Powiatowe ABC - grudzień 2011 - Powiat Radziejowski

radziejow.pl

Powiatowe ABC - grudzień 2011 - Powiat Radziejowski

Święta

tuż,

tuż...

Z okazji Świąt

Bożego Narodzenia

życzymy

wszystkim Czytelnikom

wielu radosnych przeżyć

oraz samych

szczęśliwych zdarzeń

w każdym dniu

nadchodzącego Roku

Redakcja

Świąteczne cudeńka – prace plastyczne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. Fot. Ewelina Olczak


Życzenia

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania,

spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań

życzy Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń życzą

Przewodniczący Rady Powiat Radziejowskiego

Wiesław Bogdański wraz z radnymi powiatowymi.

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia

Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

A blask gwiazd przypomina, że czasem

Wystarczy wypowiedzieć życzenia …

Szczęśliwych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami

za dotychczasową współpracę składa

Dariusz Jałoszyński

Marian Zieliński

Wicestarosta

Starosta

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Życzy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Koło nr 12 w Radziejowie

Sprostowanie

W listopadowym numerze „Powiatowego ABC” podaliśmy błędny adres mailowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Radziejowie.

Za pomyłkę przepraszamy. Podajemy adres właściwy: www.bibliotekaradziejow.cdx.pl

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

tel. 54/285-21-09 (I piętro), e-mail: ppp.radziejow@ohp.pl

Szukasz pracy stałej lub krótkoterminowej

Zgłoś się do

PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY

Pośrednik Pracy umożliwi Ci:

• udział w targach i giełdach pracy

• zdobycie informacji o lokalnym rynku pracy

• uzyskanie oferty pracy krótkoterminowej lub stałej

Zapraszamy

• młodzież bezrobotną i poszukującą pracy stałej oraz krótkoterminowej

(np. wakacyjnej)

• młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów

• pracodawów dysponujących wolnymi miejscami pracy

Każda usługa jest bezpłatna

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

tel. 54/285-41-71 (I piętro), e-mail: mck.radziejow@ohp.pl

Nie wiesz, jaki wybrać zawód Nie wiesz, jak szukać pracy

Zgłoś się do

MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY

Doradca Zawodowy pomoże Ci:

• określić Twoje predyspozycje zawodowe

• wybrać kierunek dalszego kształcenia

• wybrać zawód

• poznać kierunki i możliwości przekwalifikowania

Zapraszamy

• młodzież uczącąsię i bezrobotną

• osoby nieaktywne zawodowo

• osoby w wieku 15-25 lat

• osoby pragnące stworzyć Indywidualny Plan Działania

Każda usługa jest bezpłatna

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacje

1

7 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne p.k. KO-

BRA-2011 „PAŹDZIERNIK-11” – POWIAT RADZIEJOWSKI.

Ćwiczenie to obejmowało zagadnienia planowania i prowadzenia

działań w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa

państwa, w trakcie którego uczestnicy nabywają umiejętność

praktycznego rozwiązywania problemów z ich zakresu działania.

Celem ćwiczenia, zorganizowanego przez Starostę Radziejowskiego,

było przygotowanie organów samorządowych

powiatu radziejowskiego, miast i gmin oraz gmin do kompleksowego

wykonywania zadań obronnych w sytuacji szczególnego

zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Kryptonim Kobra

– Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie,

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie,

– SP ZOZ w Radziejowie.

W ćwiczeniu wzięli udział:

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem

Mariana Zielińskiego, starosty radziejowskiego,

– Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem

Jerzego Izydorskiego, wójta gminy Osięciny,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie,

W ramach ćwiczeń realizowano następujące cele:

• doskonalenie umiejętności współdziałania z organami samorządu

terytorialnego oraz służbami i instytucjami w czasie

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

• doskonalenie organizacji i koordynacji działań ratowniczych

wynikających z zagrożeń terrorystycznych w czasie zewnętrznego

zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W ćwiczeniu zaangażowanych było ok. 100 osób, w tym 24

strażaków KP PSP w Radziejowie (4 pojazdy pożarnicze, 1 pojazd

operacyjny), 15 policjantów z KPP w Radziejowie oraz pracownicy

Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Marian Zieliński, starosta radziejowski pragnie podziękować

powiatowym służbom, inspekcjom, przedstawicielom administracji

samorządowej szczebla powiatowego i gminnego, Stacji

Pogotowia Ratunkowego w Radziejowie za zaangażowanie

i wkład pracy podczas realizacji powiatowego ćwiczenia obronnego.

Tekst: Jadwiga Marcinkowska

Foto: Andrzej Łodygowski

„Polska To Wielka Rzecz”

Listopad to miesiąc pamięci narodowej.

W Zespole Szkół RCKU w Przemystce z okazji Świeta Niepodległości

10 listopada 2011r. przedstawiono program artystyczny

dla uczczenia 93 rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości przygotowany przez uczniów kl. I liceum ogólnokształcącego

i kl. II zasadniczej szkoły zawodowej (scenariusz

i reżyseria – Maria Bandyszewska przy pomocy Zyty Wawrzyniak).

Udział w uroczystości był niezapomnianą lekcją historii i patriotyzmu

dla społeczności uczniowskiej. Słowa poezji narodowej

ubarwione zostały odśpiewaniem pieśni patriotycznych

i legionowych przez 15-osobowy chór męski oraz 2 solistki

M. Siarkowską i K. Polak.

Program ten młodzież Zespołu Szkół RCKU w Przemystce

zaprezentowała również 14 listopada w gimnazjach w Osięcinach

i Witowie, a 15 listopada wystąpiła przed rodzicami w macierzystej

szkole.

Swój patriotyzm uczniowie potwierdzili również oddając hołd

żołnierzom poległym w walce za ojczyznę. Po uroczystościach

szkolnych grupa uczniów z kl. I LO pod opieką nauczycieli historii

M. Bentkowskiego i A. Watkowskiej – udała się na cmentarz

w Radziejowie, aby zapalić symboliczny znicz na Grobie Nieznanego

Żołnierza.

Tekst/Foto: nadesłane


2 Informacje

Najlepszy Produkt

Spożywczy Pomorza

i Kujaw 2011

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

WYNIKI KONKURSU

IV miejsce:

Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2011

(Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 24 listopada w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego, podczas wystawy zgłoszonych

do oceny produktów)

Kategoria: Restauracje

Udział wzięło 11 restauracji, w tym 4 warsztaty szkół gastronomicznych

z 19 produktami.

