Views
3 years ago

Preuzmite zahtev u PDF formatu - Banca Intesa

Preuzmite zahtev u PDF formatu - Banca Intesa

Preuzmite zahtev u PDF formatu - Banca

Savetnik: Ekspozitura: Datum: Prilog 3 - Farmer krediti - Zahtev Lični podaci o podnosiocu zahteva IME: PREZIME: DATUM ROĐENJA: JMBG: BR. GAZDINSTVA-BPG: ADRESA - Mesto, ulica i broj: KUĆNI TELEFON: MOBILNI TELEFON: KADA JE GAZDINSTVO PRVI PUT REGISTROVANO: . godine ŽIVOTNI PROSTOR: BRAČNO STANJE: PROSEČNI MESEČNI TROŠKOVI DOMAĆINSTVA (režija, gorivo, školovanje i dr.): OSTALI ČLANOVI DOMAĆINSTVA (GAZDINSTVA): Ime i prezime: Srodstvo: JMBG: Zanimanje: Kreditni zahtev IZNOS KREDITA: SVRHA ULAGANJA: RSD/EUR ROK OTPLATE: MESECI RATE DRUGIH KREDITA: ROK OTPLATE: GRACE PERIOD: DA NE BROJ MESECI GRACE PERIODA: MESECI RAZLOG ZA GRACE PERIOD: PODNOŠLJIVA MESEČNA RATA: EUR/RSD FORMA ISPLATE: (NA RAČUN, GOTOVINA) TRENUTNA SEZONA: NAČIN OTPLATE KREDITA: MESEČNO TROMESEČNO ŠESTOMESEČNO GODIŠNJE STATUS KREDITA: (PRVI, PONOVLJENI) MES/GOD Poljoprivredna proizvodnja klijenta OSNOVNE DELATNOSTI KLIJENTA: UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA PRIJAVLJENA U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA: ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU: KJ/Ha ZEMLJIŠTE U ZAKUPU: UKUPNE POVRŠINE ZEMLJIŠTA KOJE KLIJENT OBRAĐUJE (ZEMLJIŠTE PRIJAVLJENO I NEPRIJAVLJENO U REGISTAR): OBRADIVE POVRŠINE U VLASNIŠTVU: Njive = KJ/Ha Voćnjaci, vinogradi = KJ/Ha CENA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU: RENTIRANE OBRADIVE POVRŠINE: Njive = U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU, POVRŠINA ZEMLJIŠTA KOJA SE OBRAĆUJE JE: ISTA POVEĆANA ZA: KJ/Ha SMANJENA ZA: Podaci za BILANS STANJA (stanje na dan analize): KJ/Ha EUR/RSD Voćnjaci, vinogradi = po ceni od DA LI POSTOJE PRIHODI DRUGIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA KOJE KLIJENT MOŽE DOKUMENTOVATI AKO JE ODGOVOR DA, UPISATI IZNOS: EUR (PROSEK, NA MESEČNOM NIVOU) DA LI KLIJENT POSEDUJE PREDUZEĆE ILI RADNJU DA NE AKO POSEDUJE, UPISATI MBR: KJ/Ha EUR/RSD EUR/RSD po KJ/Ha Mehanizacija Tip - Vrsta - Model: Godište: Vrednost: Priloženi dokument: DA KJ/Ha NE Šifra: BIB.2702.P.007-OBR.03

Preuzmite katalog u PDF formatu
Preuzmite brošuru u PDF formatu
Godišnji izveštaj 2008 - Banca Intesa
Preuzmite dokument u PDF formatu - Agencija za bankarstvo FBiH
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite aranzman u PDF formatu - Euroturs
Preuzmite prospekt Termomont TZK Fajl je u PDF formatu
Preuzmite kompletan časopis broj 3 u PDF formatu - Portal kulture ...
preuzmite glasnik u pdf formatu - Vijeće crnogorske nacionalne ...
Preuzmite brošuru u PDF formatu - Conventus Credo
Preuzmite brošuru u pdf formatu - Institut za higijenu i tehnologiju ...
Preuzmite kompletan časopis broj 2 u PDF formatu - Portal kulture ...
Pogledajte/preuzmite dokument u pdf formatu - Milan Blagojević
Preuzmite brošuru u PDF formatu - RASCO doo
Preuzmite kompletan izveštaj u PDF formatu. - Telenor
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Download u PDF formatu - Moja Sana
Liflet aluminijumskih ograda i gelendera u .pdf formatu - Lyctum
Pogledajte rezultate svih utakmica po disciplinama u PDF formatu
Mobile Care usluga u Srbiji. Preuzmite pdf. - BMW-a
Ovde možete preuzeti katalog u pdf formatu na srpskom i engleskom ...
Preuzmi u pdf formatu - Documenta
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Preuzmi u pdf formatu - Documenta
Preuzmi u pdf formatu - Documenta
Download magazina u PDF formatu - Nolimit.ba
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
Zbornik radova u pdf. formatu - PALGO centar
Preuzmite PDF / 257KB - Evropski pokret u Srbiji
Preuzmite PDF / 1.8 MB - Evropski pokret u Srbiji