Pozvánka ke stažení - Státní fond životního prostředí

sfzp.cz

Pozvánka ke stažení - Státní fond životního prostředí

O P E R A Č N Í P R O G R A M

Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

E v r o p s k á u n i e

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,

vzduch a přírodu

POZVÁNKA

Schválením žádosti projekt

nekončí...

Státní fond životního prostředí ČR si Vás dovoluje pozvat na informační

seminář zaměřený na administraci schválených projektů v rámci dotací

z OPŽP pro prioritní osu 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury

a snižování rizika povodní.

Seminář je určen všem úspěšným žadatelům.

Termín: čtvrtek 14. dubna 2011, od 10 do 14 hodin

Místo: Vzdělávací a informační centrum Floret

Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Na semináři budou přednášet odborníci Státního fondu životního prostředí

ČR, kteří Vás provedou administrací, financováním a právní stránkou projektu.

Seminář technicky zajišťuje Regionální rozvojová agentura Východní

Moravy, Zlín.

Přihlášky prosím zasílejte na: seminare@rravm.cz (do předmětu: Seminář

SFŽP Praha 14. 4. 2011)

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lalíková, tel. 737 566 394, 571 118 273

Účast na semináři je zdarma. Kapacita seminářů je omezena.

Ministerstvo životního prostředí I Státní fond životního prostředí ČR I www.opzp.cz I zelená linka 800 260 500 I dotazy@sfzp.cz


Program

PROGRAM

10.00 – 10.15

registrace účastníků

10.15 – 10.45 popis hlavních bloků administrace projektu

10.45 – 11.15 podklady pro vydání RoPD a uzavření smlouvy

11.15 – 11.45 monitorování, ZVA

12.15 – 12.30 přestávka, občerstvení

12.30 – 13.15 veřejné zakázky a nejčastější pochybení

13.15 – 14.00 financování, předkládání žádostí o platbu

Ministerstvo životního prostředí I Státní fond životního prostředí ČR I www.opzp.cz I zelená linka 800 260 500 I dotazy@sfzp.cz

More magazines by this user
Similar magazines