I miejsce: Królik po witowsku – Zespół Szkół

Mechanicznych w Radziejowie

II miejsce: Kaczka pieczona z konfiturą z czerwonej cebuli

i kluseczkami z dyni – Karczma „Spichrz” w Toruniu

III miejsce: Złocista zupa z dyni – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

w Toruniu

Pasztet z kaczki z morelami – Zespół Szkół

Chemicznych we Włocławku

Wyróżnienia:

– Rolada z łososia z kawiorem w omlecie szpinakowym – Restauracja

„Pałacyk” w Toruniu

– Żeberka w miodzie – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Kowalu

Kategoria: Zakłady przetwórcze przemysłu rolno-spożywczego

Udział wzięło 9 zakładów przetwórczych z 18 produktami.

I miejsce:

II miejsce

III miejsce:

Kiełbasa solecka – Przedsiębiorstwo Drobiarskie

„Drobex” sp. z o.o.w Bydgoszczy

Bułka ze szpinakiem – Piekarnia Cukiernia

B. K. Rumińscy w Głogowie

Piernik starotoruński – Cukiernia Franciszek

Pokojski w Toruniu

Wyróżnienia:

– Chleb Eko żytni razowy na zakwasie – Piekarnia Ryszard

Piasecki w Toruniu

– Canari Pina Colada – Vinpol sp. z o.o. w Toruniu

Celem konkursu pod nazwą „Najlepszy produkt spożywczy Pomorza i

Kujaw” było wyłonienie i wypromowanie najlepszych produktów spożywczych

wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim, otwieranie

nowych rynków zbytu i propagowanie różnorodności produktów spożywczych

oraz rozwijanie pomysłowości i inicjatyw specjalistów z zakładów

przetwórczych branży rolno-spożywczej i gastronomicznej regionu.

Konkurs przyczynia się również do zachowania dziedzictwa kulinarnego

i kulturowego Pomorza i Kujaw.

Przeprowadzony został w dwóch kategoriach: zakłady przetwórcze

przemysłu rolno-spożywczego i restauracje.

Do konkursu zgłaszane były produkty odpowiadające standardom

europejskim i charakteryzujące się najwyższą jakością. Konkurs zwraca

uwagę konsumentom na produkty, które warto wybrać spośród szerokiej

oferty artykułów dostępnych na sklepowych półkach.

Spośród produktów zgłoszonych do udziału w konkursie przez

producentów branży rolno-spożywczej i gastronomicznej z terenu województwa

kujawsko-pomorskiego, komisja konkursowa wyłoniła trzy

najlepsze produkty. Nagrody za zajęcie czołowych lokat mają postać

statuetek. Nagrodą dodatkową będzie możliwość ekspozycji nagrodzonego

produktu na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego

podczas Targów Grüne Woche 2012 w Berlinie.

Konkurs stanowi realizację planu działania Sekretariatu Regionalnego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego

(działanie obligatoryjne nr 1.1. punkt 5) na lata 2010-2011.

autor: Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

Mikołajkowe Drzwi

Otwarte

W dniach 05-06 grudnia 2011r. odbyły się Mikołajkowe Drzwi

Otwarte Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa

Pracy w Radziejowie, jednostek działających w strukturach

Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach projektu „OHP jako realizator

usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby bezrobotne

i poszukujące pracy do 25 roku życia, a także beneficjenci projektu.

Młodzież przybyła na spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

Młodzież oraz osoby, które przybyły do jednostek, mogły

zwiedzić biura MCK i PPP oraz zapoznać się z ofertą, możliwościami

i wszystkimi usługami placówek OHP.

Doradca zawodowy MCK – Aleksandra Seifert powitała przybyłą

młodzież oraz zapoznała ze specyfiką pracy jednostek

w strukturze OHP, ponadto przedstawiła cel projektu.

Następnie pośrednik pracy stażysta PPP – Aneta Morawska,

zaproponowała uczestnikom możliwości zatrudnienie oraz

przedstawiła aktualne oferty pracy na lokalnym rynku pracy.

Aneta Morawska – pośrednik pracy PPP Radziejów przedstawia aktualne oferty

pracy

Drzwi otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród

przybywającej młodzieży oraz osób bezrobotnych, ponieważ

mogli zobaczyć i przyjrzeć się z bliska na czym polega praca

doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Oprócz pytań dotyczących

przyszłej kariery zawodowej, młodzież dopytywała

się o możliwości szkoleń, kursów. Na wszystkie pytania zostały

udzielone odpowiedzi, a przybyła młodzież otrzymała ulotki i foldery

o zawodach oraz różnego rodzaju broszury informacyjne

nt. doradztwa zawodowego oraz wizytówki, dzięki którym będą

mogli skorzystać w przyszłości z usług proponowanych przez

radziejowskie jednostki OHP.

Tekst/Foto: A. Seifert – doradca zawodowy MCK Radziejów


Kultura i edukacja

3

Wolność na zakręcie –

13 grudnia 1981 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego

w Radziejowie 2 grudnia 2011 roku zorganizowała dwie imprezy

kulturalne wpisujące się w pamięć 30 rocznicy wprowadzenia

w Polsce stanu wojennego.

Przed południem odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników

XII edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

pt. „Wolność na zakręcie – 13 grudnia 1981 r.” Głównym jego

organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Samorządowe w Radziejowie.

Przewodniczący Wojciech

Benedykciński dokonał

wręczenia nagród w obecności

Burmistrza Radziejowa

– Sławomira Bykowskiego

oraz przedstawiciela Starostwa

Powiatowego – Jacka

Kalocińskiego.

W konkursie wzięło

udział 60 uczniów nie tylko

z naszego powiatu ale także

spoza jego granic np.

Kcyni i Szubina.

Wieczorem dojrzalsze gremium zaprzyjaźnionych z biblioteką

osób, miało okazję uczestniczyć w poetycko-muzycznej retrospekcji

i refleksji nad tą trudną kartą naszej historii jaką był

zamach stanu dokonany 13 grudnia 1981 roku.

Z recitalem piosenek Jacka Kaczmarskiego przyjechał do

nas z Warszawy Kuba Michalski. Słuchacze wysłuchali utworów

legendy polskiej piosenki autorskiej – znanego dzięki piosenkom

o tematyce historycznej i społeczno-politycznej.

