ceNNÕk VÕRIV… VANe - AQUATERM

media.aquaterm.sk

ceNNÕk VÕRIV… VANe - AQUATERM

ceNnÕk

VÕRIV… VANE

Doporučené predajné ceny bez DPH.

Platí od 1. 4. 2010


OBSAH

Avantgarde

Vírivé kúpeľňové vane

CENTRO DUO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

CENTRO DUO 1 ľavá / CENTRO DUO 1 pravá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

CENTRO DUO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

CENTRO DUO 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

CENTRO DUO OVAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

CONODUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11

ELLIPSO DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ELLIPSO DUO oval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

KUSATSU POOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MEGA DUO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MEGA DUO 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

MEGA DUO OVAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

plaza duo ľavá / plaza duo pravá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PUNTA DUO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

STUDIO ľavá / STUDIO STAR* ľavá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

STUDIO pravá / STUDIO STAR* pravá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

TWIN POOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ambiente

Vírivé kúpeľňové vane

AQUAMARIN / AQUAMARIN STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CLASSIC DUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CLASSIC DUO OVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CLASSIC DUO OVAL wide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

DYNA SET / DYNA SET STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

NOVOLA / NOVOLA STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

NOVOLA DUO / NOVOLA DUO STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

NOVOLA DUO 6 / NOVOLA DUO 6 STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

NOVOLA DUO OVAL / NOVOLA DUO OVAL STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

NOVOLA SET / NOVOLA SET STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

PURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

PURO S BOČNÝM PREPADOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

RONDO / RONDO STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

RONDO 6 / RONDO 6 STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

RONDO 8 / RONDO 8 STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

VAIO / VAIO STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

VAIO 6 / VAIO 6 STAR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

VAIO DUO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

VAIO DUO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

VAIO DUO 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

VAIO DUO 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

VAIO DUO OVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

VAIO SET / VAIO SET STAR*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PRÕSLUäENSTVO / FARBY

Antislip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

FarBy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

NAPÚŠŤANIE Vodopád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Panelový systém prE víRivé vanE MULTIVERSO. . . . . . . . . . . . . 22–23

Perl-Effekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PRíslušenstvO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Rady a ODPORÚČANIa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27

RELAXAČNÉ LEŽADLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VANKÚŠE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

VíRivé systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–8


VÕRIV… VANE

Öpo n·roËnom dni za sebou zavriete dvere. PonorÌte svoje unavenÈ telo tam, kde mu bude najlepšie ñ

ñ do vÌrivej vane KALDEWEI...

Teplá, jemne víriaca voda upokojí vaše telo i myseľ. Vírenie vzduchu či vody stimuluje citlivé nervové zakončenia vo vašej koži,

podporuje cievne zásobenie a krvný obeh, čím vás dokonale zbaví stresu a vnútorného napätia. Práve prepojenie fyzickej a duševnej

relaxácie je to, čo je na vírivých vaniach najkrajšie. Výrobe vírivých vaní sa KALDEWEI venuje už veľmi dlho a s náležitou

pozornosťou. Práve preto sú vírivé vane KALDEWEI známe svojou kvalitou a spoľahlivosťou. KALDEWEI vyvinul ucelený program

vírivých systémov tak, aby ste si práve vy mohli vybrať systém, ktorý dokonale uspokojí vaše potreby a požiadavky. Zároveň si

môžete zvoliť design vane s ohľadom na jej vnútorný priestor, spôsob využitia i veľkosť vašej kúpeľne.

Firma KALDEWEI ponúka sedem typov vírivých systémov. Všetky vírivé vane sú opatrené povrchovou úpravou Perl-Effekt.

K doplnkovej výbave patrí napríklad ohrev vody, podhladinový reflektor či svetelná terapia.

3


»IST¡ VODN¡ ENERGIA

vivo turbo / vivo turbo plus

Zvláštnosťou systému VIVO TURBO sú trysky. Každá vodná tryska má svoj vlastný motor a samostatne

nasáva vodu a v podobe masážneho prúdu ju vracia späť do vane. VIVO TURBO pracuje veľmi ticho –

– váš pôžitok z kúpeľa nebude ničím rušený.

Vírivý systém a podhladinové svetlá sa ovládajú prostredníctvom membránovej klávesnice integrovanej

do steny vane. Tlačidlami + a – je možné nastaviť intenzitu vírenia od jemnej masáže cez aktívne povzbudenie

zmyslov až po celkovú masáž kože, podkožnej oblasti a svalov. Intervalový spínač umožňuje

automatické zvyšovanie a znižovanie intenzity v čase. Systém VIVO TURBO PLUS má všetky výhody

systému VIVO TURBO, navyše má výrazne rozšírené možnosti ovládania. V systéme VIVO TURBO PLUS

je možné samostatne ovládať jednotlivé páry trysiek, nastavovať ich funkciu po pároch, po dvojiciach

párov či postupné zapínanie trysiek odpredu dozadu a späť vo vlnách.

Voliteľné biele LED svetlo sa stará o pôsobivé osvetlenie vane a vody. A rovnako na prianie dodávané

spektrálne LED svetlo doplňuje, napríklad pri chromoterapii, blahodarné pôsobenie svetla. Stlačením

tlačidla sa rozžiari vaňa i voda zvolenou farbou. Farby vytvárajú zvláštnu atmosféru, podporujú látkovú

výmenu, zásobujú bunky energiou a môžu vytvárať pozitívne emócie.

Nový, exkluzívny svetelný koncept pre vírivé systémy VIVO TURBO a VIVO TURBO

PLUS ešte prehĺbi uvoľňujúce pôsobenie svetla pri kúpeli. Koncept, ktorý pôsobí

nielen relaxačne, ale aj esteticky. Jedinečnosť trysiek je podtrhnutá krásnym svetelným

efektom. V každej tryske je použitá najnovšia technológia LED.

VIVO TURBO je systém celkom odlišnej koncepcie. Okolo vane nie je žiadne rozvodné

potrubie ani armatúry, v ktorých by mohla zostávať zostatková voda. Voda

nemôže vniknúť ani do červeného potrubia, ktoré vedie k tryskám vzduch. Po

kúpaní sa trysky vyprázdnia samé a vďaka tomu je systém mimoriadne hygienický.

Všetky časti, ktoré prídu do styku s vodou, je možné ľahko očistiť prúdom vody.

Akékoľvek čistenie systému VIVO TURBO vykonáte sprchou. Žiadna dezinfekcia tu

nie je nutná.

4


VZDUCH V AKCII

vivo vita

Jedným z najkrajších protikladov k celodennému

stresu je vznášanie sa v beztiažovom

stave vo vírivej vani. V systéme VIVO VITA

prebubláva vodou príjemný perlivý prúd

vzduchu. Vzduch, predhriaty na 50–55 °C,

stúpa z trysiek umiestnených na dne vane

jemnými bublinkami hore. Vzduchové bublinky

pritom stimulujú nervové zakončenia

v koži a to pociťujeme ako príjemnú stimulačnú

masáž celého tela. Na psychiku má

táto jemná masáž uvoľňujúce a ukľudňujúce

účinky. K tomu pristupuje očistný efekt

prúdu bubliniek, ktorý ďaleko presahuje

účinky bežného kúpeľa. Podľa priania môžete

množstvo vzduchu postupne regulovať od

jemnej až k vibračnej masáži prostredníctvom

membránovej klávesnice integrovanej

do steny vane.

Vírivý systém a podhladinové svetlá sa ovládajú

prostredníctvom membránovej klávesnice

integrovanej do steny vane. Tlačidlami

+ a – je možné nastaviť intenzitu vírenia

a intervalový spínač umožňuje automatické

zvyšovanie a znižovanie intenzity v čase.

Voliteľné biele LED svetlo sa stará o pôsobivé

osvetlenie vane a vody.

Spád červeno označeného vzduchového potrubia zaisťuje po otvorení

odpadovej armatúry úplný odtok zostatkovej vody zo systému. Systém

sa tak po vyprázdnení vane dodatočne automaticky vysuší. V systéme

neostáva žiadna vlhkosť a tak sú splnené najvyššie hygienické normy

(RAL-GZ 704).

