: hkleban@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Zmienna, operator przypisania, podstawowe • Rezerwacja pamięci dla danych

metody wprowadzania danych oraz

wyprowadzania wyników.

• Wykorzystanie podstawowego schematu

wprowadzania danych oraz wyprowadzania

wyników

2 Konstrukcje języka VBA umożliwiające

rozgałęzianie wykonania programu oraz

wielokrotne wykonanie ciągu instrukcji.

3 Tworzenie procedur i funkcji, parametryzacja

kodu.

4 Przetwarzanie wybranych składników modelu

obiektowego.

5 Tworzenie graficznego interfejsu do zarządzania

elementami aplikacji wybranego poziomu.

Tworzenie konstrukcji warunkowych i pętli

programowych.

Tworzenie fragmentów kodu do wielokrotnego

wykorzystania z możliwością parametryzacji.

Tworzenie procedur i funkcji służących do zmiany

zawartości oraz wyglądu obiektów wybranego

poziomu.

Wykorzystanie formularza i wybranych kontrolek

do wygodnego uruchamiania przygotowanych

procedur i funkcji.

Efekty kształcenia

• Znajomość podstawowych zagadnień programowania.

• Umiejętność programowego oddziaływania na obiekty aplikacji MS Excel z możliwością parametryzacji

tych oddziaływań.

• Budowanie interfejsu współczesnej aplikacji okienkowej.


Kursy: Inne

Akademia Małego Informatyka

Informacje ogólne

Celem kursu jest wprowadzenie w świat programowania młodych słuchaczy w wieku (8-12 lat) w tajemnice

programowania. W tym celu program kursu będzie bazować na języku obiektowym stworzonym na cele

nauczania dzieci i młodzieży przez zespół Lifelon Kindergarten Group w MIT Media Lab). Słuchacz kursu

powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu szkoły podstawowej oraz w stopniu zadowalający powinien

posługiwać się komputerem.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Agnieszka Pochmara, e-mail: apochmara@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Instalacja oprogramowania, obsługa środowiska

programistycznego.

Poznanie środowiska programistycznego,

uruchamianie programów.

2 Idee programowania czyli informatyka bez Poznanie zasad tworzenia oprogramowania.

stresów.

3 Mój pierwszy program. Tworzenie elementarnych programów.

4 Programowanie strukturalne bez tajemnic. Poznanie podstawowych idei programowania.

5 Idee programowania obiektowego. Obiekty jako forma aktywnej komunikacji.

6 Świat gier komputerowych bez tajemnic. Tworzenie własnych gier.

7 Zaawansowane programowanie. Tworzenie multimedialnych prezentacji.

Efekty kształcenia

• Poznanie od podstaw idee programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia

oraz uruchamiania pisanych przez nich programów.


Internet 50+

Informacje ogólne

Celem kursu jest pokazanie dojrzałej części społeczeństwa, iż "nie taki diabeł (Internet) straszny jak go malują".

Słuchacz kursu nie musi posiadać elementarnej wiedzy z zakresu przeprowadzanego kursu. Materiał kursu

pozwala na poznanie i przyswojenie w stopniu zadowalającym praktycznych zastosowań Internetu.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Agnieszka Pochmara, e-mail: apochmara@wskiz.edu

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Przeglądarki internetowe. Poznanie podstawowych "zasad ruchu" w e-świecie.

2 Poczta elektroniczna.

Poznanie komunikacji elektronicznej.

3 Kawiarenki internetowe.

4 Skype. Prowadzenie rozmów głosowych.

5 Facebook. Korzystanie z serwisów społecznościowych.

Efekty kształcenia

• Korzystanie z najpopularniejszych usług internetowych.

• Pomoc w rozwinięciu zainteresowań.


Nauczyciel medialny

Informacje ogólne

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy na rynku pedagogicznym o nowoczesne technologie multimedialne

wspomagające proces uczenia.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: dr inż. Janusz Pochmara, e-mail: jpochm@gmail.com

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 6 godzin

• ćwiczenia: 18 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Internet jako źródło inspiracji w dobie kształcenia

społeczeństwa informacyjnego.

Pozyskiwanie wiedzy w alternatywnych

źródłach, weryfikacja.

2 Nowoczesne technologie Internetowe. Kształcenie na odległość – e-learning.

3 Wirtualne narzędzia pracy. Poznanie narzędzi wspomagających prace z

uczniami.

4 Świat cyfrowych prezentacji – kompedium. Multimedia jako uatrakcyjnienie prezentacji.

5 Prezentacje elektroniczne. Kształtowanie informacji w sposób cyfrowy.

6 Komunikacja sieciowa. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego

poprzez media sieciowe.

7 Samodzielne tworzenie aplikacji multimedialnych. Praca z nowoczesnymi technologiami

prezentacji danych.

Efekty kształcenia

• Kształtowanie informacji w sposób multimedialny.

• Nowoczesna metodologia pedagogiczna w procesie kształcenia teleinformatycznego.


Kurs wyrównawczy z matematyki 1 (dla licealistów)

Informacje ogólne

Celem kursu jest przypomnienie wiedzy matematycznej uzyskanej (a często zapomnianej) w szkole.

Przygotowanie do wysłuchania ze zrozumieniem wykładów z przedmiotów matematycznych podczas studiów.

Umiejętność wykorzystania tej wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie

opanowania materiału egzaminacyjnego z przedmiotów matematycznych.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: prof. WSKiZ dr inż. Lech Kaczmarek, e-mail: Kaczmarek@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane

Umiejętność

na kursie

1 Planimetria. • Przystawanie i podobieństwo figur

• Trójkąty i wielokąty

• Twierdzenia: Pitagorasa, Talesa, sinusów, cosinusów i ich

zastosowania w rozwiązywaniu zadań

2 Stereometria. Rozwiązywanie zadań dotyczących: stożków, stożków ściętych, walców,

wielościanów: prostopadłościanów, ostrosłupów.

3 Rachunek wektorowy. Rachunek wektorowy: działania na wektorach, zadania dotyczące wektorów.

4 Równanie prostej,

paraboli, okręgu.

