Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

2.1.3 Organizační schéma Obchodně podnikatelské fakulty SU

Děkan OPF

Kancelář

děkana

Oddělení

PaM,

personální

Informační

centrum

fakulty

Referát

autoprovozu

Katedra

ekonomie

Katedra

marketingu

Katedra

managementu a

podnikání

Katedra financí

Proděkan

pro studijní

záležitosti

Studijní

oddělení

Proděkan

pro vědu,

výzkum a

rozvoj

Oddělení

vědy a

výzkumu

Ústav malého

a středního

podnikání

Proděkan

pro

zahraniční

styky

Oddělení

zahraničních

styků

Sekretariát

tajemníka

Ekonomické

oddělení

Oddělení

technickoprovozní

Tajemník

fakulty

Katedra

účetnictví

Ústav

poradenských

informací

Oddělení

právní

Katedra

matematických

metod v

Katedra

informatiky

Katedra

práva

Odborná

fakultní

knihovna a

studovna

Oddělení kolejí

a menz

Vysokoškolská

menza

Vysokoškolský

bufet

Katedra

společenských

věd

Katedra cizích

jazyků

Katedra

komunikace

Katedra tělesné

výchovy

)14(

More magazines by this user
Similar magazines