5


KEœ MASÕRUJE VODA

vivo aqua / vivo aqua eco

Systémy VIVO AQUA ECO a VIVO AQUA masírujú celé telo čistou vodou. Vodný prúd uvoľňuje svaly a povzbudzuje

krvný obeh. Podľa priania môžete na základe Venturiho princípu do masážneho prúdu primiešať

ešte vzduch. Docielite tak príjemný masážny tlak na koži a v podkožnej oblasti. Trysky sú smerovo

nastaviteľné, takže masážny prúd smeruje presne tam, kam chcete.

Systém VIVO AQUA ECO má jednoduché ovládanie – zapínanie a vypínanie výkonného čerpadla pneumatickým

spínačom a plynulú reguláciu množstva prisávaného vzduchu otočným gombíkom umiestneným

na okraji vane. V komfortnejšom variante VIVO AQUA sa intenzita masáže a podhladinového svetla ovláda

prostredníctvom membránovej klávesnice integrovanej do steny vane.

Voliteľné biele LED svetlo sa stará o pôsobivé osvetlenie vane a vody (iba VIVA AQUA).

Systém VIVO AQUA je možné na prianie a za príplatok dodať s poloautomatickým dezinfekčným zariadením.

Modro označené potrubie rozvádza vodu od čerpadla do trysiek. Červeno označené

potrubie je určené pre rozvod pasívne primiešavaného vzduchu. Spád potrubia

zaisťuje po otvorení odpadovej armatúry úplné vyprázdnenie zostatkovej vody

z vírivého systému. Tým sú splnené najvyššie hygienické normy (RAL-GZ 704).

6


TICH¡ RELAX¡CIA

VIVO VARIO ECO

Voda a vzduch sa spoločne starajú o pozitívnu

stimuláciu kože a svalov. Pretože sú bočné

trysky u systému VIVO VARIO ECO smerovo nastaviteľné,

umožňujú aj masáž akupresúrnych

bodov.

Jedným z najkrajších protikladov k celodennému

stresu je vznášanie sa v beztiažovom stave

vo vírivej vani. V systéme VIVO VARIO ECO prebubláva

vodou príjemný perlivý prúd vzduchu.

Vzduch, predhriaty na 50–55 °C, stúpa z trysiek

umiestnených na dne vane jemnými bublinkami

hore. Vzduchové bublinky pritom stimulujú

nervové zakončenia v koži a to pociťujeme ako

príjemnú stimulačnú masáž celého tela. Na psychiku

má táto jemná masáž uvoľňujúce a ukľudňujúce

účinky. K tomu pristupuje očistný efekt

prúdu bubliniek, ktorý ďaleko presahuje účinky

bežného kúpeľa. Podľa priania môžete množstvo

vzduchu postupne regulovať od jemnej až

k vibračnej masáži prostredníctvom membránovej

klávesnice integrovanej do steny vane.

Voliteľné biele LED svetlo sa stará o pôsobivé

osvetlenie vane a vody. A rovnako na prianie

dodávané spektrálne LED svetlo doplňuje, napríklad

pri chromoterapii, blahodarné pôsobenie

svetla. Stlačením tlačidla sa rozžiari vaňa

i voda zvolenou farbou. Farby vytvárajú zvláštnu

atmosféru, podporujú látkovú výmenu, zásobujú

bunky energiou a môžu vytvárať pozitívne

emócie.

Membránová klávesnica integrovaná do steny vane umožňuje plynulú

reguláciu činnosti bočných trysiek i trysiek umiestnených na

dne vane, intervalový spínač automatické zvyšovanie a znižovanie

intenzity v čase. Pasívne prisávanie vzduchu do bočných trysiek

umožňuje individuálne nastavenie masážneho prúdu.

Na prianie a za príplatok je možné dodať s poloautomatickým dezinfekčným

zariadením.

Modro označeným potrubím sa do vane vháňa voda, červeným

vzduch. Dezinfekciu modrého potrubia je možné zaistiť dezinfekčným

zariadením dodávaným za príplatok. Sklon potrubia zaisťuje po

otvorení odpadovej armatúry kompletné vyprázdnenie zostatkovej

vody. Tým sú splnené najvyššie hygienické normy (RAL-GZ 704).

7


KDE SA VODA A VZDUCH SKVELE DOP≈“AJ⁄

VIVO VARIO PLUS

Masážny účinok rotačných trysiek v systéme VIVO VARIO PLUS je

ešte zvýšený vďaka možnosti regulovať ako aktívne prisávanie

vzduchu do vodných trysiek prostredníctvom samostatného dúchadla,

tak aj otáčky čerpadla.

Mikrotrysky zabudované v chodidlovej a bedrovej oblasti tiež využívajú

vzduch i vodu. Starostlivo prispôsobené potrebám týchto partií

tela zaisťujú ich blahodarnú masáž, a tým i komplexné pôsobenie

masážneho systému.

Z trysiek umiestnených na dne vane vyviera vzduch predhriaty na

50–55 °C. Primiešaním vody vzniká jedinečný KALDEWEI šampanský

efekt – osobitne jemné bublinky, ktoré príjemne perlia na koži

a nechávajú telo vznášať vo vani.

Prostredníctvom membránovej klávesnice

novej generácie môžete nielen zapínať

a vypínať masážne trysky, regulovať intenzitu

masáže, ohrev vody, voliteľné biele alebo

spektrálne LED svetlo a nastaviť dobu

vírivého kúpeľa, ale aj uložiť do pamäti 4

obľúbené nastavenia.

Voliteľný halogénový reflektor sa stará o pôsobivé osvetlenie vane

a vody. A rovnako na prianie dodávané spektrálne svetlo doplňuje,

napríklad pri chromoterapii, blahodarné pôsobenie svetla. Stlačením

tlačidla sa rozžiari vaňa i voda zvolenou farbou. Farby vytvárajú

zvláštnu atmosféru, podporujú látkovú výmenu, zásobujú bunky

energiou a môžu vytvárať pozitívne emócie.

S dvomi vodnými čerpadlami a dvomi vzduchovými dúchadlami disponuje

systém najvyšším výkonom. Modro označeným potrubím sa

do vane vháňa voda, červenými vzduch. Sklon potrubia zaisťuje po

otvorení odpadovej armatúry kompletné vyprázdnenie zostatkovej

vody. Dezinfekciu modrého potrubia privádzajúceho vodu zaisťuje

poloautomatické dezinfekčné zariadenie, rovnako červené vzduchové

trysky sa následne automaticky vysušia. Tým sú splnené najvyššie

hygienické normy (RAL-GZ 704).

8


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AVANTGARDE

CENTRO DUO 132 170 × 75 × 47 Turbo 6 - - 7 418,00 7 418,00 8 056,00

VIVO VARIO PLUS

Turbo Plus 6 - - 7 700,00 7 700,00 8 338,00

Vita - 10 - 3 868,00 3 868,00 4 506,00

Aqua Eco 6 - - 3 064,00 3 064,00 3 702,00

Aqua 8 - - 4 738,00 4 738,00 5 376,00

Vario Eco 8 10 - 5 710,00 5 710,00 6 348,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 648,00 10 648,00 11 286,00

133 180 × 80 × 47 Turbo 6 - - 7 646,00 7 646,00 8 424,00

Turbo Plus 6 - - 7 928,00 7 928,00 8 706,00

Vita - 10 - 4 096,00 4 096,00 4 874,00

Aqua Eco 6 - - 3 292,00 3 292,00 4 070,00

Aqua 8 - - 4 966,00 4 966,00 5 744,00

Vario Eco 8 10 - 5 938,00 5 938,00 6 716,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 876,00 10 876,00 11 654,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

CENTRO DUO 1 æav· 129 æavá/130 pravá 170 × 75 × 47 Turbo 6 - - 7 842,00 7 842,00 8 694,00

CENTRO DUO 1 prav· Turbo Plus 6 - - 8 124,00 8 124,00 8 976,00

ľavá

VIVO TURBO PLUS

pravá

VIVO TURBO PLUS

Vita - 10 - 4 292,00 4 292,00 5 144,00

Aqua Eco 6 - - 3 488,00 3 488,00 4 340,00

Aqua 8 - - 5 162,00 5 162,00 6 014,00

Vario Eco 8 10 - 6 134,00 6 134,00 6 986,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 072,00 11 072,00 11 924,00

136 æavá/137 pravá 180 × 80 × 47 Turbo 6 - - 8 166,00 8 166,00 9 222,00

Turbo Plus 6 - - 8 448,00 8 448,00 9 504,00

Vita - 10 - 4 616,00 4 616,00 5 672,00

Aqua Eco 6 - - 3 812,00 3 812,00 4 868,00

Aqua 8 - - 5 486,00 5 486,00 6 542,00

Vario Eco 8 10 - 6 458,00 6 458,00 7 514,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 396,00 11 396,00 12 452,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

CENTRO DUO 2 131 170 × 75 × 47 Turbo 6 - - 7 842,00 7 842,00 8 694,00

VIVO TURBO PLUS

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

Turbo Plus 6 - - 8 124,00 8 124,00 8 976,00

Vita - 10 - 4 292,00 4 292,00 5 144,00

Aqua Eco 6 - - 3 488,00 3 488,00 4 340,00

Aqua 8 - - 5 162,00 5 162,00 6 014,00

Vario Eco 8 10 - 6 134,00 6 134,00 6 986,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 072,00 11 072,00 11 924,00

135 180 × 80 × 47 Turbo 6 - - 8 166,00 8 166,00 9 222,00

Turbo Plus 6 - - 8 448,00 8 448,00 9 504,00

Vita - 10 - 4 616,00 4 616,00 5 672,00

Aqua Eco 6 - - 3 812,00 3 812,00 4 868,00

Aqua 8 - - 5 486,00 5 486,00 6 542,00

Vario Eco 8 10 - 6 458,00 6 458,00 7 514,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 396,00 11 396,00 12 452,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá

b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

9


VÕRIV… VANE RADY AVANTGARDE

Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

CENTRO DUO 6 134 200 × 75 × 47 Turbo 6 - - 8 632,00 8 632,00 9 638,00

VIVO AQUA ECO

10 b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

Turbo Plus 6 - - 8 914,00 8 914,00 9 920,00

Vita - 10 - 5 082,00 5 082,00 6 088,00

Aqua Eco 6 - - 4 278,00 4 278,00 5 284,00

Aqua 8 - - 5 952,00 5 952,00 6 958,00

Vario Eco 8 10 - 6 924,00 6 924,00 7 930,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 862,00 11 862,00 12 868,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

CENTRO DUO OVAL 127 170 × 75 × 47 Turbo 6 - - 7 842,00 7 842,00 8 694,00

VIVO VARIO ECO

Turbo Plus 6 - - 8 124,00 8 124,00 8 976,00

Vita - 10 - 4 292,00 4 292,00 5 144,00

Aqua Eco 6 - - 3 488,00 3 488,00 4 340,00

Aqua 8 - - 5 162,00 5 162,00 6 014,00

Vario Eco 8 10 - 6 134,00 6 134,00 6 986,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 072,00 11 072,00 11 924,00

128 180 × 80 × 47 Turbo 6 - - 8 166,00 8 166,00 9 222,00

s panelom

Turbo Plus 6 - - 8 448,00 8 448,00 9 504,00

Vita - 10 - 4 616,00 4 616,00 5 672,00

Aqua Eco 6 - - 3 812,00 3 812,00 4 868,00

Aqua 8 - - 5 486,00 5 486,00 6 542,00

Vario Eco 8 10 - 6 458,00 6 458,00 7 514,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 396,00 11 396,00 12 452,00

127-7 170 × 75 × 47 Vita - 10 - 7 770,00 8 146,00 8 996,00

128-7 180 × 80 × 47 Vita - 10 - 8 180,00 8 570,00 9 626,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

CONODUO 732 170 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 358,00 7 358,00 7 582,00

VIVO TURBO PLUS

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

Turbo Plus 6 - - 7 640,00 7 640,00 7 864,00

Vita - 10 - 3 808,00 3 808,00 4 032,00

Aqua 8 - - 4 678,00 4 678,00 4 902,00

Vario Eco 8 10 - 5 650,00 5 650,00 5 874,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 588,00 10 588,00 10 812,00

733 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 552,00 7 552,00 7 836,00

Turbo Plus 6 - - 7 834,00 7 834,00 8 118,00

Vita - 12 - 4 064,00 4 064,00 4 348,00

Aqua 8 - - 4 872,00 4 872,00 5 156,00

Vario Eco 8 12 - 5 896,00 5 896,00 6 180,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 852,00 10 852,00 11 136,00

734 190 × 90 × 43 Turbo 6 - - 7 908,00 7 908,00 8 298,00

Turbo Plus 6 - - 8 190,00 8 190,00 8 580,00

Vita - 12 - 4 420,00 4 420,00 4 810,00

Aqua 8 - - 5 228,00 5 228,00 5 618,00

Vario Eco 8 12 - 6 252,00 6 252,00 6 642,00

Vario Plus 8 12 2+2 11 208,00 11 208,00 11 598,00

735 200 × 100 × 43 Turbo 6 - - 8 134,00 8 134,00 8 594,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá

Turbo Plus 6 - - 8 416,00 8 416,00 8 876,00

Vita - 12 - 4 646,00 4 646,00 5 106,00

Aqua 8 - - 5 454,00 5 454,00 5 914,00

Vario Eco 8 12 - 6 478,00 6 478,00 6 938,00

Vario Plus 8 12 2+2 11 434,00 11 434,00 11 894,00


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AVANTGARDE

CONODUO pokraËovanie

s panelom

733-7 180 × 80 × 43 Vita - 12 - 8 036,00 8 036,00 9 532,00

734-7 190 × 90 × 43 Vita - 12 - 8 358,00 8 358,00 9 984,00

735-7 200 × 100 × 43 Vita - 12 - 8 670,00 8 670,00 10 422,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

ELLIPSO DUO 230 190 × 100 × 45 Turbo 6 - - 7 884,00 7 884,00 8 266,00

VIVO TURBO PLUS

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

Turbo Plus 6 - - 8 062,00 8 062,00 8 444,00

Aqua Eco 6 - - 3 426,00 3 426,00 3 808,00

Aqua 8 - - 5 100,00 5 100,00 5 482,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

ELLIPSO DUO OVAL 232 190 × 100 × 45 Aqua Eco 6 - - 3 834,00 3 834,00 4 340,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

VIVO AQUA ECO

KUSATSU POOL 177 140 × 100 × 81 Turbo 6 - - 11 366,00 11 366,00 13 170,00

140 × 100 × 81 Turbo Plus 6 - - 11 648,00 11 648,00 13 452,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

VIVO TURBO PLUS

MEGA DUO 180 180 × 90 × 45 Turbo 6 - - 7 850,00 7 850,00 8 208,00

Turbo Plus 6 - - 8 132,00 8 132,00 8 490,00

Vita - 12 - 4 362,00 4 362,00 4 720,00

Aqua Eco 6 - - 3 496,00 3 496,00 3 854,00

Aqua 8 - - 5 170,00 5 170,00 5 528,00

Vario Eco 8 12 - 6 194,00 6 194,00 6 552,00

VIVO VITA

Vario Plus 8 12 2+2 11 150,00 11 150,00 11 508,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá

b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

11


VÕRIV… VANE RADY AVANTGARDE

Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

Model Rozmery Vírivý

systém

Počet

trysiek

Skupina farieb

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

MEGA DUO 6 182 214 × 90 × 45 Turbo 6 - - 8 810,00 8 810,00 9 438,00

Turbo Plus 6 - - 9 092,00 9 092,00 9 720,00

Vita - 12 - 5 322,00 5 322,00 5 950,00

Aqua Eco 6 - - 4 456,00 4 456,00 5 084,00

Aqua 8 - - 6 130,00 6 130,00 6 758,00

Vario Eco 8 12 - 7 154,00 7 154,00 7 782,00

VIVO TURBO PLUS

Vario Plus 8 12 2+2 12 110,00 12 110,00 12 738,00

MEGA DUO OVAL 184 180 × 90 × 45 Turbo 6 - - 8 142,00 8 142,00 8 580,00

VIVO TURBO PLUS

s panelom

Turbo Plus 6 - - 8 424,00 8 424,00 8 862,00

Vita - 12 - 4 654,00 4 654,00 5 092,00

Aqua Eco 6 - - 3 788,00 3 788,00 4 226,00

Aqua 8 - - 5 462,00 5 462,00 5 900,00

Vario Eco 8 12 - 6 486,00 6 486,00 6 924,00

Vario Plus 8 12 2+2 11 442,00 11 442,00 11 880,00

184-7 180 × 90 × 45 Vita - 12 - 8 250,00 8 564,00 9 796,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