Zadania dotyczące prostej, paraboli, okręgu, oraz zadania dotyczące zbioru

punktów o pewnych podanych w tych zadaniach własnościach.

5 Przestrzeń

trójwymiarowa.

Elementarne wiadomości dotyczące przestrzeni trójwymiarowej.

Efekty kształcenia

• Przygotowanie studentów do łatwego zrozumienia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów

matematycznych.

• Ułatwienie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych.


Kurs wyrównawczy z matematyki 2 (dla licealistów)

Informacje ogólne

Celem kursu jest przypomnienie wiedzy matematycznej uzyskanej (a często zapomnianej) w szkole.

Przygotowanie do wysłuchania ze zrozumieniem wykładów z przedmiotów matematycznych podczas studiów.

Umiejętność wykorzystania tej wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie

opanowania materiału egzaminacyjnego z przedmiotów matematycznych.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: prof. WSKiZ dr inż. Lech Kaczmarek, e-mail: Kaczmarek@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzi

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane

Umiejętność

na kursie

1 Planimetria. • Przystawanie i podobieństwo figur

• Trójkąty i wielokąty

• Twierdzenia: Pitagorasa, Talesa, sinusów, cosinusów i ich

zastosowania w rozwiązywaniu zadań

2 Stereometria. Rozwiązywanie zadań dotyczących: stożków, stożków ściętych, walców,

wielościanów: prostopadłościanów, ostrosłupów.

3 Rachunek wektorowy. Rachunek wektorowy: działania na wektorach, zadania dotyczące wektorów.

4 Równanie prostej,

paraboli, okręgu.

Zadania dotyczące prostej, paraboli, okręgu, oraz zadania dotyczące zbioru

punktów o pewnych podanych w tych zadaniach własnościach.

5 Przestrzeń

trójwymiarowa.

Elementarne wiadomości dotyczące przestrzeni trójwymiarowej.

Efekty kształcenia

• Przygotowanie studentów do łatwego zrozumienia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów

matematycznych.

• Ułatwienie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych.


Rachunek różniczkowy i całkowy

Informacje ogólne

Celem kursu jest opanowanie wiedzy matematycznej związanej z rachunkiem różniczkowym i całkowym.

Przygotowanie do zastosowanie tego rachunku podczas studiów. Zwiększenie umiejętności wykorzystania tej

wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie opanowania materiału potrzebnego do

zdania egzaminu z analizy matematycznej podczas studiów.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: prof. WSKiZ dr inż. Lech Kaczmarek, e-mail: Kaczmarek@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Określenie pochodnej i jej własności. Znajomość wyliczania pochodnych, interpretacji

geometrycznej pochodnej w punkcie.

2 Monotoniczność i ekstremum funkcji. Badanie monotoniczności i wyliczanie wartości

ekstremalnych funkcji.

3 Zastosowanie rachunku różniczkowego. Liczenie granic.

4 Asymptoty. Wyliczanie asymptot pionowych, poziomych i ukośnych.

5 Całka nieoznaczona. Określenie, podstawowe własności, metody całkowania.

6 Całka z funkcji wymiernej i pewnych typów

funkcji niewymiernych.

Ułamki proste, wyliczanie całek z funkcji wymiernych i

pewnych typów funkcji niewymiernych.

7 Całka oznaczona. Określenie, całka Reimanna, zastosowanie.

Efekty kształcenia

• Przygotowanie studentów do opanowania wiedzy dotyczących rachunku różniczkowego i całkowego.

• Do łatwiejszego przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych.


Strategia i taktyka w szachach a realizacja celów strategicznych firmy

Informacje ogólne

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami gry w szachy. Przedstawienie podstawowych otwarć oraz

opanowanie przez uczestników elementarnie wygranych pozycji szachowych w grze środkowej i końcowej.

Umiejętność wykorzystania odpowiedniej strategii gry w zależności od powstałej pozycji na szachownicy.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr Paweł Staniszewski

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 8 godzin

• ćwiczenia: 16 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane

Umiejętność

na kursie

1 Historia szachów w Poznanie historii i rozwoju szachów na przestrzeni kilku wieków.

świecie i Polsce.

2 Podstawowe zasady gry. Umiejętność gry w szachy oraz poznanie wartości figur i bierek.

Wartości figur i bierek.

3 Teoria debiutów. Zapoznanie z podstawowymi otwarciami gry i wybór otwarcia gry.

4 Elementarne końcówki. Umiejętność oceny pozycji w grze końcowej.

5 Elementy gry środkowej. Zapoznanie z podstawowymi elementami gry środkowej w odniesieniu do

wybory gry otwarcia.

6 Uderzenia taktyczne. Zapoznanie z podstawowymi uderzeniami taktycznymi w różnych pozycjach.

7 Wybór odpowiedniej

strategii.

Wybór odpowiedniej strategii w oparciu o analizę pozycji i realizacja planu

gry (ustawienia bierek i figur, przyporządkowanie wartości figur, dążenie do

wygranych strategicznie pozycji).

8 Wykorzystanie wiedzy w

grze praktycznej.

Efekty kształcenia:

Zastosowanie zdobytej wiedzy w grze praktycznej – partie towarzyskie,

symultany, turnieje szachowe.

• Umiejętność gry w szachy.

• Umiejętność oceny wartości figur w różnych pozycjach.

• Znajomość podstawowych uderzeń taktycznych i wykorzystania ich w praktyce.

• Umiejętność podjęcia właściwej decyzji strategicznej w zależności od sytuacji powstałej w czasie gry.


Elementy algebry wyższej

Informacje ogólne

Celem kursu jest podanie wiadomości dotyczących rachunku macierzowego, rozwiązywania układów równań

liniowych. Określenie liczb zespolonych, oraz działań na tych liczbach. Zastosowanie liczb zespolonych do opisu

obrotów na płaszczyźnie oraz w przestrzeni o trzech wymiarach. Przygotowanie do egzaminu z tego

przedmiotu.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: prof. WSKiZ dr inż. Lech Kaczmarek, e-mail: Kaczmarek@wskiz.poznan.pl

2. Czas trwania: 24 godziny

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• wykład: 12 godzin

• ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na

kursie

1 Określenie liczby zespolonej

w postaci algebraicznej.

