Views
3 years ago

Junij - Planinski Vestnik

Junij - Planinski Vestnik

Junij - Planinski

• ^ m m PLAN I IVI S KI VESTNI« 6 GLASILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE LETNIK DOCVII 1977