PLAZA DUO æav· 192 æavá/190 pravá 180 × 120/80 × 43 Turbo 6 - - 8 534,00 8 534,00 9 140,00

PLAZA DUO prav· Turbo Plus 6 - - 8 816,00 8 816,00 9 422,00

ľavá

VIVO VARIO PLUS

pravá

VIVO VARIO PLUS

Vita - 12 - 5 046,00 5 046,00 5 652,00

Aqua Eco 6 - - 4 180,00 4 180,00 4 786,00

Aqua 8 - - 5 854,00 5 854,00 6 460,00

Vario Eco 8 12 - 6 878,00 6 878,00 7 484,00

Vario Plus 8 12 4+2 11 902,00 11 902,00 12 508,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 164,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 317,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

PUNTA DUO 3 910-1 140 × 140 × 45 Turbo 6 - - 8 788,00 8 788,00 9 612,00

Turbo Plus 6 - - 9 070,00 9 070,00 9 894,00

Vita - 10 - 5 238,00 5 238,00 6 062,00

Aqua Eco 6 - - 4 434,00 4 434,00 5 258,00

Aqua 8 - - 6 108,00 6 108,00 6 932,00

Vario Eco 8 10 - 7 080,00 7 080,00 7 904,00

Vario Plus 8 10 2+2 12 018,00 12 018,00 12 842,00

s panelom

VIVO VARIO PLUS

910-3 140 × 140 × 45 Turbo 6 - - 9 380,00 9 516,00 10 678,00

Turbo Plus 6 - - 9 662,00 9 798,00 10 960,00

Vita - 10 - 5 830,00 5 966,00 7 128,00

Aqua Eco 6 - - 5 026,00 5 162,00 6 324,00

Aqua 8 - - 6 700,00 6 836,00 7 998,00

Vario Eco 8 10 - 7 672,00 7 808,00 8 970,00

Vario Plus 8 10 2+2 12 610,00 12 746,00 13 908,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

12 b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

* s otvormi pre madlá


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AVANTGARDE

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

STUDIO prav· 826-1/827-1* 170 × 90 × 43 Turbo 6 - - 7 940,00 7 940,00 8 364,00

STUDIO STAR* prav· Turbo Plus 6 - - 8 222,00 8 222,00 8 646,00

(univerzálne madlá typ B)

s panelom

826-3/827-3* 170 × 90 × 43 Turbo 6 - - 8 578,00 8 722,00 9 146,00

Turbo Plus 6 - - 8 860,00 9 004,00 9 428,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

VIVO TURBO PLUS

STUDIO æav· 828-1/829-1* 170 × 90 × 43 Turbo 6 - - 7 940,00 7 940,00 8 364,00

STUDIO STAR* æav· Turbo Plus 6 - - 8 222,00 8 222,00 8 646,00

(univerzálne madlá typ B)

s panelom

828-3/829-3* 170 × 90 × 43 Turbo 6 - - 8 578,00 8 722,00 9 146,00

Turbo Plus 6 - - 8 860,00 9 004,00 9 428,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

VIVO TURBO PLUS

TWIN POOL 660 170 × 100 × 47 Turbo 6 - - 7 894,00 7 894,00 8 260,00

Turbo Plus 6 - - 8 176,00 8 176,00 8 542,00

Antislip 77,00

VIVO TURBO PLUS

Univerzálne madlá typ B

chróm

5877

farebné #

5877

aranja

5877

matný chróm

5877

leštená mosadz

5877

pozlatené

5877

148,00 167,00 265,00 265,00 265,00 410,00

#

biela, edelweiss, manhattan, pergamon

Vankúš 50 × 30 cm 51,00 EUR

Multifunkčný vankúš vhodný pre všetky tvary vaní, biely alebo šedý

112,00 EUR (set 2 ks - cena za set)

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá

b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

13


VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

AQUAMARIN 280/281* 180 × 80 × 42 Turbo 6 - - 7 446,00 7 446,00 7 830,00

AQUAMARIN STAR* Turbo Plus 6 - - 7 728,00 7 728,00 8 112,00

(madlá AQUAMARIN STAR) Aqua Eco 6 - - 3 092,00 3 092,00 3 476,00

VIVO AQUA ECO

284/285* 190 × 90 × 42 Turbo 6 - - 7 564,00 7 564,00 8 106,00

Turbo Plus 6 - - 7 846,00 7 846,00 8 388,00

Aqua Eco 6 - - 3 210,00 3 210,00 3 752,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

CLASSIC DUO 105 170 × 70 × 43 Turbo 6 - - 7 040,00 7 098,00 7 296,00

VIVO VARIO PLUS

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

Turbo Plus 6 - - 7 322,00 7 380,00 7 578,00

Vita - 10 - 3 490,00 3 548,00 3 746,00

Aqua Eco 6 - - 2 686,00 2 744,00 2 942,00

Aqua 8 - - 4 360,00 4 418,00 4 616,00

Vario Eco 8 10 - 5 332,00 5 390,00 5 588,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 270,00 10 328,00 10 526,00

107 170 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 040,00 7 098,00 7 296,00

Turbo Plus 6 - - 7 322,00 7 380,00 7 578,00

Vita - 10 - 3 490,00 3 548,00 3 746,00

Aqua Eco 6 - - 2 686,00 2 744,00 2 942,00

Aqua 8 - - 4 360,00 4 418,00 4 616,00

Vario Eco 8 10 - 5 332,00 5 390,00 5 588,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 270,00 10 328,00 10 526,00

109 180 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 136,00 7 208,00 7 444,00

Turbo Plus 6 - - 7 418,00 7 490,00 7 726,00

Vita - 10 - 3 586,00 3 658,00 3 894,00

Aqua Eco 6 - - 2 782,00 2 854,00 3 090,00

Aqua 8 - - 4 456,00 4 528,00 4 764,00

Vario Eco 8 10 - 5 428,00 5 500,00 5 736,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 366,00 10 438,00 10 674,00

110 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 136,00 7 208,00 7 444,00

Turbo Plus 6 - - 7 418,00 7 490,00 7 726,00

Vita - 10 - 3 586,00 3 658,00 3 894,00

Aqua Eco 6 - - 2 782,00 2 854,00 3 090,00

Aqua 8 - - 4 456,00 4 528,00 4 764,00

Vario Eco 8 10 - 5 428,00 5 500,00 5 736,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 366,00 10 438,00 10 674,00

114 190 ×90 × 43 Turbo 6 - - 7 376,00 7 472,00 7 794,00

Turbo Plus 6 - - 7 658,00 7 754,00 8 076,00

Vita - 10 - 3 826,00 3 922,00 4 244,00

Aqua Eco 6 - - 3 022,00 3 118,00 3 440,00

Aqua 8 - - 4 696,00 4 792,00 5 114,00

Vario Eco 8 10 - 5 668,00 5 764,00 6 086,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 606,00 10 702,00 11 024,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

Madlá pre radu

AQUAMARIN STAR

chróm

5880

farebné #

5880

aranja

5880

matný chróm

5880

leštená mosadz

5880

pozlatené

5880

264,00 368,00 386,00 386,00 386,00 718,00

#

biela, edelweiss, manhattan, pergamon

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

14 b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

* s otvormi pre madlá


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

CLASSIC DUO OVAL 112 160 × 70 × 43 Turbo 6 - - 7 298,00 7 392,00 7 698,00

VIVO turbo

Turbo Plus 6 - - 7 580,00 7 674,00 7 980,00

Aqua Eco 6 - - 2 944,00 3 038,00 3 344,00

Aqua 6 - - 4 566,00 4 660,00 4 966,00

113 170 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 298,00 7 392,00 7 698,00

Turbo Plus 6 - - 7 580,00 7 674,00 7 980,00

Vita - 10 - 3 748,00 3 842,00 4 148,00

Aqua Eco 6 - - 2 944,00 3 038,00 3 344,00

Aqua 8 - - 4 618,00 4 712,00 5 018,00

Vario Eco 8 10 - 5 590,00 5 684,00 5 990,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 528,00 10 622,00 10 928,00

111 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 434,00 7 542,00 7 900,00

Turbo Plus 6 - - 7 716,00 7 824,00 8 182,00

Vita - 10 - 3 884,00 3 992,00 4 350,00

Aqua Eco 6 - - 3 080,00 3 188,00 3 546,00

Aqua 8 - - 4 754,00 4 862,00 5 220,00

Vario Eco 8 10 - 5 726,00 5 834,00 6 192,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 664,00 10 772,00 11 130,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

CLASSIC DUO OVAL WIDE 115 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 470,00 7 578,00 7 938,00

VIVO VARIO ECO

s panelom

Turbo Plus 6 - - 7 752,00 7 860,00 8 220,00

Vita - 10 - 3 920,00 4 028,00 4 388,00

Aqua Eco 6 - - 3 116,00 3 224,00 3 584,00

Aqua 8 - - 4 790,00 4 898,00 5 258,00

Vario Eco 8 10 - 5 762,00 5 870,00 6 230,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 700,00 10 808,00 11 168,00

115-7 180 × 80 × 43 Vita - 10 - 6 422,00 6 754,00 7 688,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

DYNA SET 624/625* 150 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 158,00 7 234,00 7 452,00

DYNA SET STAR* Turbo Plus 6 - - 7 440,00 7 516,00 7 734,00

(madlá DYNA SET STAR) Aqua Eco 4 - - 2 750,00 2 826,00 3 044,00

VIVO AQUA ECO

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

626/627* 160 × 70 × 43 Turbo 6 - - 7 158,00 7 234,00 7 452,00

Turbo Plus 6 - - 7 440,00 7 516,00 7 734,00

Aqua Eco 6 - - 2 804,00 2 880,00 3 098,00

620/621* 170 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 158,00 7 234,00 7 452,00

Turbo Plus 6 - - 7 440,00 7 516,00 7 734,00

Aqua Eco 6 - - 2 804,00 2 880,00 3 098,00

622/623* 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 258,00 7 258,00 7 526,00

Turbo Plus 6 - - 7 540,00 7 540,00 7 808,00

Aqua Eco 6 - - 2 904,00 2 904,00 3 172,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

Madlá pre radu

DYNA SET STAR

chróm

5855

farebné #

5855

aranja

5855

matný chróm

5855

leštená mosadz

5855

pozlatené

5855

96,00 108,00 171,00 171,00 171,00 264,00

#

biela, edelweiss, manhattan, pergamon

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

15


VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

NOVOLA 252/253* 170 × 75 × 44 Aqua Eco 4 - - 2 632,00 2 696,00 2 908,00

NOVOLA STAR* Antislip 77,00

(madlá NOVOLA STAR) Celoplošný antislip 148,00

VIVO AQUA ECO

NOVOLA DUO 256/257* 180 × 80 × 44 Aqua Eco 4 - - 2 806,00 2 890,00 3 172,00

NOVOLA DUO STAR* Antislip 77,00

(madlá NOVOLA STAR) Celoplošný antislip 148,00

VIVO AQUA ECO

NOVOLA DUO 6 254/255* 210 × 80 × 44 Aqua Eco 4 - - 3 172,00 3 298,00 3 716,00

NOVOLA DUO 6 STAR* Antislip 77,00

(madlá NOVOLA STAR) Celoplošný antislip 148,00

VIVO AQUA ECO

NOVOLA DUO OVAL 260/270* 180 × 80 × 44 Aqua Eco 4 - - 3 038,00 3 144,00 3 508,00

NOVOLA DUO OVAL STAR* Antislip 77,00

(madlá NOVOLA STAR) Celoplošný antislip 148,00

VIVO AQUA ECO

NOVOLA SET 261/262* 170 × 80 × 44 Aqua Eco 4 - - 2 608,00 2 664,00 2 850,00

NOVOLA SET STAR* Antislip 77,00

(madlá NOVOLA SET STAR) Celoplošný antislip 148,00

VIVO AQUA ECO

Madlá pre radu

NOVOLA STAR

chróm

5994

Madlá pre radu

NOVOLA SET STAR

chróm

5883

224,00 224,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

16 b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

* s otvormi pre madlá


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

Model Rozmery Vírivý

systém

Počet

trysiek

Skupina farieb

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

PURO 683 160 × 70 × 42 Turbo 6 - - 7 046,00 7 104,00 7 282,00

Turbo Plus 6 - - 7 328,00 7 386,00 7 564,00

Vita - 10 - 3 496,00 3 554,00 3 732,00

Aqua Eco 6 - - 2 692,00 2 750,00 2 928,00

Aqua 8 8 - 4 366,00 4 424,00 4 602,00

Vario Eco 8 10 - 5 338,00 5 396,00 5 574,00

VIVO TURBO PLUS

687 170 × 70 × 42 Turbo 6 - - 7 046,00 7 104,00 7 282,00

Turbo Plus 6 - - 7 328,00 7 386,00 7 564,00

Vita - 12 - 3 558,00 3 616,00 3 794,00

Aqua Eco 6 - - 2 692,00 2 750,00 2 928,00

Aqua 8 - - 4 366,00 4 424,00 4 602,00

Vario Eco 8 12 - 5 390,00 5 448,00 5 626,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 346,00 10 404,00 10 582,00

652 170 × 75 × 42 Turbo 6 - - 7 018,00 7 070,00 7 238,00

Turbo Plus 6 - - 7 300,00 7 352,00 7 520,00

Vita - 12 - 3 530,00 3 582,00 3 750,00

Aqua Eco 6 - - 2 664,00 2 716,00 2 884,00

Aqua 8 - - 4 338,00 4 390,00 4 558,00

Vario Eco 8 12 - 5 362,00 5 414,00 5 582,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 318,00 10 370,00 10 538,00

691 170 × 80 × 42 Turbo 6 - - 7 068,00 7 124,00 7 310,00

Turbo Plus 6 - - 7 350,00 7 406,00 7 592,00

Vita - 12 - 3 580,00 3 636,00 3 822,00

Aqua Eco 6 - - 2 714,00 2 770,00 2 956,00

Aqua 8 - - 4 388,00 4 444,00 4 630,00

Vario Eco 8 12 - 5 412,00 5 468,00 5 654,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 368,00 10 424,00 10 610,00

653 180 × 80 × 42 Turbo 6 - - 7 078,00 7 136,00 7 324,00

Turbo Plus 6 - - 7 360,00 7 418,00 7 606,00

Vita - 12 - 3 590,00 3 648,00 3 836,00

Aqua Eco 6 - - 2 724,00 2 782,00 2 970,00

Aqua 8 - - 4 398,00 4 456,00 4 644,00

Vario Eco 8 12 - 5 422,00 5 480,00 5 668,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 378,00 10 436,00 10 624,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

Nap˙šùanie VODOP¡D

Elegantné riešenie, navrhnuté známym dizajnérskym štúdiom

Phoenix Design Stuttgart/Tokio. Kryt, harmonicky

integrovaný do bočnej steny vane, sa automaticky otvorí

pri spustení vody a nechá prúdiť do vane rovnomerný prúd

vody, ktorý vytvára príjemnú a kľudnú atmosféru a umožňuje

milovníkom kúpeľa úplnú relaxáciu bez akýchkoľvek

rušivých armatúr vo vnútri vane.

Pre vane:

CENTRO DUO, CLASSIC DUO, CONODUO, KUSATSU POOL,

PLAZA DUO, PURO, RONDO/RONDO STAR

(nie je možné objednať u voľne stojacích vaní s panelom).

Napúšťanie Vodopád biele, pergamon, manhattan 347,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

17


VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

PURO 684 160 × 70 × 42 Turbo 6 - - 7 132,00 7 198,00 7 404,00

s bo»ným prepadom Turbo Plus 6 - - 7 414,00 7 480,00 7 686,00

VIVO TURBO PLUS

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

Vita - 10 - 3 582,00 3 648,00 3 854,00

Aqua Eco 6 - - 2 778,00 2 844,00 3 050,00

Aqua 8 - - 4 452,00 4 518,00 4 724,00

Vario Eco 8 10 - 5 424,00 5 490,00 5 696,00

688 170 × 70 × 42 Turbo 6 - - 7 132,00 7 198,00 7 404,00

Turbo Plus 6 - - 7 414,00 7 480,00 7 686,00

Vita - 12 - 3 644,00 3 710,00 3 916,00

Aqua Eco 6 - - 2 778,00 2 844,00 3 050,00

Aqua 8 - - 4 452,00 4 518,00 4 724,00

Vario Eco 8 12 - 5 476,00 5 542,00 5 748,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 432,00 10 498,00 10 704,00

656 170 × 75 × 42 Turbo 6 - - 7 104,00 7 164,00 7 344,00

Turbo Plus 6 - - 7 386,00 7 446,00 7 626,00

Vita - 12 - 3 616,00 3 676,00 3 856,00

Aqua Eco 6 - - 2 750,00 2 810,00 2 990,00

Aqua 8 - - 4 424,00 4 484,00 4 664,00

Vario Eco 8 12 - 5 448,00 5 508,00 5 688,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 404,00 10 464,00 10 644,00

692 170 × 80 × 42 Turbo 6 - - 7 154,00 7 222,00 7 434,00

Turbo Plus 6 - - 7 436,00 7 504,00 7 716,00

Vita - 12 - 3 666,00 3 734,00 3 946,00

Aqua Eco 6 - - 2 800,00 2 868,00 3 080,00

Aqua 8 - - 4 474,00 4 542,00 4 754,00

Vario Eco 8 12 - 5 498,00 5 566,00 5 778,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 454,00 10 522,00 10 734,00

657 180 × 80 × 42 Turbo 6 - - 7 164,00 7 230,00 7 428,00

Turbo Plus 6 - - 7 446,00 7 512,00 7 710,00

Vita - 12 - 3 676,00 3 742,00 3 940,00

Aqua Eco 6 - - 2 810,00 2 876,00 3 074,00

Aqua 8 - - 4 484,00 4 550,00 4 748,00

Vario Eco 8 12 - 5 508,00 5 574,00 5 772,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 464,00 10 530,00 10 728,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

Perl-Effekt

Perl-Effekt je špeciálna povrchová úprava, ktorá sa trvale spája

pri teplote nad 200 °C so smaltovaným povrchom vaní a vaničiek.

Voda z povrchu opatreného Perl-Effektom nesteká, ale sa doslova

skotúľa do odpadu a odnáša so sebou všetky nečistoty i vápenaté

častice. Perl-Effekt tak výrazne uľahčuje čistenie vaní a vaničiek,

ktoré se stáva doslova hračkou. Po kúpaní väčšinou stačí povrch

opláchnuť teplou vodou a vytrieť do sucha mäkkou handričkou,

v prípade väčšieho znečistenia len umyť bežnými saponátmi.

Na čistenie vaní s Perl-Effektom nesmú byť použité agresívne čistiace

prostriedky ani čistiace prostriedky obsahujúce brúsne častice.

S Perl-Effektom je možné dodať všetky vane a vaničky, vyrobené

zo smaltovanej ocele 3,5 mm.

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

18 b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

* s otvormi pre madlá


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

RONDO 700/701* 170 × 75 × 44 Turbo 6 - - 7 324,00 7 324,00 7 624,00

RONDO STAR* Turbo Plus 6 - - 7 606,00 7 606,00 7 906,00

(univerzálne madlá typ A Vita - 10 - 3 774,00 3 774,00 4 074,00

viď strana 20) Aqua Eco 6 - - 2 970,00 2 970,00 3 270,00

VIVO AQUA ECO

Aqua 8 - - 4 644,00 4 644,00 4 944,00

Vario Eco 8 10 - 5 616,00 5 616,00 5 916,00

Vario Plus 8 10 2+2 10 554,00 10 554,00 10 854,00

710/711* 180 × 80 × 44 Turbo 6 - - 7 524,00 7 524,00 7 788,00

Turbo Plus 6 - - 7 806,00 7 806,00 8 070,00

Vita - 12 - 4 036,00 4 036,00 4 300,00

Aqua Eco 6 - - 3 170,00 3 170,00 3 434,00

Aqua 8 - - 4 844,00 4 844,00 5 108,00

Vario Eco 8 12 - 5 868,00 5 868,00 6 132,00

Vario Plus 8 12 2+2 10 824,00 10 824,00 11 088,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

RONDO 6 706/707* 197 × 75 × 44 Turbo 6 - - 8 332,00 8 332,00 8 606,00

RONDO 6 STAR* Turbo Plus 6 - - 8 614,00 8 614,00 8 888,00

(univerzálne madlá typ A Vita - 10 - 4 782,00 4 782,00 5 056,00

viď strana 20) Aqua Eco 6 - - 3 978,00 3 978,00 4 252,00

VIVO AQUA

Aqua 8 - - 5 652,00 5 652,00 5 926,00

Vario Eco 8 10 - 6 624,00 6 624,00 6 898,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 562,00 11 562,00 11 836,00

716/717* 206 × 80 × 44 Turbo 6 - - 8 434,00 8 434,00 8 676,00

Turbo Plus 6 - - 8 716,00 8 716,00 8 958,00

Vita - 12 - 4 946,00 4 946,00 5 188,00

Aqua Eco 6 - - 4 080,00 4 080,00 4 322,00

Aqua 8 - - 5 754,00 5 754,00 5 996,00

Vario Eco 8 12 - 6 778,00 6 778,00 7 020,00

Vario Plus 8 12 2+2 11 734,00 11 734,00 11 976,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

RONDO 8 708/709* 170 × 75 × 44 Turbo 6 - - 8 332,00 8 332,00 8 606,00

RONDO 8 STAR* Turbo Plus 6 - - 8 614,00 8 614,00 8 888,00

(univerzálne madlá typ A Vita - 10 - 4 782,00 4 782,00 5 056,00

viď strana 20) Aqua Eco 6 - - 3 978,00 3 978,00 4 252,00

VIVO AQUA ECO

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

Aqua 8 - - 5 652,00 5 652,00 5 926,00

Vario Eco 8 10 - 6 624,00 6 624,00 6 898,00

Vario Plus 8 10 2+2 11 562,00 11 562,00 11 836,00

718/719* 180 × 80 × 44 Turbo 6 - - 8 434,00 8 434,00 8 676,00

Turbo Plus 6 - - 8 716,00 8 716,00 8 958,00

Vita - 12 - 4 946,00 4 946,00 5 188,00

Aqua Eco 6 - - 4 080,00 4 080,00 4 322,00

Aqua 8 - - 5 754,00 5 754,00 5 996,00

Vario Eco 8 12 - 6 778,00 6 778,00 7 020,00

Vario Plus 8 12 2+2 11 734,00 11 734,00 11 976,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS, AQUA ECO a AQUA) 148,00

Napúšťanie VODOPÁD 347,00

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá

b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

19


VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

Model Rozmery Vírivý Počet

Skupina farieb

systém trysiek

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

VAIO 960/961* 170 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 062,00 7 124,00 7 334,00

VAIO STAR* Turbo Plus 6 - - 7 344,00 7 406,00 7 616,00

(univerzálne madlá typ A) Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

VIVO TURBO PLUS

VAIO 6 958/959* 190 × 90 × 43 Turbo 6 - - 7 534,00 7 656,00 8 042,00

VAIO 6 STAR* Turbo Plus 6 - - 7 816,00 7 938,00 8 324,00

(univerzálne madlá typ A) Vita - 10 - 3 984,00 4 106,00 4 492,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS) 148,00

VIVO TURBO PLUS

VAIO DUO 950 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 238,00 7 318,00 7 598,00

Turbo Plus 6 - - 7 520,00 7 600,00 7 880,00

Vita - 10 - 3 688,00 3 768,00 4 048,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS) 148,00

VIVO TURBO PLUS

VAIO DUO 3 962 140 × 140 × 43 Turbo 6 - - 8 212,00 8 414,00 9 066,00

Turbo Plus 6 - - 8 494,00 8 696,00 9 348,00

Vita - 10 - 4 662,00 4 864,00 5 516,00

Aqua Eco 6 - - 3 858,00 4 060,00 4 712,00

Aqua 6 - - 5 480,00 5 682,00 6 334,00

Vario Eco 6 10 - 6 454,00 6 656,00 7 308,00

Vario Plus 6 10 2+2 11 386,00 11 588,00 12 240,00

VIVO VITA

s panelom

962-7 140 × 140 × 43 Turbo 6 - - 9 276,00 9 616,00 10 620,00

Turbo Plus 6 - - 9 558,00 9 898,00 10 902,00

Vita - 10 - 5 726,00 6 066,00 7 070,00

Aqua Eco 6 - - 4 922,00 5 262,00 6 266,00

Aqua 6 - - 6 544,00 6 884,00 7 888,00

Univerzálne madlá typ A

chróm

5876

farebné #

5876

aranja

5876

matný chróm

5876

leštená mosadz

5876

pozlatené

5876

148,00 167,00 265,00 265,00 265,00 410,00

#

biela, edelweiss, manhattan, pergamon

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

20 b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

* s otvormi pre madlá


Záruka 30 rokov na vane aj na Perl-Effekt

Záruka 48 mesiacov na vírivé systémy

VÕRIV… VANE RADY AMBIENTE

Model Rozmery Vírivý

systém

Počet

trysiek

Skupina farieb

d-š-h (cm) b-d-m I (biela) II III

VAIO DUO 6 952 210 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 600,00 7 728,00 8 142,00