2 Postać trygonometryczna

liczby zespolonej.

Umiejętność

Działania na liczbach zespolonych, równania kwadratowe o

współczynnikach kwadratowych, wielomiany i ich pierwiastki, zasadnicze

twierdzenie algebry, wyliczanie pierwiastków wielomianów (schemat

Hornera).

Działania na liczbach zespolonych podanych w postaci trygonometrycznej,

wykorzystanie postaci trygonometrycznej liczb zespolonych do opisu

obrotów na płaszczyźnie i w przestrzeni o trzech wymiarach.

3 Macierze i wyznaczniki. Określenie macierzy, działania na macierzach, odwrotna, elementarne

równania macierzowe i sposób ich rozwiązywania, wyznacznik, jego

własności i sposób jego wyliczania.

4 Układy równań liniowych. Rozwiązywanie układów równań, ich klasyfikacja, twierdzenia związane z

rozwiązywaniem tych równań.

Efekty kształcenia

• Umiejętność operacji na liczbach zespolonych.

• Łatwiejsze zrozumienie opisu ruchu na ekranie komputera (grafika komputerowa).

• Do łatwiejszego przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych.


Kursy: Administracja publiczna

Sprawnie, grzecznie i skutecznie- profesjonalizm w kontakcie z klientem ze

szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych

Informacje ogólne

Obsługa klientów do zadań prostych nie należy. Potrzebne są tu często specyficzne umiejętności społeczne

i psychologiczne, takie jak: konstruktywne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami ludzi,

panowanie nad stresem, konstruktywne reagowanie na konflikty, asertywność. To właśnie ta grupa

kompetencji wespół z kompetencjami zawodowymi umożliwia obsługiwanie klienta na wysokim,

profesjonalnym poziomie. Celem proponowanego kursu jest udoskonalenie umiejętności działania służbowego

pracowników firm / instytucji / urzędów zgodnie ze standardami profesjonalnej obsługi klienta.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 16 godziny

3. Koszt: 560 zł

Forma prowadzenia zajęć

• praktyczna – warsztatowa: aktywny udział w zajęciach poprzez: ćwiczenia, udział w symulowanych

sytuacjach, prezentacja multimedialne, film instruktażowy, analiza przypadków i sytuacji, obserwacja,

elementy ćwiczenia zachowań

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Profesjonalizm w kontakcie z klientem –

standardy, metody i zasady obsługi klienta z

dbałości o wizerunek instytucji / firmy /

urzędu i wysoką jakość merytoryczną

Stosowania zasad profesjonalizmu w praktyce, zwłaszcza:

tworzenia prawidłowej relacji pracownik – klient;

kierowania kontaktem z klientem; pozyskiwania klienta

do współdziałania; zgodnej z zasadami prezentacji

i autoprezentacji służbowej

2 Style komunikowania się pracownika a

jakość obsługi klienta

3 Psychologia klienta – mechanizmy

warunkujące zachowania się klientów;

mechanizmy wzajemnej percepcji

4 Postępowanie w sytuacjach trudnych z

klientami: trudni klienci, trudne sytuacje,

trudne emocje – strategie działania z

zachowaniem zasad profesjonalizmu – film

instruktażowy

Efekty kształcenia

Rozpoznawania stylu komunikowania się klienta

i elastycznego dopasowania się w celu optymalizowania

przebiegu kontaktu

Rozpoznawania i adekwatnego reagowania na

psychologiczne potrzeby klientów

Prezentowania własnego stanowiska w sposób stanowczy

i nieagresywny; skutecznej perswazji wobec klienta

i pozyskiwania do współdziałania; asertywnego

przeciwstawianie się presji i manipulacji; efektywnego

radzenie sobie krytyką

• Rozwinięcie kompetencji odpowiedzialnych za fachowe, zgodne z oczekiwaniami i standardami

kontakty z klientami.

• Rozwiniecie umiejętności konstruktywnego, profesjonalnego reagowania w sytuacjach trudnych –

roszczeniowe, konfliktowe, emocjonalne zachowania ze strony klientów.

• Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z własnym stresem i napięciami emocjonalnymi.


Poprawność językowa pism urzędowych i kultura komunikacji językowej

Informacje ogólne

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności,

sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Szczególny nacisk kładzie się na poprawność językową pism urzędowych. Tematyka kursu koncentruje się nie

tylko wokół kultury języka pisanego, ale także języka mówionego (kontakt bezpośredni i telefoniczny). Nabycie

podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji językowej i kultury języka pozwoli uczestnikom kursu samodzielnie

rozwiązywać problemy poprawnościowe, redagować różnego typu pisma urzędowe i osiągać zamierzone cele

komunikacyjne.

Informacje dodatkowe

4. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

5. Czas trwania: 8 godzin

6. Koszt: 330 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 4 godziny

• Ćwiczenia: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Różnice między normą językową wzorcową a

potoczną. Kryteria poprawności językowej i ich

zastosowanie w stylu urzędowym.

Dostosowanie poziomu normy językowej do typu

sytuacji komunikacyjnej. Zastosowanie kryteriów

poprawności językowej do oceny innowacji i

błędów językowych.

2 Podstawowe informacje na temat stylu urzędowego.

Typy tekstów urzędowych. Podstawowe zasady

redagowania pism urzędowych.

3 Podstawowe formy adresatywne (zwracania się do

odbiorcy). Cechy uprzejmego kontaktu językowego.

4 Kultura tekstu pisanego: zasady stosowania wielkich

i małych liter; pisownia skrótów i skrótowców;

pisownia dat; właściwe użycie apostrofu. Zmiany w

ortografii i interpunkcji z ostatnich lat.

5 Najczęstsze błędy interpunkcyjne, ortograficzne,

fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne i

stylistyczne.

