Evropská úmluva o krajině

bioinstitut.cz

Evropská úmluva o krajině

Evropská úmluva o krajině

Želmíra Micková, zelmira.mickova@mendelu.cz

Jozef Sedláček, jozef.sedlacek@mendelu.cz

Ústav plánování krajiny, ZF, MENDELU


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

• European Landscape Convention

• Právní dokument Rady Evropy, Florencie, 20.10.2000

• Česká republika – podpis 2002, ratifikace 2004

• Od 1. října 2004 je pro ČR závazná

• 2010 zakotvená v programovém vyhlášení vlády


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

• Sleduje cíle trvale udržitelného rozvoje, založeného na vyvážených a

harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností a

životním prostředím

• krajina hraje významnou úlohu v oblasti kultury, ekologie, životního prostředí a

v sociální oblasti a představuje zdroj příznivý pro hospodářskou činnost


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

• Krajina znamená vytváření místních kultur a kulturního dědictví

• krajina je všude důležitou součástí kvality života lidí


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

• Krajina je důležitá součást kvality života lidí:

Venkov

Město

Oblasti vysoce kvalitní

Narušené oblasti


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

Krajina je důležitá součást kvality života lidí:

Oblasti pozoruhodné

Oblasti běžné


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

“krajina” znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

• Cílem úmluvy je podpořit

ochranu, správu a plánování

krajiny a organizovat

evropskou spolupráci v této

oblasti.


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

Každá Strana se zavazuje:

• právně uznat krajinu jako základní složku prostředí, v němž obyvatelé žijí

(základ identity obyvatel)

• zavést a provádět krajinné politiky, zaměřené na ochranu, správu a plánování

krajiny

• zavést postupy pro účast veřejnosti, místních a regionálních orgánů a jiných

stran, na definování a provádění krajinných politik

• začlenit krajinu do svých politik územního a urbánního plánování, do své

kulturní, environmentální, zemědělské, sociální a hospodářské politiky, jakož i

do ostatních politik.


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

• Zvyšování povědomí

• Vzdělávání a výchova

• Vymezení a

hodnocení

• Cílové

charakteristiky

krajiny

• Plnění úmluvy


EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ

Mezinárodní politiky a programy

Vzájemná pomoc a výměna informací

Krajiny přesahující hranice

Sledování plnění úmluvy

Cena krajiny Rady Evropy

More magazines by this user
Similar magazines