Turbo Plus 6 - - 7 882,00 8 010,00 8 424,00

Vita - 10 - 4 050,00 4 178,00 4 592,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS) 148,00

VIVO TURBO PLUS

VAIO DUO 8 953 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 668,00 7 800,00 8 248,00

Turbo Plus 6 - - 7 950,00 8 082,00 8 530,00

Vita - 10 - 4 118,00 4 250,00 4 698,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS) 77,00

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS) 148,00

VIVO TURBO PLUS

VAIO DUO OVAL 951 180 × 80 × 43 Turbo 6 - - 7 466,00 7 574,00 7 934,00

Turbo Plus 6 - - 7 748,00 7 856,00 8 216,00

Vita - 10 - 3 916,00 4 024,00 4 384,00

s panelom

951-7 180 × 80 × 43 Vita - 10 - 6 420,00 6 752,00 7 686,00

Antislip (TURBO, TURBO PLUS) 77,00

VIVO TURBO PLUS

Celoplošný antislip (TURBO, TURBO PLUS) 148,00

VAIO SET 956/957* 160 × 70 × 43 Turbo 6 - - 7 036,00 7 092,00 7 280,00

VAIO SET STAR Turbo Plus 6 - - 7 318,00 7 374,00 7 562,00

(univerzálne madlá typ A) 944/945* 170 × 70 × 43 Turbo 6 - - 7 036,00 7 092,00 7 280,00

VIVO TURBO PLUS

Turbo Plus 6 - - 7 318,00 7 374,00 7 562,00

954/955* 170 × 75 × 43 Turbo 6 - - 7 036,00 7 092,00 7 280,00

Turbo Plus 6 - - 7 318,00 7 374,00 7 562,00

946/947* 180× 80 × 43 Turbo 6 - - 7 132,00 7 200,00 7 420,00

Turbo Plus 6 - - 7 414,00 7 482,00 7 702,00

Antislip 77,00

Celoplošný antislip 148,00

Univerzálne madlá typ A

chróm

5876

farebné #

5876

aranja

5876

matný chróm

5876

leštená mosadz

5876

pozlatené

5876

148,00 167,00 265,00 265,00 265,00 410,00

#

biela, edelweiss, manhattan, pergamon

Povrchová úprava Perl-Effekt v cene. Súčasťou dodávky sú vaňa, vírivý systém (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm),

odpadová a prepadová súprava (viditeľné časti v povrchovej úprave chróm), nohy.

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

* s otvormi pre madlá

b=bočné trysky, d=trysky v dne, m=mikrotrysky

21


MULTIVERSO

syst…m panelov pre vÕriv… vane

––

perfektne prispôsobený vírivým vaniam KALDEWEI

––

povrch vhodný pre keramické obklady, ako

aj pre iné obkladové materiály

––

s integrovaným vetraním

––

rýchla montáž a optimálny prístup k masážnemu systému

––

pre všetky vírivé vane okrem KUSATSU POOL,

PUNTA DUO 3, VAIO DUO 3 a STUDIO

Inštalácia voľne stojacích obdĺžnikových,

oválných a osemuholníkových vaní

Inštalácia šesťuholníkových vaní

PrÕklady inštal¡cie

rohová montáž

oválna vaňa

voľne stojaca

osemuholníková vaňa

voľne stojaca

montáž

šesťuholníkovej

vane

pozdĺžny panel

pozdĺžny panel

bočný panel

bočný panel

bočný panel

bočný panel

bočný panel

pozdĺžny panel

pozdĺžny panel

pozdĺžny panel

výplň pre oválne vane

výplň pre osemuholníkové vane

Pozdĺžne panely

Model 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Dĺžka a 1

(mm) 1660 1760 1860 1960 2060 2160

Dĺžka a 2

(mm) 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Minimálna inštalačná výška (mm) 390 390 390 390 390 390

Maximálna inštalačná výška (mm) 610 610 610 610 610 610

Presah (mm) 80 80 80 80 80 80

Bočné panely

Model 700 750 800 900 1000

Dĺžka b1 (mm) 860 910 960 1060 1160

Dĺžka b2 (mm) 700 750 800 900 1000

Minimálna inštalačná výška (mm) 390 390 390 390 390

Maximálna inštalačná výška (mm) 610 610 610 610 610

Presah (mm) 80 80 80 80 80

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

22


MULTIVERSO

MULTIVERSO panelový syst…m prE vÕRiv… vanE Objednacie číslo Cena

Pozdĺžne panely

1500 5500 0001 0000 602,00

1600 5500 0002 0000 602,00

1700 5500 0003 0000 602,00

1800 5500 0004 0000 602,00

1900 5500 0005 0000 602,00

2000 5500 0025 0000 602,00

Bočné panely

700 5500 0006 0000 424,00

750 5500 0007 0000 424,00

800 5500 0008 0000 424,00

900 5500 0009 0000 424,00

1000 5500 0026 0000 424,00

Výplne pre oválne vane

Výplne pre oválne vane so šírkou 750 mm 5500 0011 0000 233,00

Výplne pre oválne vane so šírkou 800 mm 5500 0012 0000 233,00

Výplne pre oválne vane so šírkou 900 mm 5500 0013 0000 233,00

Výplne pre CENTRO DUO 1 170 × 75 cm 5500 0022 0000 70,00

Výplne pre CENTRO DUO 1 180 × 80 cm 5500 0029 0000 70,00

Výplne pre CENTRO DUO 2 170 × 75 cm 5500 0023 0000 112,00

Výplne pre CENTRO DUO 2 180 × 80 cm 5500 0030 0000 112,00

Výplne pre osemuholníkové vane

Výplne pre osemuholníkové vane 5500 0010 0000 185,00

Komplety pre šesťuholníkové vane a asymetrické vane

Komplet pre MEGA DUO 6 5500 0021 0000 1 216,00

Komplet pre CENTRO DUO 6 5500 0019 0000 1 216,00

Komplet pre TWIN POOL 5500 0014 0000 1 054,00

Komplet pre VAIO DUO 6 5500 0016 0000 1 216,00

Komplet pre VAIO 6 / VAIO 6 STAR* 5500 0015 0000 1 216,00

Komplet pre NOVOLA DUO 6 / NOVOLA DUO 6 STAR* 5500 0020 0000 1 216,00

Komplet pre RONDO 6 / RONDO 6 STAR* (Mod. 706/707) 5500 0018 0000 1 216,00

Komplet pre RONDO 6 / RONDO 6 STAR* (Mod. 716/717) 5500 0024 0000 1 216,00

Komplet pre Plaza Duo ľavá 5500 0031 0000 1 216,00

Komplet pre Plaza Duo pravá 5500 0032 0000 1 216,00

ANTISLIP

Protišmykové úpravy antislip a celoplošný antislip významne

zvyšujú istotu pri pohybu vo vani alebo sprchovacej vaničke.

Odporúčame ich predovšetkým deťom a starším alebo menej pohyblivým

osobám a ubytovacím zariadeniam. Antislip, základom ktorého

je kremičitý piesok, je pevne spojený so smaltovaným povrchom vaní

a vaničiek vďaka výpalu pri teplote nad 800 °C. Vyniká mimoriadnou

trvanlivosťou a ľahkou údržbou.

Antislip pre vane 77,00

Antislip pre vane PLAZA DUO 164,00

Celoplošný antislip pre vane 148,00

Celoplošný antislip pre vane PLAZA DUO 317,00

1. Celoplošný antislip pre vane

2. Celoplošný antislip pre vane ELLIPSO DUO

1. 2. 3. 4. 5. 7.

6.