6 Najważniejsze słowniki poprawnościowe i poradniki

językowe (w wersji tradycyjnej, książkowej, a także

on-line). Ustawa o języku polskim.

Efekty kształcenia

Redagowanie tekstów urzędowych. Dbałość o

estetykę słowa w mowie i piśmie.

Stosowanie zasad grzeczności językowej.

Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji

polskiej.

Rozpoznawanie w tekstach błędów językowych,

ich klasyfikowanie i poprawianie.

Korzystanie z informacji zawartych w źródłach

poprawnościowych. Dostosowanie oficjalnej

komunikacji językowej do wymogów Ustawy o

języku polskim.

• Umiejętność rozpoznawania i poprawiania błędów językowych (z wykorzystaniem dostępnych źródeł

ortoepicznych).

• Podniesienie poziomu świadomości językowej i sprawności komunikacyjnej.

• Postrzeganie języka jako składnika kultury osobistej i dobra narodowego.


Inteligencja emocjonalna w praktyce kierowania

Informacje ogólne

Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego szczebla. Poświęcony jest zagadnieniu tyleż intrygującemu,

co inspirującemu – inteligencji społecznej i emocjonalnej i ich roli w skuteczności kierowania. Uczestnicy będą

mieli okazję przekonać się, jak różne rodzaje inteligencji – racjonalna, emocjonalna i społeczna wpływają na

efektywność ich działania i jak ich poziom przekłada się na określone style kierowania czy przywództwa.

Szczególnie interesującym elementem może być okazja przyjrzenia się własnemu poziomowi inteligencji

społecznej i emocjonalnej na podstawie profesjonalnego kwestionariusza.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 8 godzin

3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 2 godziny

• Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Trzy inteligencje w "gabinecie szefa" Adekwatnego i zrównoważonego posługiwania się w

kierowaniu inteligencją racjonalną, emocjonalna i

społeczną

2 Kompetencje społeczne i emocjonalne

przywódcy – strategie inteligentnego

emocjonalnie kierowania i rozwiązywania

problemów

3 Indywidualny wskaźnik inteligencji

emocjonalnej i społecznej

4 Strategie działania inteligentnego społecznie

szefa w praktyce

5 Rozwój przywódców "potrójnie

inteligentnych" – czyli metody podnoszenia

skuteczności działania

Efekty kształcenia

• Zwiększenie efektywności kierowania.

• Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej i społecznej w zakresie kierowania.

Inteligentnego emocjonalnie i społecznie rozwiązywania

problemów, podejmowania decyzji w praktyce

kierowania

Rozeznania stosowanych spontanicznie strategii

działania w sytuacjach emocjonalnych i społecznych

Rozpoznanie poziomu własnej inteligencji emocjonalnej i

społecznej

Stosowania w praktyce inteligentnych emocjonalnie i

społecznie strategii, kierowania emocjami własnymi i

podwładnych

Wytyczania kierunków dalszego rozwoju rozwijania

sprawności w wymiarze inteligencji emocjonalnej i

społecznej.


Menedżer w dobrej formie- jak zadbać o swoją dobrą kondycję

psychofizyczną

Informacje ogólne

Narażenie na permanentny stres, to rzeczywistość większości przełożonych. Presja zadań, decyzji,

odpowiedzialności robią swoje – narażają osoby pełniące funkcje kierownicze na obciążenia psychiczne i

fizjologiczne, których nie da się tak łatwo usunąć krótkimi weekendowymi wypoczynkami (wielu szefów pracuje

bez wytchnienia, wykonują swoje zadania kierownicze bez ustanku, nawet wówczas, gdy bliskie osoby

organizują im wyjazdy w miejsca bardzo odległe od służbowych). Ta przypadłość szefów mogłaby by budzić

podziw, gdyby nie to, że jest obarczona poważnym ryzykiem – zmęczeniem, wyczerpaniem, utratą satysfakcji, w

skrajnych wypadkach wypaleniem. Stąd tak ważne jest, by będąc specjalistą od kierowania ludźmi, być

jednocześnie specjalistą od kierowania własną dobrą kondycją psychofizyczną. Zapraszamy na kurs poświęcone

temu nader potrzebnemu większości szefów zagadnieniu.

Informacje dodatkowe

4. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

5. Czas trwania: 8 godzin

6. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 2 godziny

• Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Kiedy stres jest dobry, a kiedy zdecydowanie

szkodliwy – indywidualne zależności między

wyzwaniami a jakością funkcjonowania,

indywidualne stresory

Rozpoznania własnej, indywidualnej odporności na

stres. Rozpoznania własnej krzywej stresu

2 Ekologiczne (zdrowe, bezpieczne, zgodne z

wartościami i celami osoby) techniki wprawiania

się w dobry stan psychofizyczny

3 Techniki relaksowania się, odprężania,

odpoczywania

4 Stopień optymizmu / pesymizmu a samopoczucie

– ocena własnej postawy życiowej w wymiarze

optymizm – pesymizm – możliwe kierunki zmian i

rozwoju nastawień

Efekty kształcenia

• Opanowanie technik utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej.

Pobudzania i utrzymywanie dobrego nastroju,

pozytywnego nastawienia, poczucia skuteczności i

wpływu, Wprawiania się i utrzymania w dobrym

stanie psychofizycznym

Relaksowania się, odpoczywania, odprężania

Rozpoznania własnego nastawienia w wymiarze

pesymizm / optymizm. Przeformułowania

osobistych przekonań w celu kierowania dobra

forma psychofizyczną


Jak przeprowadzić ocenę okresową pracownika administracji. Jak

informować o jej wyniku- aspekty metodyczne, psychologiczne i formalne.

Informacje ogólne

Szkolenie adresowane jest do przełożonych dowolnego szczebla oraz pracowników komórek kadrowych.

