Logatherm WPL A - Buderus

buderus.sk

Logatherm WPL A - Buderus

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Logatherm WPL A

Logatherm WPL A – čerstvý vietor pre vašu

výrobu tepla

Vzduchu je zadarmo a je ho k dispozícii ľubovoľné množstvo. Preto môže tepelné čerpadlo

vzduch – voda Logatherm WPL A znížiť vaše náklady na vykurovanie až o 50 %

oproti konvenčnému vykurovaciemu systému.* Aj keď Logatherm WPL A vašu energiu

na vykurovanie odoberá zo vzduchu, je aj pri teplotách až do mínus 20 °C schopné

s nízkymi nákladmi a ekologicky pokrývať celú potrebu tepla vášho domu.

Ochrana životného prostredia začína u

mňa doma rovno v záhrade. Je geniálne, že

tepelné čerpadlo tak výrazne zníži náklady

na vykurovanie!

Vaše kúrenie vyhráva 3,7 ku 1

Logatherm A so svojim optimalizovaným

kondenzátorom vyrába na jeden

diel elektrického prúdu spotrebovaného

čerpadlom zadarmo až 3,7 dielu

príjemného tepla pre váš domov.

Pri nízkych nadobúdacích a pripojovacích

nákladoch sa táto investícia vyplatí

už po krátkej dobe prevádzky.

Voliteľné vysoko účinné čerpadlo robí

prevádzku ešte úspornejšou.

V kombinácii ešte ekologickejšie

Vďaka systémovému mysleniu našej

spoločnosti máte možnosť rozšíriť

tepelné čerpadlo komponentmi

Buderus na ideálny systém prispôsobený

vašim požiadavkám na teplo

a komfort. Riadenie tohto systému sa

uskutočňuje inteligentnými regulátormi

Logamatic HMC20 a HMC20 Z, ktorých

cieľom je maximálna efektívnosť.

Integráciou ďalších regeneratívnych

energií (napr. solárnej energie) môžete

kúriť ešte ekonomickejšie a ekologickejšie.

Využívanie obnoviteľných energií

podporuje výhodnými programami aj

štát.

Váš partner pre vykurovanie:

* Porovnanie nákladov sa vzťahuje na konvenčný vykurovací

kotol v roku 1975. Úspora závisí od zdroja tepla,

vykurovacieho systému, spôsobu prevádzky, vykurovacích

zvyklostí a cien energií. Uvedené hodnoty sú iba

orientačné hodnoty a môžu sa od reálnej situácie odlišovať.

Prehľad výhod tepelného čerpadla vzduch – voda

Logatherm WPL A:

z vysoko výkonný výmenník tepla najnovšej generácie,

výkonové číslo resp. hodnota COP podľa DIN

EN 14511 od 3,5 do 3,7

z nízke pripojovacie a investičné náklady

z vykurovacia prevádzka do vonkajšej teploty mínus

20 °C, integrovaný elektrický dohrievač (9 kW)

pre monoenergetickú prevádzku (okrem variantu

s výkonom 31 kW)

z mimoriadne tiché v dôsledku dvojitého oddelenia

od vznikajúcich vibrácií, masívnej uzatvorenej

podlahovej dosky a kompletne protihlukovo izolovaného

vnútorného púzdra

z výkonové veľkosti od 10 do 31 kW, v kaskádovom

zapojení (s maximálne štyrmi Logatherm WPL A

až do 124 kW

z bezpečné chladiace médium R 407 C a a R 404 A

z variabilná prevádzka prostredníctvom regulátora

Logamatic HMC20

z jednoduchý servis vďaka ľahko demontovateľnému

krytu

z bohaté príslušenstvo

z uvedenie do prevádzky uľahčené vďaka

hydraulickému kódu

Robert Bosch spol. s r.o., divízia Buderus, Ambrušova 4, 821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 48703 200, www.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines