Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

14.3 Obnova a údržba objektů vysokých škol 135

14.3.1 Dokončené a finančně uzavřené akce 135

14.3.2 Rozpracované akce 140

14.4 Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT 143

14.5 Zapojení do řešení Transformačních a rozvojových projektů 143

14.6 Zapojení vysoké školy v ostatních programech 143

15. Činnost Správní rady Slezské univerzity 144

15.1 Jednání Správní rady SU 144

15.2 Změny a doplnění vnitřních předpisů 145

15.3 Směrnice rektora 145

15.4 Rozhodnutí rektora 145

15.5 Příkazy rektora 146

15.6 Pokyny rektora 146

15.7 Směrnice kvestora 146

15.8 Pokyny kvestora 146

16. Závěr 147

)8(

More magazines by this user
Similar magazines