Poświęcone jest praktycznym aspektom przeprowadzenia oceny okresowej członków Korpusu Służby Cywilnej,

zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. Prawidłowe

przeprowadzenie oceniania, tak, by zrealizowane zostały wszystkie rekomendowane cele oceny okresowej,

wymaga od osób oceniających posiadania specyficznej kompetencji oceniania – na którą składają się między

innymi takie składniki, jak: wiedza o metodycznych, formalnych i psychologicznych aspektach procesu

oceniania; umiejętność zastosowania w praktyce tej wiedzy oraz gwarantujące prawidłową realizację

odpowiednie postawy i przekonania oceniających. Oferowane szkolenie zaprojektowane jest tak, by rozwinąć u

uczestników w/w kompetencję.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 14 godzin

3. Koszt: 560 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 4 godziny

• Ćwiczenia: 10 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Model oceny okresowej pracownika –

członka Korpusu Służby Cywilnej w świetle

Rozporządzenia z dnia 8 maja 2009r –

aspekty metodyczne i formalne

prawidłowego pod względem metodycznym i formalnym

przeprowadzania oceny pracownika, projektowania

doskonalenia i zmian wobec podwładnych, procesowego i

systemowego oceniania, dokumentowania oceny w

arkuszach

2 Psychospołeczne aspekty formalnego

oceniania pracowników

budowania właściwego klimatu społecznego i nastawień

do oceniania formalnego

3 Komunikowanie o wymaganiach i wyniku

oceniania, przeprowadzanie rozmów z

ocenianymi

Udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych,

przeprowadzania rozmów formalnych, tworzenia

prawidłowych relacji przełożony – podwładny

4 Potencjalne błędy i pułapki oceniania Obiektywnego, trafnego i rzetelnego oceniania

5 Sytuacje psychologicznie trudne i sposoby

konstruktywnego reagowania

Postępowania wobec trudnych reakcji, obiekcji, krytyki ze

strony ocenianych

6 Ocena okresowa jako instrument

efektywnego kierowania

Efekty kształcenia

Motywowania do zmian, doskonalenia i rozwoju; wiązania

oceniania z pozostałymi obszarami zarządzania

personelem

• Umiejętność prawidłowego pod względem formalnym i metodycznym przeprowadzania oceny

formalnej pracownika.


Sztuka kierowania ludźmi w praktyce

Informacje ogólne

Skuteczne kierowanie ludźmi jest swoistym wyzwaniem. By mu sprostać z powodzeniem dla siebie,

podwładnych i firmy potrzeba nie tylko fachowej wiedzy z zakresu zarządzania, ale w znacznym stopniu dobrej

orientacji w dziedzinie psychologii kierowania i kompetencji, których nie nabywa się z dnia na dzień ani tym

bardziej ze studiowania akademickich podręczników. Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego

szczebla, jego celem jest doskonalenie kluczowych dla efektywnego kierowania kompetencji psychologicznych i

społecznych.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 14 godzin

3. Koszt: 560 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 4 godziny

• Ćwiczenia: 10 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Indywidualnie preferowane a optymalne

style kierowania – charakterystyki

poszczególnych stylów kierowania, ich

mocne i słabe strony, zasady doboru

optymalnego stylu kierowania

Dostosowania stylu kierowania adekwatnie do sytuacji i

problemu kierowniczego. Elastycznego doboru / zmiany

stylu kierowania

2 Różnice indywidualne między

pracownikami – jak je rozpoznać i jakie

dyrektywy stąd wynikają dla efektywnego

kierowania

3 Filozofia osobista i instrumentarium

kierownika – metody skutecznego

kierowania i ich zastosowanie w praktyce –

motywowanie, pozyskiwanie do

współdziałania, tworzenie sprzyjającego

klimatu społecznego

4 Dylematy kierownika – sytuacje

problemowe i trudne w kierowaniu

pracownikami, wyzwania roli i funkcji

kierowniczej, strategie konstruktywnych

rozwiązań.

Efekty kształcenia

Rozpoznawania u podwładnych istotnych właściwości

takich jak: dojrzałość funkcjonalna, kluczowe cechy

charakteru, indywidualne wzorce motywacyjne. Doboru

instrumentów i metod kierowania adekwatnie do

rozpoznanych indywidualnych właściwości, delegowania

zadań, instruowania, zlecania zadań, rozliczania i kontroli

Rozeznania we własnym systemie przekonań kierownika i

ich wpływie na efekty kierowania Budowania

konstruktywnego klimatu społecznego, angażowania,

inspirowania, pozyskiwania do współdziałania, perswazji

Konstruktywnego i efektywnego rozwiązywania

problemów i dylematów kierowania

• Rozwinięcie kluczowych kompetencji kierowniczych – motywowania, angażowania, perswazji,

dostosowywania stylu kierowania, zwiększenie efektywności kierowania.


Jak sprawić, by innym „chciało się chcieć” – sztuka motywowania i

perswazji w praktyce kierowania

Informacje ogólne

Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego szczebla zarządzania. Dostarcza praktycznych odpowiedzi na

takie istotne pytania jak: Jak sprawić, by pracownikom "chciało się chcieć" by pracowali tak, jak tego od nich

oczekuje pracodawca Jak ma sobie z tym zadaniem poradzić przełożony, od którego pracodawca oczekuje, że

będzie skutecznie motywował swoich podwładnych, zwłaszcza wówczas, gdy ma do dyspozycji jedynie

motywatory pozafinansowe Jak wywierać skuteczny wpływ na podwładnych Jak przełożony sam ma być

zmotywowany

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 8 godzin

3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 2 godziny

• Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Co sprawia, że "chce nam się chcieć" – czyli o źródłach,

warunkach i psychologicznych regułach gotowości i

Tworzenia warunków do skutecznego

motywowania pracowników

zapału do działania

2 Indywidualne wzorce motywacyjne ludzi Rozpoznawania i konstruktywnego

"wykorzystać" indywidualnych wzorców

motywacyjnych do wzbudzania gotowości do

działania, rozwoju, doskonalenia, zmiany.

