Řízení logistiky - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Řízení logistiky - Slezská univerzita v Opavě

Studijní obor

Řízení logistiky

Studijní program

Ekonomika a management

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Studijní obor Řízení logistiky je určen zájemcům, kteří si přejí

‣ porozumět ekonomice podniku a obchodu včetně jeho distribuční politiky

s důrazem na pochopení funkce logistického řetězce a řízení jeho jakosti v rámci

reprodukčního procesu,

‣ získat znalosti z oblasti logistických disciplín jako jsou např. dopravní logistika, řízení

nákupu, mezinárodní logistika, základy automatizace a spolehlivosti, logistický

informační systém apod.,

‣ být připraveni zastávat pozice ve středním a vrcholovém managementu podniku,

jako jsou například pozice podnikového logistika, manažera nákupu, manažera

skladového hospodářství, vedoucího dopravy, analytika nebo kontrolora zásob atd.

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Výuka v rámci studijního oboru je tvořena

‣ obecným základem,

protože budoucí odborník v oblasti logistiky

musí mít základní znalosti jiných

ekonomických disciplín

‣ oborovými předměty,

které jsou zaměřeny na získání znalostí, které

umožňují odbornou specializaci v oboru

Řízení logistiky

‣ volitelnými předměty z jiných oborů,

jež nabízejí získání vedlejší specializace dle

zájmu studentů (např. finance, management,

marketing …).

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Vybrané předměty vyučované v rámci oboru

Logistika

Distribuční politika

Logistický informační systém

Řízení nákupu

Teorie spolehlivosti

Automatizace

Dopravní logistika

Mezinárodní logistika

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Studiem daného oboru získáte

‣ ucelené znalosti v oblasti logistiky

‣ znalosti ze souvisejících oborů

(informační technologie, obchodu,

ekonomie, práva a managementu)

‣ znalosti, schopnosti a dovednosti

integrovat výše uvedené obory

v rámci logistického řízení podniků

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Nabídka studia oboru Řízení logistiky

Výuka

‣ zajišťovaná kvalifikovanými pedagogy

‣ individuální přístup ke studentům

Studijní materiály

‣ učební skripta téměř pro všechny předměty

‣ knihovna s nejnovější tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou

‣ e-learningová podpora ve formě online kurzů

Kontinuita studia na fakultě

‣ studenti po absolvování bakalářského studia mohou pokračovat v dalším

studiu magisterských studijních programů na OPF

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Profil bakalářského studijního programu

Ekonomika a management, obor Řízení logistiky

Tento bakalářský obor patří do bakalářského studijního programu Ekonomika a

management. Profilující předměty oboru vycházejí z pochopení funkce

logistického řetězce a řízení jeho jakosti v rámci reprodukčního procesu. Studenti

ve výuce navazují na znalosti programových ekonomických disciplín a rozvíjejí je v

oborových specializovaných předmětech. Seznamují se s ekonomikou podniku a

obchodu včetně distribuční politiky s důrazem na právní rámec logistiky a jeho

informační systém. Absolvent získá i podrobnější specifické schopnosti, znalosti a

dovednosti v oblasti logistických disciplín, jako jsou např. mezinárodní logistika,

dopravní logistika, řízení nákupu, teorie spolehlivosti apod. Studenti se mohou s

nabytými znalostmi i praktickými dovednostmi profesionálním způsobem uplatnit

na všech stupních řízení logistických procesů v organizacích všech velikostí a typů,

a to jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu.

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Praktické uplatnění absolventů studijního oboru je zejména

‣ v pozicích podnikových logistiků, vedoucích

skladového hospodářství, nákupu a dopravy,

v různých typech firem jako jsou

‣ průmyslové a obchodní organizace,

‣ specializované logistické podniky,

‣ logistická centra,

‣ a dále ve všech odvětvích národního

hospodářství a v nadnárodních společnostech.

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Obecné informace

‣ Výuka studijního oboru byla zahájena v

akademickém roce 2008/2009,

‣ studijní obor je odborně garantován

Katedrou logistiky,

‣ výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými

pedagogy,

‣ akreditované bakalářské studium (tříleté)

v prezenční formě.

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Více informací získáte na

webových stránkách Katedry logistiky

http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedralogistiky

http://log.rs.opf.slu.cz

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ


Studijní obor Řízení logistiky

Těšíme se na Vás …

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Katedra logistiky

Na Vyhlídce 1

733 40 Karviná

E-mail: pavelkova@opf.slu.cz

Telefon: +420 596 398 511

SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

More magazines by this user
Similar magazines