Jacek Kaczmarski to postać powszechnie kojarzona z etosem

pierwszej „Solidarności” i stanem wojennym – okresem,

w którym jego liryka, jego protest songi rozpowszechniane były

poza oficjalnym obiegiem i identyfikowane jako głos antykomunistycznej

opozycji.

Zaduma, dzięki sugestywnemu Kubie Michalskiemu słuchaczy

nad naszą trudną i bolesną historią uwiarygodniła słowa

naszego wieszcza Adama Mickiewicza włożone w usta starego

mądrego wajdeloty że:

„Płomień rozgryzie malowane dzieje,

skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

pieśń ujdzie cało…”

Tekst/Foto: Danuta Wielgosz

Międzynarodowy Dzień

Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został

ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych, a obchodzony 3 grudnia każdego roku.

W ten sposób ONZ chciała przybliżyć społeczeństwu problemy

osób, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu,

spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej

lub psychicznej, nieprawidłowościami w budowie czy funkcjonowaniu

organizmu. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi

na potrzeby tej grupy społecznej i podkreślenie konieczności

działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą

społeczeństwa. Dzień ten stał się także okazją do zwiększenia

świadomości o korzyściach płynących z takiej integracji. Każdego

roku obchodom towarzyszy inna tematyka.

Hasłem 2011 roku jest: „Razem dla lepszego świata dla

wszystkich: udział osób niepełnosprawnych w procesie rozwoju”.

W dniu 3 grudnia 2011 roku w Radziejowskim Domu Kultury

z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbył

się występ pt. „Królowa Śniegu”, w którym wystąpili podopieczni

Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICE-

RE. Scenariusz przedstawienia oparty był na baśni H.Ch. Andersena,

a reżyserii podjęła się Pani Alina Wojciechowska, prezes

stowarzyszenia SUBICERE. Na widowni zasiedli uczestnicy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie i Warsztatów

Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi oraz uczniowie Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Zebranej publiczności

występ bardzo się podobał. Organizatorem obchodów

z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych był

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, przy współudziale

wolontariuszy i sponsorów.

Tekst/Foto: Marcin Grzanka

Stypendyści Prezesa

Rady Ministrów

17 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Muzycznych im.

Czesława Niemena we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia

dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok

szkolny 2011/2012 z udziałem Ewy Mes Wojewody Kujawsko-

-Pomorskiego i Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest najwyższą prestiżową

nagrodą promującą pracowitość ucznia, zdolności, ambicje.

Wśród wyróżnionych 48 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

którzy między innymi otrzymali świadectwo promocyjne

z wyróżnieniem przy jednoczesnym uzyskaniu najwyższej średniej

ocen w szkole, albo wykazali się szczególnymi osiągnięciami

w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy otrzymując w niej

stopnie celujące, znaleźli się uczniowie radziejowskich szkół:

z ZSM – Zwoliński Dawid i Strużyńska Ola, z ZSiP – Wojtczak

Erwin oraz z ZSRCKU – Martyna Kłosińska.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


4 Sport

Lubisz pływać – odwiedź pływalnię

Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie

jest otwarta od 19.08.2011 r. W okresie działalności

basenu powstała szkoła pływania „Delfinek”, w której zajęcia

odbywają się w 8 grupach. Grupy te są zróżnicowane pod

względem umiejętności pływackich, skupiają osoby w różnych

kategoriach wiekowych od lat 5 wzwyż. Zajęcia w grupach prowadzone

są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy

zajęcia w terminach dogodnych dla zainteresowanych uczestników.

Na bieżąco tworzone są nowe grupy szkoleniowe, do

których bardzo gorąco zapraszamy. W szkole „Delfinek” działają

również 3 grupy aqua aerobic, które w swoich szeregach

skupiają osoby w różnym przedziale wiekowym. Do ćwiczeń

posiadamy odpowiedni sprzęt, m.in. pasy wypornościowe, które

pozwalają na uczestnictwo w zajęciach osobom nieumiejącym

pływać. W ciągu 45 min spalamy 560 kalorii, nie obciążając przy

tym kręgosłupa.

Najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni medalami i pucharami,

natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z pierwszych

mistrzostw.

Nagrody i medale ufundowali i wręczali: Marian Zieliński –

starosta, Anna Bruździńska – skarbnik, Henryk Gapiński – kierownik

pływalni.

Na terenie basenu organizowane są różnego rodzaju konkursy,

zawody. Pierwszy konkurs odbył się 8 października br.

i dotyczył nurkowania z elementami wyławiania przedmiotów

na czas. 18 listopada na terenie pływalni zorganizowany był romantyczny

piątek w atmosferze palących się świec oraz nastrojowej

muzyki. Odbyły się konkursy: całowanie pod wodą, płynięcie

w parze pod wodą oraz inne. Zwycięskim parom wręczono

upominki. 20 listopada odbyły się I Mistrzostwa Pływackie Szkół

Podstawowych z Powiatu Radziejowskiego. Patronat nad mistrzostwami

objął Marian Zieliński – starosta powiatu radziejowskiego,

pieczę nad prawidłową organizacją zawodów objęli

ratownicy pod kierownictwem Romana Waszaka.

W poszczególnych stylach pływackich zwyciężyli: • styl klasyczny

dziewcząt: I miejsce – Emilia Przybyła, Piotrków Kujawski,

II miejsce – Julia Dulęba, Radziejów, III miejsce – Weronika

Świtalska, Osięciny; • styl grzbietowy dziewcząt: I miejsce

– Wiktoria Estkowska, Radziejów, II miejsce – Julia Nowacka,

Piotrków Kujawski, III miejsce – Marta Woźniak, Osięciny;

• styl dowolny dziewcząt: I miejsce – Oliwia Żywica, Osięciny,

II miejsce – Dominika Malec, Radziejów, III miejsce – Gabriela

Grudzień, Topólka; • styl grzbietowy chłopców: I miejsce –

Oskar Karpiński, Topólka, II miejsce – Cezary Kosmecki, Piotrków

Kujawski, III miejsce – Paweł Koźmiński, Radziejów; • styl

dowolny chłopców: I miejsce – Dawid Kapuściński, Topólka,

II miejsce – Piotr Witczak, Bytoń, III miejsce – Mikołaj Lewandowski,

Osięciny; • styl klasyczny chłopców: I miejsce – Daniel

Patyk, Piotrków Kujawski, II miejsce – Marcel Muszyński,

Radziejów, III miejsce – Damian Frontczak, Topólka; • sztafeta

4x 25 m – mieszana: I miejsce – Piotrków Kujawski, II miejsce

– Osięciny, III miejsce – Radziejów. Najlepsza drużyna

w Powiecie: I Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, II Miasto Radziejów,

III Gmina Osięciny, IV Gmina Topólka, V Gmina Bytoń.