Rozpoznawania co pracownika motywuje a co

demotywuje. Adekwatnego doboru i

stosowania motywatorów

3 Jak rozmawiać z pracownikami, by podnosić im chęć

do działania, a nie ciśnienie krwi – zasady i taktyki

wywierania wpływu, prowadzenia rozmów

ukierunkowanych na wzbudzenie u nich motywacji do:

zmiany, korekty, utrzymania gotowości, nauczenia się

nowych rzeczy, zaniechania zachowań niekorzystnych,

samorozwoju itp.

4 Między "dobrą robotą" a wyścigiem szczurów –

granice i ograniczenia motywowania

Efekty kształcenia

• Zwiększenie efektywności kierowania.

• Rozwinięcie umiejętności efektywnego motywowania.

Prowadzenia efektywnych rozmów

dyscyplinujących, motywujących, instruowania,

rozliczania z wykonania Skutecznej perswazji i

wpływu osobistego

Tworzenia środowiska pracy, klimatu i relacji

sprzyjających osiąganiu rezultatów

oczekiwanych przez pracodawcę


Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy

Informacje ogólne

Kurs dostarcza praktycznych odpowiedzi na następujące istotne dla prawidłowego funkcjonowania

zawodowego pytania: Jak zdążać na czas bez uszczerbku dla zadań i własnego stanu psychofizycznego Czy

wszyscy tak samo funkcjonujemy w wymiarze czasu – indywidualne uwarunkowania psychologiczne i

biomedyczne. Jak nie organizować innym "kociokwiku" / jak samemu nie zostać jego ofiarą. Źródła

niepowodzeń i wadliwego funkcjonowaniu ludzi i instytucji w czasie i sposoby ich omijania – perfekcjonizm,

pracoholizm, przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe, "odwlekacze" i inne. Jak nie być samotnym białym

żaglem – możliwości tkwiące w delegowaniu zadań i uprawnień oraz reguły ich stosowania w praktyce.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 8 godzin

3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 2 godziny

• Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Psychologiczne i biomedyczne

uwarunkowania odpowiedzialne za

funkcjonowanie w czasie

Rozpoznania indywidualnych wzorców funkcjonowania w

czasie, organizacji czasu, wywiązywania się z zadań

2 Zarządzanie czasem w praktyce

kierowania – metody konstruktywnego

organizowania i planowania działań

3 Źródła niepowodzeń i wadliwego

funkcjonowaniu ludzi i instytucji w czasie

i sposoby ich omijania – perfekcjonizm,

pracoholizm, przeciążenie pracą,

wypalenie zawodowe, "odwlekacze" i

inne.

ustanawiania priorytetów, planowania, organizowania pracy

własnej i cudzej, tworzenia środowiska pracy sprzyjającego

właściwej organizacji zastosowanie macierzy Eisenhowera do

samoorganizacji i organizacji, modelu SMART, ustalanie

priorytetów w powiązaniu z celem i wartościami;

posługiwania się w praktyce zasadą 80-20; zasadą ABCDE

Rozpoznawania źródeł i przeciwdziałania negatywnym

wzorcom funkcjonowania w czasie

4 Reguły delegowania zadań Delegowania zadań i uprawnień adekwatnie do dojrzałości

funkcjonalnej pracownika i stopnia trudności zadania,

Wydawania adekwatnych instrukcji w związku z

delegowaniem

Efekty kształcenia

• Zwiększenie efektywności własnego funkcjonowania w czasie.

• Rozwinięcie umiejętności "zarządzania czasem" w praktyce zawodowej.


Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Informacje ogólne

Dnia 3 grudnia 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa ta została podpisana przez

Prezydenta RP dnia 23 grudnia 2010 r. i skierowana do publikacji. Zgodnie z jej art. 4 wejdzie ona w życie po

upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.Na przykładzie tej ustawy mamy do czynienia z jedną z największych

nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w całym półwiecznym już okresie jej obowiązywania.

Jak doskonale wiadomo, kodeks postępowania administracyjnego regulujący tzw. powszechne postępowanie

administracyjne jest podstawowym narzędziem pracy urzędnika. Koniecznością staje się więc gruntowne

zapoznanie funkcjonariuszy administracji publicznej tak samorządowej jak i rządowej z tymi zmianami. Temu

celowi służyć będzie proponowane szkolenie.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 7 godzin

3. Koszt: 310 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

Zagadnienia omawiane na kursie

• Zasady ogólne postępowania administracyjnego

• Wyłączenie pracownika organu

• Skutki niezałatwienia spraw w terminie

• Pozycja prawna przedstawiciela strony

• Wezwania

• Wszczęcie postępowania

• Brak właściwości organu

• Udostępnianie akt

Umiejętność

• Wyznaczanie rozpraw

• Doręczanie postanowień

• Umorzenie postępowania

• Uzupełnienia decyzji

• Decyzje organu odwoławczego

• Wznowienie postępowania

• Dopuszczalność zmiany i uchylenia decyzji

• Postępowanie skargowo-wnioskowe

Efekty kształcenia

• Pozyskanie praktycznych umiejętności koniecznych do prawidłowego stosowania przepisów procedury

administracyjnej.


Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych

kandydatów do pracy

Informacje ogólne

Kurs przeznaczony jest dla pośredników pracy udzielających pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do

pracy. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z metodami diagnozowania potencjału i trafnej oceny kompetencji

zawodowych kandydatów do pracy.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 16 godzin

3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 2 godziny

• Ćwiczenia: 16 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętność

1 Metody oceny kompetencji zawodowych Posługiwania się skutecznymi metodami oceny kompetencji

koniecznych na danym stanowisku pracy

2 Trafny dobór kandydatów do wymagań

stanowiska pracy

3 Metody oceny potencjału zawodowego

kandydata do pracy

4 Metody rozpoznawania oczekiwań

pracodawcy wobec pracownika na danym

stanowisku

Efekty kształcenia

Konstruowania profilu wymagań stanowiska pracy i

adekwatnego profilu optymalnego kandydata na

stanowisko pracy

Trafnej oceny potencjału zawodowego kandydata do pracy

Oceny optymalnego dla kandydata doboru stanowiska,

charakteru pracy

Diagnozowania oczekiwań pracodawcy. Prowadzenia

ukierunkowanego wywiadu z pracodawcą

• Nabycie kompetencji w zakresie trafnej oceny i doboru kandydatów do pracy.

• Umiejętność trafnego zdiagnozowania potencjału zawodowego kandydata.

• Umiejętność konstruowania profilu kompetencyjnego stanowiska pracy i profilu optymalnego

kandydata.


Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje ogólne

Celem kursu jest przygotowanie osób do zarządzania finansami projektów, rozliczania, księgowania zdarzeń

gospodarczych związanych z projektami i sporządzania wniosków o płatność projektów współfinansowanych z

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje dodatkowe

4. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

5. Czas trwania: 8 godzin

6. Koszt: 370 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 4 godziny

• Ćwiczenia: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na

Umiejętność

kursie

1 Podejście podatkowe do Zastosowanie prawa podatkowego w projektach

projektów

współfinansowanych z PO KL

2 Koszty kwalifikowalne Cechy kosztów które mogą być rozliczane w projekcie

3 Księgowość projektowa Monitorowanie finansowego realizowania projektów, sporządzanie

postępu finansowego na potrzeby wniosku o płatność i na potrzeby

jednostki realizującej projekt, zmiana budżetu projektu jako warunek

zachowania kwoty dofinansowania

4 Postęp finansowy, zmiana Sporządzenie wniosku o płatność

budżetu

5 Wniosek o płatność

Efekty kształcenia

• Prawidłowe stosowanie prawa podatkowego.

• Klasyfikowanie kosztów kwalifikowalnych.

• Prowadzenie księgowości projektów.

• Sporządzenie wniosku o płatność.


Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów

publicznych

Informacje ogólne

Program szkolenia obejmuje omówienie wszystkich karalnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych w

świetle ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.

U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 późn. zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 177, poz. 1240) oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Szkolenie podpowiada także, jak postąpić, jeśli do naruszenia dyscypliny

jednak doszło.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 7 godzin

3. Koszt: 370 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 System finansów publicznych

2 Podstawy prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Charakterystyka

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz

przepisów wykonawczych

3 Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4 Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych (charakterystyka czynów)

5 Zasady odpowiedzialności

6 Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje. Kompetencje i

obowiązki organów oskarżycielskich i orzeczniczych

7 Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8 Rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(zakres informacji podlegających wpisowi, konsekwencje wpisu do rejestru, tryb zasięgania informacji)

Efekty kształcenia

• Orientacja co do egzekwowania należności publicznoprawne, dokonywania wydatków ze środków

publicznych, zaciągania i realizowania zobowiązania, udzielania, wykorzystywania i rozliczania dotacji,

udzielania koncesji lub zamówień publicznych, prowadzenia sprawozdawczość i inwentaryzacji, aby nie

dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

• Zdobycie wiedzy co do stosowanych instrumentów obrony.


Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub składnicy akt – w

urzędach pracy

Informacje ogólne

W jednostkach organizacyjnych, które nie wytwarzają materiałów archiwalnych powstającą tutaj dokumentację

niearchiwalną kat. „B” przechowują składnice akt. Zasady ich prowadzenia różnią się od zasad stosowanych

w przypadku działalności archiwum zakładowego.

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad postępowania z dokumentami.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 6 godzin

3. Koszt: 330 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętności

1 Archiwum zakładowe, a składnica akt – w świetle aktualnego

prawa archiwalnego

2 Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady budowy i rozbudowy

3 Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum

zakładowego lub składnicy akt

4 Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym lub składnicy akt.

5 Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym lub składnicy akt

6 Środki ewidencyjne w archiwum zakładowym lub składnicy akt

7 Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym lub

składnicy akt – podział akt na zespoły archiwalne

8 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres

przechowywania upłynął

9 Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w pracy biurowej

Nabycie umiejętności

i organizowania archiwum

a także profesjonalnego

przechowywania

dokumentów

Efekty kształcenia

• umiejętność rozpoznawania i poprawiania błędów przy przekazywanej dokumentacji

• podniesienie poziomu świadomości konieczności właściwego postępowania z dokumentami


Pomoc publiczna udzielana przez urzędy pracy – stan prawny na marzec

2011 roku

Informacje ogólne

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych pojęć dotyczących pomocy publicznej, prezentacja

najważniejszych aktów prawnych regulujących pomoc publiczną, nabycie umiejętności rozróżniania kategorii

pomocy publicznej, poznanie rodzajów pomocy publicznej występującej w projektach, poznanie zasad

postępowania w zakresie udzielenia pomocy publicznej, poznanie sposobów dokumentowania pomocy

publicznej.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 7 godzin

3. Koszt: 420 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 Pomoc publiczna – definicja, formy, kategorie

2 Ustawodawstwo unijnego regulujące udzielanie pomocy publicznej przez Urzędy Pracy

3 Składanie w Urzędzie Pracy wniosku o udzielenie pomocy publicznej – zagadnienia praktyczne

4 Pomoc publiczna udzielana pracodawcom przez Urzędy Pracy – omówienie aktualnych programów

pomocowych

5 Zwrot pomocy publicznej – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z

2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

Efekty kształcenia

• poznanie rodzajów pomocy publicznej,

• poznanie zasad postępowania w zakresie udzielenia pomocy publicznej,

• poznanie sposobów dokumentowania pomocy publicznej,


Kontrola zarządcza w służbach zatrudnienia

Informacje ogólne

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi i standardami dotyczącymi wdrożenia i

funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach służby zatrudnienia. Podczas kursu szczególna uwaga

zostanie skoncentrowana na problematyce zarządzania ryzykiem, jako jednym z podstawowych elementów

systemu kontroli zarządczej. Poruszana podczas zajęć tematyka zostanie zaprezentowana zarówno

teoretycznie, jak i praktycznie.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 12 godzin

3. Koszt: 800 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 6 godzin

• Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.

