Views
3 years ago

Aktuální informace č. 24/2013 - ÚZIS ČR

Aktuální informace č. 24/2013 - ÚZIS ČR

Aktuální informace č. 24/2013 - ÚZIS

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2012 se v České republice s diabetem léčilo více než 841 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o téměř 16 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2012 činil více něž 241 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2012 počet osob léčených pouze dietou ze 135 na 120 tisíc. Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři Summary This Topical information presents the numbers of diabetologist's consultation rooms, numbers of health personnel involved, numbers of treatments-examinations and numbers of treated patients. The number of patients treated for diabetes in 2012 was more than 841 thousand. The prevalence was about 16 thousand higher than last year. The number of treated diabetics increases in long-term trend as well as the number of chronic complications. The number of registered chronic complications of diabetes was more than 241 thousands in 2012. The number of patients treated only with diet decreased from 135 thousand in 2011 to 120 thousand. Keywords: Diabetes Mellitus; Glucose Intolerance; Diabetes Complications; Diabetic Angiopathies; Health Facilities; Physicians Diabetes mellitus (úplavice cukrová, cukrovka, DM) je skupinou chronických, etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykémie. Vzniká v důsledku nedostatečného účinku inzulinu při jeho absolutním nebo relativním nedostatku a je provázen komplexní poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin (1). S postupně se rozšiřujícími vědeckými poznatky o patofyziologických mechanismech lze rozlišit stále více podskupin tohoto onemocnění, nejčastějším ovšem zůstává II. typ (dříve označovaný jako insulin rezistentní forma), který zahrnuje až 95 % všech případů (2). Přes širokou škálu faktorů, které se na vzniku DM podílejí, lze především u typu II na prvních místech jmenovat nedostatek pohybu, obezitu, dietní návyky a genetické predispozice (3). Nárůst prevalence DM má charakter celosvětové epidemie a je dáván do souvislosti s přejímáním „západního“ životního stylu (4,5). ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 24/2013 strana 1

Zdroje informací o zdravotním stavu obyvatel - ÚZIS ČR
Aktuální vydání v tištěné podobě. - Kam po Česku.cz
Aktuální vydání v tištěné podobě. - Kam po Česku.cz
Aktuální vydání v tištěné podobě. - Kam po Česku.cz
Aktuální vydání v tištěné podobě. - Kam po Česku.cz
Aktuální situace s indikací a úhradou účinných léků v ČR pro rok 2010
Aktuální vydání v tištěné podobě. - Kam po Česku.cz
Kosmické záření a astročásticová fyzika - Fyzikální ústav AV ČR
W NUMERZE: Pasja, 24 marca 2013 r. - Gmina Szydłów
V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6 - MSA - Výrobce armatur
Srpen 2013 - Městská část Brno - Židenice
Aktuální informace č. 26/2011 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 32/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 33/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 35/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 30/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 16/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 7/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 19/2008 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 41/2012 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 46/2011 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 32/2012 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 50/2012 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 26/2013 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 49/2012 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 42/2011 - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 55/2005 - ÚZIS ČR
Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje - ÚZIS ČR
Aktuální informace č. 71/2003 - Ústav zdravotnických informací a ...