Najlepsza zawodniczka: Oliwia Żywica, Osięciny.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do opiekunów

reprezentacji, a także dla władz powiatu i gmin, które

przyczyniły się do organizacji I Mistrzostw Pływackich Szkół

Podstawowych.

W miesiącu grudniu na terenie pływalni planowane są Mikołajkowe

Zawody Pływackie dla Szkół Ponadgimnazjalnych.

18 grudnia odbył się pokaz nurkowania „Pierwszy oddech pod

wodą”.

Pragniemy poinformować, że w trakcie tworzenia jest strona

internetowa pływalni.

Bliższe informacje o szkołach pływania, planowanych imprezach

na pływalni uzyskać można pod numerem telefonu:

516928735 lub na stronie internetowej www.radziejow.pl

Kierownik Pływalni Henryk Gapiński

Duma szkoły

Michał Królczak,

uczeń kl. II LO

ZSRCKU w Przemystce,

ma swoją

pasję. Od kilku lat

trenuje sztuki walki

w Inowrocławskim

Klubie Sportowym

Karate. 6 listopada

2011 r. reprezentował

barwy tego klubu

na Mistrzostwach

Europy Federacji IMAF w Sztukach Walki we Włoszech.

W zawodach brało udział 370 uczestników z 12 krajów, którzy

rywalizowali w konkurencjach karate, ju jitsu i kobudo.

Michał Królczak zajął pierwsze miejsce w konkurencji

karate kumite juniorów (walka bezpośrednia). Jest to ogromny

sukces, wieńczący wiele lat ciężkiej i systematycznej pracy.

Dla naszego mistrza udział w zawodach był również okazją

do zwiedzenia Padwy, a także mijanej po drodze stolicy Austrii

– Wiednia.

Społeczność szkolna jest bardzo dumna sukcesu kolegi.

Tekst/Foto: nadesłane


Wieści gminne z Bytonia

5

Spotkanie kulinarne

23 listopada 2011 r odbyła się wystawa tradycyjnych potraw

z kaczki, zorganizowana przez Powiatową Radę KGW w Radziejowie.

Miejscem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury

w Dobrem. Celem głównym pokazu jest ochrona kulinarnego

dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością w przygotowaniu

potraw z mięsa kaczego, z odpowiednim wykorzystaniem

i użyciem jak największej ilości produktów regionalnych. Nasze

panie z KGW Niegibalice również brały udział w tym pokazie.

Przygotowały czerninę z kluskami ziemniaczanymi i pieczoną

faszerowaną kaczkę z przystawkami. Gospodynie stwierdziły,

że była to doskonała okazja do nauki przyrządzania prostych

i smakowitych potraw z mięsa kaczego oraz ich degustacja. Takie

spotkania z pewnością uświetniają polską tradycję kulinarną

oraz nie pozwolą, by bogactwo różnorodnych przepisów poszło

w niepamięć.

Kochamy Cię, Misiu...

„Nie obejdzie się bez misia” – tak pisała w swoim wierszu

Maria Czerkawska. Dlatego trudno wyobrazić sobie, żeby pominięto

misie w książkach. Sympatyczne niedźwiadki występują

w wielu bajkach i baśniach. Są najlepszymi przyjaciółmi dzieci

i powiernikami dziecięcych tajemnic. To nic, że ucho się naderwało,

to nic, że kolor wypłowiał, czym starszy miś, tym więcej

tajemnic posiada i bliższy jest dziecięcemu sercu.

Właśnie 25 listopada Pluszowe Misie obchodzą swoje święto.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bytoniu – tego dnia – gościła

u siebie dzieci wraz z wychowawczyniami z oddziału przedszkolnego

ze Szkoły Podstawowej w Morzycach. Uczestnicy

przybyli do biblioteki ze swoimi pluszakami. Poznały historię

pluszowego misia, chętnie opowiadały o swoich przytulankach.

Misie otrzymały medale. W tym samym dniu do biblioteki przybyli

„Teatrzyku Trójka”, którzy czytali dzieciom historyjki o Kubusiu

Puchatku i śpiewali wesołe piosenki. Z uśmiechem na twarzy

dzieci wróciły do szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim

za przybycie.

Tekst: Renata Szymborska

Foto: Wioletta Wudarska

Zygmunt Sosnowski, wójt gminy w towarzystwie pań z KGW

Tekst: Józefa Wiśniewska

Foto: Bożena Wasielewska

Z okazji Bożego Narodzenia,

składam Wam serdeczne życzenia.

Niech Wam święta miłe będą,

z dźwiękiem śpiewu i kolędą.

Z Wigilią tuż po zmroku i w radosnym Nowym Roku.

Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia,

dużo zdrowia, radości i pomyślności

dla mieszkańców Gminy Bytoń

życzy Wójt Zygmunt Sosnowski

i Przewodniczący Rady Kazimierz Świątczak.


6 Wieści gminne z Dobrego

Aktywność przyszłością

gminy Dobre

Pani Jesień

w przedszkolu

„Kto zaprosił Jesień do przedszkola, Jaś malutki, czy pyzata

Ola Kto jej tron przygotował w domu lalek i nie pytał nas o zgodę

wcale! Potem farby przedszkolakom rozdała. Ruda będzie

wiewiórka w lesie, złoty liść wiatr w pole zaniesie… a Jesień

dumna siedzi na tronie i wesoło się śmieje!

Kończy się rok 2011 i zarazem czwarta edycja realizacji

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem projektu

systemowego pt. „Aktywność przyszłością gminy Dobre”.

W/w Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego i został wdrożony przez Regionalny

Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - instytucję wdrażającą II

stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie – 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej.