Zagadnienia omawiane na kursie

1 Podstawy prawne wprowadzenia kontroli zarządczej do sektora finansów

publicznych

2 Standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych

3 Informacja i komunikacja

4 System kontroli zarządczej a audyt wewnętrzny

5 Cykl kontroli zarządczej

6 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

7 System zarządzania ryzykiem, jako podstawowy element kontroli zarządczej

8 Zasady analizy ryzyka

9 Metody identyfikacji ryzyka

10 Szacowanie ryzyka

11 Hierarchizacja ryzyka – mapa ryzyka

Efekty kształcenia

• znajomość podstaw prawnych i standardów kontroli zarządczej oraz praktycznych przykładów ich

wdrożenia,

• umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka (identyfikacji, oceny i hierarchizacji),

• umiejętność opracowania mapy ryzyka.


Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji - aktualny stan prawny

Informacje ogólne

Polityka bezpieczeństwa informatycznego jest wynikiem potrzeby szybkiego i zdalnego dostępu do informacji

elektronicznej. Potrzeba ta wymusza unowocześnianie metod zarówno przetwarzania jak i przechowywania

danych wewnątrz instytucji. Odpowiednio dobrana polityka bezpieczeństwa do poszczególnych podsystemów

pozwala na stworzenie jednego i spójnego systemu obrony przed zagrożeniami wraz z odpowiednią

równowagą dostępu do danych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami dla informacji

przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, przepisami regulującymi kwestie przetwarzania informacji

szczególnych w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 7 godzin

3. Koszt: 380 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętności

1 Podstawowe pojęcia dotyczące informacji oraz regulacje i

wymogi prawne:

– Ustawa o ochronie danych osobowych

– Ustawa o ochronie informacji niejawnych

– Ustawa o podpisie elektronicznym

– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

– rozporządzenia dotyczące ww. przepisów

Uczestnik pozna wszystkie niezbędne

regulacje prawne dotyczące

funkcjonowania systemów

informatycznych w instytucjach

samorządowych i rządowych.

2 Wymagania dla systemów teleinformatycznych

przetwarzających informacje niejawne

Pozna stawiane wymagania dla

systemów teleinformatycznych oraz

rozwiązania techniczne które pomagają

spełnić wymogi

3 Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uczestnik dowie się jaki zakres regulacji

wewnętrznych powinna posiadać

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

4 Zakres PBI i związane z tym normy Pozna normy oraz zasady zarządzania

ryzykiem w obszarach związanych z

ochroną teleinformatyczną

5 Instrukcje oraz dokumentacja związana z zarządzaniem

ochroną w teleinformatyce

Efekty kształcenia

Pozna dokumentację jaką należy

utworzyć i prowadzić w zakresie

ochrony systemów teleinforamtycznych

• podniesienie świadomości co do występujących zagrożeń

• zdobycie wiedzy co do przepisów regulujących PBI

• zdobycie umiejętności stosowania norm w zakresie ochrony informacji i systemów

teleinformatycznych


Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji - warsztaty

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo teleinformatyczne to inaczej bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

rozpatrywane w odniesieniu do instytucji wykorzystującej lub udostępniającej infrastrukturę teleinformatyczną

aby osiągnąć wyznaczone cele. Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji to ciągły i złożony proces. Proces

ten zachodzi w stale zmieniającym się środowisku, przy występowaniu coraz to nowych form zagrożeń i

wyzwań dla instytucji, a także przy szybkim postępie technologicznym. Bezpieczeństwo w ujęciu całościowym

powinno obejmować aspekt organizacyjny, techniczny i prawny. Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu

dokumentacji i sposobu opracowywania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentacji dla systemów

przetwarzających informacje niejawne.

Informacje dodatkowe

1. Kierownik kursu: mgr inż. Remigiusz Wojtek, email: rwojtek@wskiz.edu

2. Czas trwania: 7 godzin

3. Koszt: 380 zł

Forma prowadzenia zajęć

• Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p. Zagadnienia omawiane na kursie Umiejętności

1 Dokumentacja

Pozna zakres polityki bezpieczeństwa

Polityki Bezpieczeństwa Informacji

oraz będzie umiał samodzielnie

stworzyć dokument.

2 Zakres PBI i związane z tym normy Pozna normy oraz zasady ich

stosowania w dokumentacji

bezpieczeństwa

3 Instrukcje oraz dokumentacja związana z

zarządzaniem ochroną w teleinformatyce

Efekty kształcenia

Pozna zasady i zakres instrukcji oraz

ewidencji systemów i oprogramowanie

oraz składników systemów

teleinformatycznych.

• znajomość zasad tworzenia dokumentacji PBI,

• znajomość norm oraz dokumentacji dotyczącej zakresu ewidencji i kontroli bezpieczeństwa


Zasady rekrutacji

Rekrutacja

1. wypełnienie formularza w Biurze Rekrutacji WSKiZ

2. dostarczenie wymaganych dokumentów : Kwestionariusz (do pobrania na stronie www.wskiz.edu), dowód

wpłaty, zdjęcie (65x45 mm)

3. podpisanie umowy i dokonanie wpłaty na konto

Wpłat należy dokonywać na konto:

BRE BANK 48 1140 1124 0000 5059 6300 1009

z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwą kursu

Miejsce składania dokumentów:

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania – Biuro Rekrutacji

ul. Różana 17a

61-577 Poznań

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

• poniedziałek 9:00 – 17:00

• wtorek 9:00 – 17:00

• środa 12:00 – 17:00

• czwartek 9:00 – 17:00

• piątek nieczynne

• sobota (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca) 9:00 – 13:00

Dodatkowe informacje:

• tel. 0800 161 044 (bezpłatna infolinia):

• poniedziałek 9:00 – 17:00

• wtorek 9:00 – 17:00

• środa 12:00 – 17:00

• czwartek 9:00 – 17:00

• piątek nieczynne

• sobota (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca) 9:00 – 13:00

• rekrutacja@wskiz.poznan.pl

• Uczestnik otrzyma Świadectwo (ze zdjęciem) o uczestnictwie w Kursie i nabytych umiejętnościach

More magazines by this user
Similar magazines