Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

3. Složení orgánů Slezské univerzity v Opavě

3.1 Správní rada Slezské univerzity

Předseda

PhDr. Jaromír Kalus (Slezské zemské muzeum, Opava, do 15.4.2003)

Břetislav Tůma, (Ferram, a. s. Opava, od 15.4.2003)

Místopředsedové

PhDr. Jaroslav Gacka (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, do 15.2.2003)

RNDr. Pavel Krejčí (Státní Slezská nemocnice, Opava, do 15.4.2003)

PhDr. Jaromír Kalus (Slezské zemské muzeum, Opava, od 15.4.2003 do 31.12.2003)

Ing. Vladislav Uličný, (Intext, Krnov, od 15.4.2003)

Členové

Ing. Jindřich Grosser (Opavská lesní, a.s., Opava, od 20.2.2003)

RNDr. Pavel Krejčí (Státní Slezská nemocnice, Opava)

Ing. Jaroslav Březina, (Hutnictví železa, a. s., Praha)

Ing. Olga Girstlová (GiTy, a. s., Brno)

pplk. Ing. Karel Heran, (Okresní ředitelství Policie ČR, Karviná)

Ing. Petr Klauda, (Siemens komunikační systémy, s. r. o, Praha)

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha,

od 20.2.2003)

Ing. Miroslav Krajíček (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha)

Ing. Antonín Macháček (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha)

Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. (Statutární město Opava, do 31.5.2003)

Ing. Zbyněk Stanjura (Statutární město Opava, od 1.6.2003)

Ing. Miloslav Plura, (Československá obchodní banka, a. s. pobočka Opava)

Doc. Ing. Václav Vinš, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha)

3.2. Vědecká rada Slezské univerzity

Předseda

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Tajemník

Doc. RNDr. František Koliba, CSc.

Interní členové

Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Prof. Ing. František Němec, PhD.

Prof. Ing. Tibor Paulík, CSc.

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.

Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.

)16(

More magazines by this user
Similar magazines