Views
3 years ago

Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) - Haridus

Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) - Haridus

Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) -

Maie Tuulik: „Arenguteooriad näitavad, et kogu jutt indigo- ja kristall-lastest on puhas bluff.” Mida arvata indigo- ja kristall-lastest M a i e T u u l i k Pedagoogikateadlane Inimese arengu loogika on üks – enesetunnetuslikule ehk kõlbelisele tasemele jõudmine eeldab, et läbitud on pikk tee. Areng toimub kindlate seaduste alusel, muutused järgnevad üksteisele kindlas järjekorras. 1980. aastate alguses hakkasid USA väikelaste vanemad pöörduma psühhiaatrite poole, sest neil tekkisid oma lastega mõistmis- ja suhtlemisprobleemid. Tuntud Ameerika sensitiiv Nancy Ann Tappe nägi laste auras tumesinist ehk indigovärvi, sellest siis nimetus – indigolapsed. Alates aastast 2004 väidavad sensitiivid, et nad näevad kristallenergia ja indigoenergia lõimumist – siit uus nimetus. Indigolapsi iseloomustavaid jooni tutvustab iga vastavasisuline teos, näiteks Carrolli ja Toberi raamatust „Indigolapsed. Uus põlvkond on saabunud” (2008) on lugeda, et need lapsed „esindavad uut ja ebatavalist psühholoogilist käitumismustrit, mida pole varasematel aegadel laiemalt täheldatud ega dokumenteeritud. Seda „mustrit” iseloomustavad unikaalsed omadused, mille tõttu kõigil, kes satuvad nende laste mõjuvälja (eriti lapsevanematel), on tasakaalu säilitamiseks soovitav muuta nii omaenda käitumist kui ka kasvatusmeetodeid”. NB! – kõik täiskasvanud, aga eriti lapsevanemad, peavad ennast muutma. Mitte noorem põlvkond ei pea kohanema ühiskonnas kehtivate normide ja tavadega, vaid vanem generatsioon peab ennast sobitama laste nõudmiste ja käitumisega. Täpselt sama nõudsid musta kasvatuse eestkõnelejad 1970. aastatel (Hytönen 1993). Ebatavaline käitumismuster Missugune on siis indigode ebatavaline käitumismuster Carrolli ja Toberi järgi. ● Nad tunnetavad enese kuninglikkust ja käituvad vastavalt. ● Enese väärtustamine pole neile mingi probleem. ● Neil on raske alluda vastuvaidlematult autoriteetidele, kes ei tunnista valikuvabadust ega põhjenda oma nõudmisi. ● Teatud asju nad lihtsalt ei tee. ● Nad ei lepi konservatiivsete süsteemidega, kus loova mõtte avaldamise asemel järgitakse kindlaks kujunenud rituaale ja traditsioone. ● Nad ei suuda kohaneda ühegi süsteemiga, mõjudes sageli süsteemipurustajana. ● Sotsiaalsete suhete loomine koolis on raske, sest neid ei mõisteta. ● Nad ei reageeri korralekutsumisele, kui neid ähvardatakse. ● Oma vajadusi teavitades ei ole nad tagasihoidlikud. Kokkuvõtvalt nenditakse, et neil las- 16 HARIDUS 7–8/2009

Märka ja toeta last - Haridus- ja Teadusministeerium
Keskkonnaharidus = säästva arengu haridus? - Keskkonnaamet
vs südame metodoloogia (Juha Suoranta) - Haridus
„Kevade” ja tänane kool (Mare Müürsepp) - Haridus
Mida tõi aasta 2008? - Jõelähtme vald
Lev Võgotski teooria täna (Peeter Tulviste, Jaan Valsiner) - Haridus
Konstantin Konik 1932. ja 1933. aastal (Küllo Arjakas) - Haridus
Bologna protsess Eestis 2004–2008 - Haridus- ja Teadusministeerium
Maailmataju
Eesti Teaduste Akadeemia 70 (Karl Kello) - Haridus
Ma suudan olukorda kontrollida - Haridus
Maailmataju 2018
Eesti lähiminevik Rootsi ajalooõpikuis (Olev Ott) - Haridus
Elukestev õpe müütide võrgus (Liis Roodla, Tiina Jääger) - Haridus
Kuidas müün tasuta tarkvaral põhinevat teenust ja mida kliendid ...
MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 1
ÄRIPARGID JA ÄRIKINNISVARA - Postimees
Kasvatus ja karistus (Tõnu Ots) - Haridus
Mida ootab lapsevanem? (Vestlusring) - Haridus
Kasvatuse kaksikloomus ja dialoogi ilu - Haridus
Ristikivi ja keskaeg (Aarne Ruben) - Haridus
MAIE TUULIK: Kõlbluse sisu - Haridus
Õpetaja professionaalne areng ja kutsestandard - Haridus
Narratiiv muinasaja kasvatuses (Maria Tilk) - Haridus
Motivatsioon tööõpetuses - Haridus
Variõppekava mõiste ja selle kujunemine - Haridus
Ebaedu, vigadest õppimine ja põhjuslikud omistused (Meri ... - Haridus