W bieżącym roku wsparciem objęto 24 osoby w wieku aktywności

zawodowej, chętnych do zmiany swojej trudnej sytuacji

życiowej. Beneficjenci projektu uczestniczyli w różnego rodzaju

kursach i warsztatach: warsztatach z doradcą zawodowym,

kursie motywacyjnym z psychologiem, warsztatach dbania

o własny wizerunek, grupie wsparcia, a także w kursach zawodowych

– profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

oraz księgowość z obsługą komputera. Beneficjenci ostateczni

podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, społeczne oraz nabyli

nowe umiejętności, które pomogą im stać się bardziej atrakcyjnymi

osobami na rynku pracy, co z kolei zwiększy ich szanse na

podjęcie zatrudnienia.

W Publicznym Przedszkolu w Dobrem, w październiku i listopadzie,

na dobre zagościła jesień, która przyniosła dzieciom

z naszego przedszkola wiele atrakcji. 19 października wybraliśmy

się na wycieczkę autokarową do Lasu Kobielickiego.Obserwowaliśmy

leśną przyrodę, podziwialiśmy krajobraz i zbieraliśmy

„skarby lasu”. W lesie spotkaliśmy ciekawe okazy drzew

i krzewów, grzyby, paśnik dla zwierząt, budki lęgowe, itp…Kolejną

atrakcją było uroczyste pasowanie dzieci w obecności pani

dyrektor B. Krzyżaniak. Dzieci z grupy 4- latków zostały pasowane

na „Krasnali”. Z tej okazji przygotowały okolicznościowe

wiersze i piosenki oraz inscenizacje pt. „Przyszła Jesień…”.

4 listopada odwiedzili nas koledzy z oddziałów przedszkolnych

Szkoły Podstawowej w Dobrem, dla których „Krasnale ”

przygotowały jesienne występy. W październiku trwał konkurs

dla dzieci i rodziców pt. „Jesienne drzewo”. Przepiękne prace

konkursowe ozdobiły korytarz i szatnie w naszym przedszkolu.

Jesień zadomowiła się na dobre – widać ją było w kącikach

przyrody, salach, ozdabiała też tablice pracami dzieci. Jesień

jest jedną z najpiękniejszych pór roku, ze względu na bogactwo

kolorów, jakie nas otacza. Hojnie rozdaje swoje dary, które

w ciekawy sposób wykorzystujemy do pracy i zabawy z dziećmi.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy aktywnie brali

udział w realizacji projektu za ich zaangażowanie i poświęcenie,

a beneficjentom życzyć wymarzonej pracy i poprawienia sytuacji

materialnej oraz życiowej.

Tekst/Foto: Ewa Grzegorzewska

Tekst/Foto: Emilia Makuch

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych radością,

niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku 2012 spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia życzą

Wójt Gminy Dobre – Stefan Śpibida,

Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Kuźba

oraz pracownicy samorządowi Gminy Dobre


Wieści gminne z Osięcin

7

Wiersz z Mikołajem

6 grudnia br. w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Recytatorski

„Mikołaj w wierszu”.

Dzieci prezentowały wybrany wspólnie z rodzicami wiersz

o Mikołaju w jego obecności…

Moja Mała Ojczyzna

18 listopada 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy w Osięcinach

odbyło się spotkanie historyczne. Na zaproszenie Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach przybył Janusz

Borkowski – właściciel firmy „Krukowiak”, Aleksandra Sas Wisłocka

oraz Błażej Stachniak.

Do konkursu zgłosiło się 58 dzieci w różnym wieku. Organizatorzy

zaprosili do komisji konkursowej przedstawicieli rodziców

z różnych grup wiekowych. Biorąc pod uwagę, że dla

większości „małych recytatorów” był to debiut, postanowiono

wszystkim uczestnikom przyznać jednakowe nagrody.

Pomimo nazwy – konkurs recytatorski, nikt tak naprawdę

nie był oceniany. Każdy recytowany wiersz był małym popisem

„sztuki aktorskiej” i trudno byłoby wybrać najlepszych z nich.

Dziękujemy rodzicom za staranne przygotowanie swoich pociech

do konkursu .

Wszystkie recytacje dostarczyły słuchaczom przeżyć estetycznych

i emocjonalnych.

Gratulujemy!

I Turniej Sołectw

Gminy Osięciny

Tekst: A. Kazimierczak

Cztery drużyny wzięły udział w niedzielnej sportowej rywalizacji

Sołectw Gminy Osięciny, która odbyła się w sali gimnastycznej

Publicznego Gimnazjum w Osięcinach. Pierwsze miejsce

na podium wywalczyli reprezentanci Sołectwa Osięciny.

Organizator zabawy Gminny Klub Sportowy Ziemowit Osięciny

przygotował ciekawe konkurencje dla drużyn, które musiały wykazać

się siłą, odwagą oraz umiejętnością pracy zespołowej.

To pierwszy taki turniej w naszej gminie. Zabawa przebiegała

w bardzo miłej atmosferze. Dziękuję wszystkim za udział

w zawodach, mam nadzieję, że za rok spotkamy się znowu,

w jeszcze większym gronie – powiedział na zakończenie spotkania

prezes GKS-u Sławomir Rosiński.

Klasyfikacja generalna po 10 konkurencjach:

1. Osięciny

2. Pilichowo

3. Krotoszyn

4. Borucin

Tekst: nadesłane

Spotkanie otworzyła Iwona Sikorska, która powitała przybyłych

gości. Następnie uczniowie z Publicznego Gimnazjum

w Osięcinach zaprezentowali kilka utworów pochodzących

z tomu pt: „Redecz Krukowy i okolice … Kraina prastara

z Twórczości Poetów Kujawskich”. Historia, którą omówił Janusz

Borkowski dotyczyła naszego regionu, początków zakładu

„Krukowiak” i historii jego rodziny. Aleksandra Sas Wisłocka

oraz Błażej Stachniak odczytali swoje wiersze, które zamieścili

w książkach. Na zakończenie spotkania uczniowie gimnazjum

zwrócili się z prośbą do Janusza Borkowskiego o przekazanie

jednej książki do zbiorów biblioteki szkolnej. Pan Janusz był

bardzo hojny i przekazał wszystkie książki, które przywiózł na

spotkanie, za co uczniowie byli mu bardzo wdzięczni.

RomualD Trzeciak

Prawdziwie radosnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu

i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

życzą

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Wójt

Jerzy Izydorski


8 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Czysta i zdrowa woda w kranach

– ukoronowaniem zakończenia inwestycji.

25.11.2011 roku została oddana do eksploatacji Stacja Uzdatniania

Wody w Piotrkowie Kujawskim. Odbiór techniczny miał miejsce

31 października br. Celem inwestycji była poprawa gospodarki

wodnej, co w znacznym stopniu przyczyniło się do polepszenia jakości

wody.

