ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE 2011 2 - World ...

worldmanagementsurvey.org

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE 2011 2 - World ...

JAKIE CZYNNIKI MOGĄ TŁUMACZYD TE RÓŻNICE

Regulacja Rynku Pracy

Przepisy pracy często mogą byd ważnym zabezpieczenia dla pracowników przed

nieuczciwymi pracodawcami, jednak mogą one także tworzyd bardzo sztywny rynek

pracy oraz mogą byd przyczyną nieefektywności.

Bank Światowy poddaje rankingowi kraje pod względem łatwości prowadzenia działalności

gospodarczej. Ważnym elementem jest tutaj sztywnośd wskaźnika zatrudnienia (REI). W

swoim rankingu, REI uwzględnia trudności z zatrudnianiem i ze zwalnianiem pracowników,

planowanie niestandardowych godziny pracy oraz planowanie rocznego płatnego urlopu.

Występuje słaba korelacja pomiędzy wyższym wskaźnikiem REI a niższym wynikiem

zarządzania talentami. Stany Zjednoczone są jednym z krajów o najniższym wskaźniku REI, a

zarazem o najwyższym wynikiem zarządzania talentami. Z drugiej jednak strony, regulacje

rynku pracy zdają się nie mied deprymujących efektów na pozostałe rodzaje praktyk

zarządzania.

Zarządzanie

talentem

Regulacja rynku pracy a zarządzanie

3.3

3.1

2.9

2.7

2.5

USA

Japonia

Niemcy

Szwecja

Kanada

Wielka Brytania

Włochy

Francja

Australia

Meksyk

Polska

Nowa Zelandia

Argentyna

Portugalia

Irlandia Półn

Chiny

Grecja

Irlandia Chile

Brazylia

Indie

0 10 20 30 40 50 60

World Bank Employment Rigidity Index

19

More magazines by this user
Similar magazines