Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

S P I S T R E Ś C I

Jak zbudować projekt partnerski ..........................................11

Program współpracy na rok 2006 ........................................25

Źródła finansowe Unii Europejskiej ......................................45

Fundusze strukturalne ....................................................49

Inicjatywy Wspólnotowe ................................................68

Programy europejskie .....................................................69

Krajowe źródła prywatne .....................................................75

Krajowe źródła publiczne .....................................................89

Źródła zagraniczne ..............................................................103

Mechanizmy Finansowe EOG .............................................113

Mechanizm Finansowy EOG .........................................115

Norweski Mechanizm Finansowy .................................120

Fundusz NGO ...............................................................123

Otoczenie instytucjonalne organizacji pozarządowych.

Użyteczne adresy internetowe ...........................................125

Ciekawa literatura ...............................................................135

Aneks ..................................................................................137

Inicjatywy ............................................................................141

Małopolski Informator Europejski ...............................142

ROSZEFS, EURO NGO ...............................................144

More magazines by this user
Similar magazines