Dokumentacja techniczna została opracowana 12 sierpnia 2008

roku, a 8 lipca 2009 roku złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim

wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007–2013. Wykonawca został wybrany w drodze

przetargu nieograniczonego. I tak konsorcjum firm WODROPOL SA

z Wrocławia i KREVOX – Europejskie Centrum Ekologiczne Sp.z.o-

.o z Warszawy w okresie od grudnia 2010 roku do października

2011 roku zmagało się z zadaniem. Efektem końcowym jest woda

o doskonałych parametrach jakościowych i takie jej ilości, aby nawet

w najbardziej suche lata nikomu nie zabrakło.

Całkowita wartość wyniosła 7 mln 464 tys. zł. dofinansowanie

w ramach PROW wyniesie 2 mln 880 tys. zł. Brakującą kwotę, czyli

ponad 4,1 mln została pokryta z kredytu, a 500 tys.to środki własne

samorządu.Nasza Stacja Uzdatniania Wody, jako nieliczna w Polsce

posiada teraz trzystopniowy system filtracji, dlatego nie straszne

nam są azotany i manganiany.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Dariusz Kurzawa – wicemarszałek

województwa kujawsko-pomorskiego, Starostowie powiatu

radziejowskiego: Marian Zieliński oraz Dariusz Jałoszyński, przedstawiciele

firm wykonujących modernizację obiektu, radni obecnej

i poprzedniej kadencji.

Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. kan. Zbigniew Cabański

– Proboszcz parafii pw Św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim.

Tekst: Irena Marek

Fot. Mirosław Czynsz

Wspólnie i aktywnie można więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

W gminie Piotrków Kujawski dobiega końca tegoroczna realizacja

projektu systemowego pt. „AKTYWNI NA START” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy

społecznej.

Celem tego projektu

jest zapewnienie

równego dostępu

do zatrudnienia

osobom zagrożonym

wykluczeniem

społecznym, wykluczonych

oraz dyskryminowanych

na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego

i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub

powrotu na rynek pracy. Zadania określone w projekcie realizowane

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej adresowane

są do osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo

korzystających z pomocy społecznej. W tym roku po raz pierwszy

wsparciem objęto osoby niepełnosprawne.

Działaniami projektu w 2011 roku łącznie objęto 32 osoby. W ramach

kontraktów socjalnych 22 osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe

tj.: 3 osoby ukończyły kurs florystyczny, 4 osoby ukończyły

kurs opiekuna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, 4 osoby

ukończyły kurs operatora koparko-ładowarki, 3 osoby ukończyły

kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, 4 osoby ukończyły

kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, 3 osoby ukończyły kurs

kosmetyczny, 1 osoba ukończyła kurs fryzjerski.

Edukacja zawodowa została uzupełniona wsparciem psychologicznym

oraz doradztwem zawodowym.

W programie Aktywności Lokalnej brało udział 10 osób. Ma on

na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,

10 osób uzyskało wsparcie psychologiczne,

pedagogiczne, terapeutyczne, zdrowotne oraz doradztwo zawo-

dowe. Korzystając z ostatnich ciepłych dni złotej, polskiej jesieni

dla uczestniczek PAL-u i rodzin zorganizowano piknik integracyjny

w gospodarstwie agroturystycznym „Leśniczówka”. Wśród wielu

atrakcji zapewniono zwiedzanie starej chaty kujawskiej, izby leśnej

i zwierzyńca. Podczas pikniku uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku,

podanego w jadalni urządzonej w stylu kujawskim, gdzie mieli

okazję skosztować potraw regionalnych. Po posiłku zorganizowano

konkursy z nagrodami, w których udział brały dzieci wraz z rodzicami.

Ukoronowaniem spotkania było rodzinne ognisko, gdzie przy

wspólnym śpiewaniu, delektując się smakiem pieczonej kiełbasy,

uczestnicy zakończyli ,,inaczej” spędzony dzień.

Warto dodać, że osoby te uczestniczą w spotkaniach grupy

wsparcia, organizowanych raz w tygodniu w okresie od czerwca

do grudnia 2011. Spotkania te ukierunkowane są na zmotywowanie

uczestników do podejmowania działań mających na celu zmianę

swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości

i cieszą się dużym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy projektu

skorzystali z warsztatów dbania o własny wizerunek. 30 listopada

odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok realizacji projektu

systemowego.

Tekst/Foto: Zespół projektowy

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka

w każdych oczach zalśniła blaskiem, by kolacja wigilijna

wniosła w serca spokój, a radość pojawiła się z każdym

nowym brzaskiem”...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2012

Roku dużo szczęścia, zdrowia i radości dla Mieszkańców

i Gości Miasta i Gminy Piotrków Kujawski życzą


Wieści gminne z Radziejowa

9

Pluszowy Miś – przyjaciel dzieci....

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Radziejowie z siedzibą

w Płowcach obchodzony jest już od wielu lat „Światowy Dzień

Pluszowego Misia”. Podczas tego wyjątkowego święta dzieci ze

szkół podstawowych z terenu gminy mogły wysłuchać historii

pluszowego niedźwiadka. Biblioteka na ten dzień zmieniła się

w Krainę Misiów wykonanych przez dzieci.

W klasach I-III szkół gminnych został ogłoszony konkurs „Miś

-Maskotka”, a każdy miś został podpisany nazwiskiem właściciela.

Oddział zerowy wziął udział w konkursie „Portret misia”,

w ten sposób powstała wystawka prac plastycznych. Uczniowie

klas IV-VI uczestniczyli w konkursie literackim „Portret Misia słowem

malowany”.

Przygotowana została też wystawka pod hasłem „Misiowe

lekturki”, na której zaprezentowane zostały pozycje literatury

dziecięcej, między innymi o Kubusiu Puchatku, Misiu Uszatku,

Misiu Paddingtonie.

W tym uroczystym dniu nastąpiło podsumowanie konkursów,

laureatom i uczestnikom wręczono nagrody i dyplomy.

Celem tych konkursów było: zachęcanie do aktywności, zachęcenie

do aktywności twórczej,budzenie zainteresowania

dzieci literaturą,przybliżenie dzieciom misiów-bohaterów literackich,

zamiłowanie do czytania, kształtowanie poczucia estetyki,

bogacenie słownictwa, rozwijanie kultury czytelniczej.

