Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE

Ważne adresy inicjatyw społecznych

www.ngo.pl

www.ue.ngo.pl

www.pozytek.ngo.pl

(strona zawiera informacji dotyczące działalności pożytku publicznego)

www.jedenprocent.pl (informacje na temat możliwości oraz formy przekazania

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego)

Ważne adresy w Małopolsce

www.malopolskie.pl/ngo – Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

www.wrotamalopolski.pl / Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

www.krakow.pl/samorzad/organizacje

(strona krakowskiego Centrum Informacji o Organizacjach Pozarządowych)

www.wrotamalopolski.pl /rozwój regionalny

www.wup-krakow.pl

www.iss.krakow.pl/roszefs/aktualnosci.htm

www.epce.org.pl

www.fundacjatarnowskiego.org.pl

- 134 -

More magazines by this user
Similar magazines