Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ślony problem. Diagnozę problemów możemy przeprowadzić za pomocą tzw. „mapy

problemów”. Konstruując mapę problemów musimy wypisać wszystkie negatywne

czynniki, które występują w obrębie interesującego nas negatywnego zjawiska. Następnym

krokiem będzie ustalenie zależności między nimi. Zależności ustalamy zawsze

w kolejności przyczyna skutek.

W ten sposób uporządkujemy sobie występujące bariery, ograniczenia, które są przyczyną

problemu głównego. Dzięki temu będziemy mogli również łatwiej zidentyfikować

naszych potencjalnych partnerów.

Matryca partnerów

Matryca partnerów pomoże nam zidentyfikować wszelkie instytucje, organizacje, osoby

prywatne, które działają na rzecz społeczności, której problem dotyczy. W formie

tabeli musimy ustalić nazwę instytucji, status prawny, cele, które realizuje, klienci, którym

pomaga, co wniesie do projektu, co zyska realizując wspólnie z nami projekt partnerski,

czym może zagrażać projektowi.

W tabeli ustalamy wszystkich, potencjalnych partnerów. Jeżeli pewne instytucje mają

dla nas ważniejsze znaczenie, a inne mniej, w kolejności możemy wypisać te organizacje/instytucje/osoby,

które z punktu widzenia celów partnerstwa będą miały dla nas najważniejsze

znaczenie, średnie znaczenie i najmniejsze znaczenie.

W ostatniej kolumnie tabeli musimy ustalić, czy dana instytucja może przeszkodzić

w realizacji zadań partnerstwa, jeżeli nie będzie uczestniczyć w patnerstwie. W ten sposób

ustalamy ewentualne ryzyko realizacji projektu partnerskiego. W ostatnich wierszach

tabeli możemy wypisać te podmioty, które będą wrogo nastawione do podejmowanych

przez partnerstwo zadań. Wówczas musimy zastanowić się w jaki sposób

przekonać taką instytucję do uczestnictwa w projekcie, aby zniwelować negatywne nastawienie

do projektu. Podmiot taki będąc bowiem partnerem, będzie realizował cele

partnerstwa.

Schemat 2. Matryca partnerów

Nazwa

instytucji

Status

prawny

Cele,

które

realizuje

Beneficjenci

Pomocy

Co może

wnieść

do projektu,

co Zyska

jako Partner

Czym

może

zagrażać

w realizacji

projektu

Instytucja nr 1

Instytucja nr 2

Organizacja

Osoba fizyczna


Źródło: Opracowanie własne

- 15 -

More magazines by this user
Similar magazines