Na zakończenie na dzieci czekało słodkie, małe „co nieco”

i fotka z zacnym Jubilatem Pluszowym Misiem. Wszystkie dzieci

otrzymały również zadanie domowe na przyszłoroczne święto,

które przypadnie 25 listopada 2012 r. – nauczyć się wierszyka

o misiu...

Tekst: Urszula Rosół

Foto: Arleta Matuszewska

Czas spotkań wigilijnych

Tradycją w gminie Radziejów stały się spotkania opłatkowe

organizowane wspólnie przez koła gospodyń wiejskich działające

na jej terenie. Co roku gospodynie spotykają się w innej świetlicy

wiejskiej. Tym razem panie zapraszały do Zagorzyc, gdzie

od kilku lat działa koło gospodyń wiejskich pod przewodnictwem

Pani Wioletty Topolskiej. W spotkaniu, które odbyło się 8 grudnia

br. brały także udział koła z Szostki, Opatowic, Płowiec,

Biskupic, Starego Radziejowa i Czołowa, które przygotowały

tradycyjne potrawy wigilijne od czerwonego barszczu z uszkami

poprzez pierogi, ryby, groch z kapustą po wymyślne sałatki

i ciasta. Całość czujnym okiem znawcy regionu i jego zwyczajów

ogarnęła Pani Urszula Nowakowska z ODR w Zarzeczewie.

Wszystko wyglądało i smakowało rewelacyjnie. Gospodynie

przełamały się opłatkiem, modlitwę wygłosił, jak co roku, Ks.

Prałat Stanisław Łosiakowski i zapachniało Świętami…

Należy podziwiać ogromne zaangażowanie gospodyń, które

włożyły wiele starań w przygotowanie potraw i umiejętnie łączą

kulinarne tradycje wigilijne z nowościami. Pomimo zajęć w gospodarstwach

znajdują czas na spotkania, wspólne przygotowania

i miłe rozmowy. A okazuje się jeszcze, że niektóre z nich

– tak jak Pani Ewa Ossowska – odnajdują swoje ukryte talenty

i uszycie tradycyjnego stroju kujawskiego nie stanowi dla nich

żadnego problemu…

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

i Nowy Rok 2012 pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Radziejów życzymy,

aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania,

spełnił zamierzenia zawodowe i społeczne

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Tekst: AB-Ś

Foto: nadesłane

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman


10 Wieści gminne z Topólki

„Kaczka po naszymu”

Pod takim hasłem odbyła się powiatowa wystawa produktów

tradycyjnych w Dobrem.

Inicjatorami

spotkania były

Powiatowa Rada Kół

Gospodyń Wiejskich w

Radziejowie i KPODR

w Minikowie Oddział

w Zarzeczewie.

Na zaproszenie

organizatorów przybył

starosta radziejowski

Marian Zieliński

i samorządowcy

z gmin powiatu

radziejowskiego. Kulinarnym tematem przewodnim tego

spotkania była kaczka i wszystko co da się z niej wyczarować

– od czarniny, przez roladki, bitki po kujawskie „owijanki”. Panie

z kół gospodyń wiejskich z naszego powiatu przygotowały wiele

pysznych dań.

Mnie najbardziej zachwyciła kaczka w pomarańczach i żurawinie,

którą przyrządziły nasze krajanki – KGW z Torzewa. Nie

po raz pierwszy dały dowód tego, że chcą, potrafią i wszystko

co robią – robią z sercem. W ostatnim czasie, dzięki wyremontowanej

bazie lokalowej jaką jest świetlica, zorganizowały wieczór

andrzejkowy. Panie same dbają o to, by w ich miejscowości

coś się działo.

O zorganizowanych przez te niezwykle aktywne kobiety imprezach,

pewnie jeszcze nie raz usłyszymy.

Tekst/Foto: K.L.

Mistrzowie z Bielek

Konkurs

o wiejską malwę

Podsumowanie konkursu poetyckiego, ogłoszonego przez

Komisję ds. Promocji Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

nastąpiło 7 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Jury,

któremu od początku przewodniczy prof. dr hab. Mieczysław

Wojtasik, Małgorzata Pietrzak, Danuta Szymańska-Mączka

i Iwona Waszak ogłosiło swój werdykt – przyznano 3 wyróżnienia

w kategorii dorosłych, są to:

Anna Pilaszewska – Wieliczka,

Bogdan Nowicki – Świętochłowice,

Jadwiga Grabarz – Kobyle pocz. Nowy Wiśnicz

i jedno w kategorii młodzieży Marcie Molińskiej z Płowiec.

Ogółem w konkursie uczestniczyło 14 osób z całej Polski.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: wójt gminy, Przewodniczący

Rady Gminy, dyrektor GOK, przewodniczący Komisji

do Spraw Promocji. Dla najmłodszej uczestniczki konkursu

– Nikoli Robakowskiej z Kruszwicy nagrodę ufundował Zespół

Redakcyjny „Naszych Spraw”. Wyróżnione wiersze zgromadzonej

publiczności pięknie zaprezentowała gimnazjalna młodzież.

Uczestnicy konkursu sami przedstawiali swoje wiersze. Uroczystość

przebiegała w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki

i czytanych strofach.

Spotkanie było dobrą okazją na chwilę obcowania z poezją

i oderwania się od szarej rzeczywistości.

Anna Maria Jarzynowska

Od marca bieżącego

roku trwały

zmagania drużyn

z terenu gminy Topólka

w Gminnej

Lidze Tenisa Stołowego.

Na bazie

wyremontowanych

świetlic odbywały

się cykliczne spotkania

zawodników rywalizujących o palmę pierwszeństwa w tej

trudnej i wymagającej dyscyplinie. W rywalizacji brały udział

drużyny Bielek, Sadłoga, Sieraków i Świerczyna.

Podsumowanie sezonu odbyło się w listopadzie. Podczas

uroczystości z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości

przez Polskę wójt gminy wręczył nagrodę i statuetkę za drużynowe

mistrzostwo gminy. W imieniu zwycięskiej drużyny z Bielek

odebrał ją Adam Głowacki.

Tekst: K. Lewandowski

Foto: Stanisław Wojtysiak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wszystkiego tego,

co od Boga pochodzi.

Oby skrzydła wiary przykryły

kamienie zwątpienia

i uniosły serca ponad przemijanie.

