ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE 2011 2 - World ...

worldmanagementsurvey.org

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE 2011 2 - World ...

PODSUMOWANIE WYNIKÓW: PRODUKCJA

Co ciekawe, kierownicy zazwyczaj zawyżają ocenę kierownictwa w ich własnych firmach w

różnych krajach z naszej próbki.

W odpowiedzi na pytanie “Wyłączając swoją osobę, w jaki sposób oceniasz zarządzanie swoją

firmą od 1 do 10, gdzie 1 jest wynikiem najgorszym, a 10 - najlepszym” rozkład odpowiedzi

przedstawia się nastepująco:

NIEZAPOMNIANE CYTATY

Trudności w zdefiniowanoiu

własności w Europie

[Kierownik do aAustralijskiej

ankieterki]

Najgorsze zarządzanie Przecietne Najlepsze

To pokazuje, że większośd menadżerów uważa, że ich firma jest powyżej średniej, a ten

wzór jest zgodny w różnych krajach w próbce.

France

Japan

Sweden

Poland

Great Britain

China

Italy

Germany

India

Australia

Republic of Ireland

New Zealand

United States

Northern Ireland

Portugal

Greece

Canada

Argentina

Chile

Brazil

Mexico

Samoocena kierowników według krajów

1 3 5 7 9

Samoocena

• Kierownik: “Rządzi name

mafia”

Ankieterka: “Myślę, że to

kategoria “Inne”

…chociaż mogłabym to

także wpisad pod

‘Włoska

międzynarodowa’”

Niektórzy kierownicy byli

zbyt prawdomówni

• Ankieter: “Czy miałby

Pan coś przeciw, gdybym

zapytał ile wynosiła

Paoska premia”

Kierownik: “Nie

powiedziałbym nawet

swojez żonie ile wynosiła

moja premia!”

Ankieter: “Szczerze

mówiąc, to jest chyba

dobra decyzja...”

13

More magazines by this user
Similar magazines