Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja Bankowa

im. Leopolda Kronenberga

ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa

tel./fax.: (0-22) 826-83-24; 826-90-51

www.kronenberg.org.pl

Fundacja udziela wsparcia instytucjom non profit na przedsięwzięcia mieszczące się

w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

edukacja

innowacje w edukacji

edukacja ekonomiczna

dziedzictwo kulturowe i tradycje

twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

rozwój lokalny

priorytety opieki zdrowotnej

polityka społeczna

nauka przedsiębiorczości.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym przyjmowane są przez

Biuro Fundacji. Dokumenty należy składać w terminach:

– do 1 lutego 2006 r.

– do 1 czerwca 2006 r.

– do 2 października 2006 r.

– do 2 lutego 2007 r.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym składa się we właściwych terytorialnie

Oddziałach Korporacyjnych Citibank Handlowy i Oddziałach Citigold. Dokumenty

należy składać w terminach:

– do 4 kwietnia 2006 r.

– do 1 sierpnia 2006 r.

– do 1 grudnia 2006 r.

– do 2 kwietnia 2007 r.

Szczegółowe informacje:

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/1203_1386.htm

- 82 -

More magazines by this user
Similar magazines