3. Celoplošný antislip pre vane PLAZA DUO

4. Antislip pre vane PLAZA DUO

5. Antislip pre vane

6. Antislip a celoplošný antislip pre PURO

7. Antislip a celoplošný antislip pre CONODUO

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

23


PRÕSLUŠENSTVO

Podhladinové biele LED svetlo

okrem VIVO AQUA ECO

588,00

Revízny panel s vetracou mriežkou

15 × 20 až 50 × 100 cm,

vetracia mriežka 10 × 40 cm

147,00

Podhladinové spektrálne LED svetlo

okrem VIVO VITA a VIVO AQUQ ECO

686,00

Dezinfekčný prostriedok pre vírivé

vane 1000 ml (cena za 1 ks)

60,00

Osvetlená tryska modré svetlo

iba VIVO TURBO, VIVO TURBO PLUS

724,00

Otvor/y do vane (po predchádzajúcom

schválení technickým oddelením

výrobcu - cena za vaňu)

Otvory nie sú možné u vaní:

CENTRO DUO OVAL, CLASSIC DUO

OVAL, ELLIPSO DUO OVAL,

KUSATSU, VAIO DUO OVAL.

164,00

Osvetlená tryska biele svetlo

iba VIVO TURBO, VIVO TURBO PLUS

724,00 Vaňová kotva (cena za 2 ks) 127,00

Odpadová a prepadová súprava

s napúšťaním cez prepad

220,00 Opravná sada (cena za 1ks) 37,00

Ohrev vody

iba VIVO VARIO PLUS

798,00 Opravný lak (cena za 1 ks) 20,00

Dezinfekčné zariadenie

iba VIVO AQUA, VIVO VARIO ECO

354,00

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

24


FARBY / PRÕSLUŠENSTVO

ägäis biela (alpinweiss) edelweiss manhattan pergamon star white

Farba Kód farby Skupina farieb Farba Kód farby Skupina farieb

ägäis 0499 III manhattan 0199 II

biela (alpinweiss) 0001 I pergamon 0231 II

edelweiss 0579 III star white 0089 III

Skutočné farby sa môžu líšiť od zobrazených v dôsledku použitej tlačovej techniky

RELAXA»N… LEŽADLO

• 3 samostatné dvojdielne segmenty, ktoré je možné spojiť pomocou patentných gombíkov

• pravá ručne šitá koža

• neodporúčame používať u voľne stojacích vaní

antracit

béžová

Pre vane:

CENTRO DUO 133

CLASSIC DUO 110 a 114

CONODUO 733, 734 a 735

DYNA SET/DYNA SET STAR 622/623

PURO 653 a 657

VAIO DUO 950

VAIO SET/VAIO SET STAR 946/947

karmínovo

červená

čokoládová

Farba

Model Rozmer

(cm)

Cena

antracit 7100 180 × 80 1 692,00

béžová 7100 180 × 80 1 450,00

karmínovo červená 7100 180 × 80 1 692,00

čokoládová 7100 180 × 80 1 692,00

antracit 7110 190 × 90 1 764,00

béžová 7110 190 × 90 1 524,00

karmínovo červená 7110 190 × 90 1 764,00

čokoládová 7110 190 × 90 1 764,00

antracit 7120 200 × 100 2 388,00

béžová 7120 200 × 100 2 002,00

karmínovo červená 7120 200 × 100 2 388,00

čokoládová 7120 200 × 100 2 388,00

stojan 428,00

Nezáväzné doporučené ceny v EUR bez DPH

25


RADY A ODPOR⁄»ANIA

Vírivý kúpeľ má relaxačné účinky, stimuluje vaše telo aj myseľ, je veľmi prospešný vášmu zdraviu a má aj regeneračné účinky.

Správny vírivý kúpeľ z vás zmyje všetky starosti. Pripravili sme pre vás niekoľko postupov, ktoré vám pomôžu k pocitu duševnej aj

zdravotnej pohody.

TEPLOTA

KÚPEĽA

DOBA

KÚPEĽA

min.

POČET

KÚPEĽOV

týždenne

PRÍSADY DO KÚPEĽA

POZNÁMKA

Poruchy prekrvenia ≤34 °C 15 4 Gaštan, hloh, ovos

Striedavé kúpele, nie viac

ako 36 °C

Nachladnutie 38 °C 30 3

Eukalyptus, harmanček, materina

dúška, brečtan, kosodrevina

Odporúčame nasledujúci

nočný kľud

Poruchy spánku 38 °C 30 7 Levanduľa, baldrián, medovka Večer

Chronická únava 38 °C 25 7 Levanduľa, baldrián, medovka Večer pred spánkom

Chronická únava 30 °C 10 7 Citrón, mäta, gáfor, rozmarín Ráno po prebudení

Stav vyčerpania 36 °C 20 4 Morské riasy, rozmarín, ovos Vhodné predovšetkým večer

Následky stresu 37 °C 25 5 Medovka, harmanček

Migréna 32 °C 10 Rozmarín, harmanček, mäta

Najlepšie v počiatočnom štádiu, odporúčame

dodržať následne kľud

Svalovica 38 °C 10 Smrekové ihličie, gaštan

Bublinkový kúpeľ pred a po športovaní

Rekonvalescencia

(po chorobe)

34,5 °C 10 2 Rozmarín, ovos, hloh

V prípade neznášanlivosti odporúčame

kúpeľ prerušiť

Otužovanie, posilnenie

imunity

≤28 °C 7 7

Bobkový list, gáfor,

eukalyptus, mäta

Ráno

Otužovanie, posilnenie

imunity

≥38 °C 7 7

Bobkový list, gáfor,

eukalyptus, mäta

Večer

Potiaže v období prechodu 33 °C 20 4 Gaštan, puškvorec, ľubovník Večer

26


RADY A ODPOR⁄»ANIA

CHROMOTERAPIA

Je jej pôsobenie obyčajná fantázia alebo má prírodný základ

Chromoterapia ako liečebný prostriedok patrí k najstarším

liečebným metódam, jej pozitívne pôsobenie na telo a dušu

ľudstvo odhalilo už veľmi dávno. Práve v spojení s vírivým

kúpeľom môže farebné osvetlenie prehĺbiť náš dobrý pocit

a vniesť nás do odpovedajúcej nálady. Svetlo zafarbí okolie

do požadovanej farby, farebné impulzy povzbudzujú látkovú

výmenu a zásobujú bunky energiou. Pritom je pôsobenie jednotlivých

farieb veľmi odlišné.

Červená ako najteplejšia farba zrýchľuje tep a aktivuje našu

výkonnosť.

Žltá je farbou čistoty a radosti. Povzbudzuje, ale nerozčuľuje.

Zelená je farbou pokoja a harmónie. Upokojuje, spomaľuje

tep a uvoľňuje napätie.

Modrá je považovaná za farbu ducha a pokoja. Je najchladnejšou

farbou a najviac upokojuje.

Oranžová spája pôsobenie červenej a žltej. Aktívne uvoľňuje

s pocitom celistvosti.

INHALA»N… K⁄PELE A …TERICK… OLEJE

Vírivý kúpeľ môže byť pri použití éterických kúpeľových prísad

používaný i pre hojivé inhalácie, pretože vo vzduchu nad

vodnou hladinou je pri vírivom kúpeli koncentrácia éterických

prísad výrazne vyššia než pri bežnom kúpeli. To vedie k zvýšeniu

koncentrácie liečivých prísad v krvi a v pľúcach, čím sa

vysvetľujú kladné účinky pri onemocneniach dýchacích ciest.

Nielen éterické prísady, ale i éterické oleje môžu zvýšiť liečivé

pôsobenie vírivého kúpeľa. K dosiahnutiu tohto efektu

nakvapkajte niekoľko kvapiek esencie do vodou naplnenej

nádobky aromalampy a zapáľte pod ňou stojacu sviečku. Plameň

ohreje vodu, kvapalina sa začne odparovať a vôňa sa

šíri miestnosťou. To vedie k všeobecnému uvoľneniu a zosilňuje

príjemné pôsobenie vírivého kúpeľa.

D‘LEŽIT… UPOZORNENIE:

V samotnej vírivej vani môžete používať éterické kúpeľové

prísady, ale nie éterické oleje, pretože by sa v potrubí vytvoril

olejový film, ktorý by nebolo možné odstrániť.

27


Kaldewei CS, s.r.o.

Ohradní 61a

140 00 Praha 4

Česká republika

tel. +420 241 092 150

fax +420 241 092 160

e-mail: info@kaldewei.cz

www.kaldewei.cz

04/2010

Zmena cien vyhradená. Za eventuálne tlačové chyby nenesie spoločnosť Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

ani spoločnosť Kaldewei CS, s.r.o. žiadnu zodpovednosť

More magazines by this user
Similar magazines