Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

miesięcznik

Departamentu Promocji, Turystyki

i Współpracy Międzynarodowej

jest wydawnictwem redagowanym przez Zespół ds. Integracji Europejskiej przy Współpracy

Przedstawicieli Województwa Małopolskiego w Brukseli. Informator jest rozsyłany

pocztą tradycyjna i elektroniczną w ponad 800 egzemplarzach do powiatów, gmin,

organizacji pozarządowych, instytucji regionalnych, uczelni itp.

Zawiera:

•aktualne informacje o wydarzeniach w UE •oferty poszukiwania partnerów

do realizacji projektów europejskich •konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską

na projekty realizowane w ramach programów wspólnotowych

•informacje o programach europejskich •ciekawostki z UE.

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej UMWM, w zakresie

programów unijnych, służy pomocą wszystkim potencjalnym beneficjentom programów

wspólnotowych z Województwa Małopolskiego.

Głównym zadaniem Zespołu ds. Integracji Europejskiej jest prowadzenie akcji informacyjnej,

tworzenie bazy danych o programach, inicjatywach europejskich oraz dostępnych

funduszach, a także prowadzenie punktu kontaktowego i koordynacja działań Biura

Regionalnego w Brukseli.

Dzięki informacjom uzyskanym z Biura Województwa Małopolskiego wiele instytucji

i podmiotów z regionu nawiązało już współpracę międzynarodową oraz uczestniczy

w realizacji projektów dofinansowanych przez UE. Biuro Województwa Małopolskiego

w Brukseli przesyła również Państwa pomysły na realizację wspólnych projektów międzynarodowych

wspierając poszukiwania partnerów na terenie całej Unii.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pod adresem:

www.wrotamalopolski.pl/root_UE

Małopolski Informator jest dostępny pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia: europa@malopolska.mw.gov.pl

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Promocji, Turystyki Współpracy Międzynarodowej,

Zespół ds. Integracji Europejskiej

Tel.:(+48 12) 63 03 419, fax: (+48 12) 63 03 438

e-mail: europa@malopolska.mw.gov.pl

- 143 -

More magazines by this user
Similar magazines