Aby przy świątecznym stole

nie zabrakło światła

i ciepła rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok niósł ze sobą

szczęście i pomyślność.

Wójt i Rada Gminy Topólka


Bezpieczeństwo

11

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie

Policyjne pogadanki w szkołach

Policjant z Komendy Powiatowej w Radziejowie przybył do Społecznego

Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Kujawskim

oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Przemystce, gdzie przeprowadził

pogadanki z uczniami.

W trakcie spotkań z młodzieżą mówił o zagrożeniach, na jakie

mogą być narażeni młodzi ludzie. Starszy aspirant Wojciech

Sobiecki szeroko omówił następujące tematy:

• uzależnienia od alkoholu i narkotyków i sposoby przeciwdziałania

im,

• problem zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,

• postępowanie na wypadek powiadomienia o podłożeniu ładunku

wybuchowego, bądź ujawnienia takiego ładunku,

• odpowiedzialność karną za czyny karalne,

• zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach

publicznych na rowerach i motorowerach.

Młodzież w Przemystce obejrzała film o przemocy i agresji

„Czy to musiało się tak skończyć”. Uczniowie bardzo aktywnie

uczestniczyli w spotkaniach, z zainteresowaniem słuchali o zagrożeniach

jakie mogą ich spotkać w szkole i poza nią.

asp. Marcin Krasucki

oficer prasowy KPP Radziejów

Spotkanie z uczniami w podstawówce

w Osięcinach

Radziejowski policjant odwiedził Szkołę Podstawową w Osięcinach.

Podczas spotkania z dziećmi mówił o bezpieczeństwie na

drodze i nie tylko.

Z uczniami klas V i VI Szkoły Podstawowej w Osięcinach spotkał

się asp. Marcin Krasucki. Wizyta włączyła się w ogólnopolski

„Tydzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

Mundurowy opowiedział dzieciom o swojej pracy. Mówił

o rzeczach ważnych dla bezpieczeństwa na drodze. Przekonywał

o obowiązku i konieczności noszenia odblasków przez osoby,

które nie ukończyły 15 roku życia. Dzieci dowiedziały się,

jak i kiedy należy korzystać z telefonu alarmowego 112 i 997.

Policjant ostrzegał i apelował o konieczności zachowania ostrożności

w kontaktach z osobami nieznajomymi nie tylko na ulicy

ale także w Internecie. Przypomniano uczniom jak bezpiecznie

korzystać z lodowisk, tras narciarskich i innych uroków zimy.

Dzieci obecne na spotkaniu zadawały dużo pytań, na temat

poruszania się po drodze jak i pracy w policji.

Spotkanie było możliwe dzięki zaangażowaniu szkolnego koordynatora

ds. bezpieczeństwa Zbigniewa Tumińskiego i wychowawców

klas Anny Jezierskiej, Małgorzaty Mentlewicz, Małgorzaty

Skoniecznej i Grzegorza Woźniaka.

asp. Marcin Krasucki

oficer prasowy KPP Radziejów

„Dzień bez agresji” w Gimnazjum w Osięcinach

Uczniowie wraz z nauczycielami z Gimnazjum w Osięcinach po

raz kolejny zorganizowali „ Dzień bez agresji”. W to wydarzenie

aktywnie włączyli się radziejowscy policjanci. Były pogadanki,

prezentacje i występy uczniów.

W piątek(02.12) na zaproszenie dyrektor Gimnazjum Publicznego

w Osięcinach Wiesławy Klajn, radziejowscy policjanci

wzięli udział w imprezie zorganizowanej pod hasłem „Bez nałogów,

na sportowo, żyję zdrowo, kolorowo”.

Zaczęło się od spotkania z policjantami. Aspirant Sławomir

Bogucki opowiedział uczniom klas I o zasadach bezpieczeństwa

związanych z ruchem drogowym. Z uczniami klas drugich

spotkał się asp. Marcin Krasucki. Zaprezentował młodzieży film

„Czy to musiało się tak skończyć” przygotowany przez gimnazjalistów

z Grudziądza. Omówił zagadnienia związane z przemocą

i agresją w szkole. Pogadankę z uczniami klas trzecich przeprowadził

st.sp. Wojciech Sobiecki . Tu tematem przewodnim było

uzależnienia od narkotyków. Omówił konsekwencje prawne

związane z zażywaniem i posiadaniem środków odurzających.

Po tych prelekcjach,

uczniowie

oraz zaproszeni

goście spotkali się

w sali gimnastycznej,

gdzie swoje

pasje zaprezentowali

uczniowie

gimnazjum.

Jak mogliśmy się

przekonać „wachlarz”

zainteresowań

młodzieży jest ogromny. Od śpiewu poprzez grę na różnych

instrumentach, piłkę nożną, boks oraz taniec.

Podsumowaniem tych wydarzeń, niech będą słowa dyrektor

Wiesławy Klajn: „To pasja sprawia, że rosną Ci skrzydła. To pasja

sprawia, że uśmiechasz się od ucha do ucha i nie chcesz, aby

kolejny dzień się skończył. Tracisz poczucie czasu. Dzięki pasji

wiesz, że żyjesz. Pasja jest alternatywną formą spędzania czasu

wolnego”.

asp. Marcin Krasucki

oficer prasowy KPP Radziejów


12

Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE

Od 17 października do 5 grudnia 2011

roku w Komendzie Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano

łącznie 61 zdarzeń, w tym:

• pożarów – 19,

• miejscowych zagrożeń – 39,

• alarmów fałszywych – 3.

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

1. 25.10.2011 roku o godz. 19.37 w miejscowości Torzewo gm. Topólka

powstał pożar w świetlicy wiejskiej. Na miejsce zdarzenia przybyły

zastępy z JRG Radziejów OSP Topólka i Torzewo. Podano jeden prąd

wody na palący się sufit. Oddymiono pomieszczenie i przystąpiono

do częściowej rozbiórki nadpalonego stropu. Przypuszczalna przyczyna

zdarzenia to nieszczelność przewodu kominowego. Straty jakie

powstały w wyniku pożaru oszacowano na 5 tys. zł.

2. 10.11.2011 r o godz. 20.43 w miejscowości Piotrków Kujawski powstał

pożar poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Na

miejsce zdarzenia przybyły zastępy z JRG Radziejów i OSP Piotrków

Kujawski Ratownicy w aparatach oddechowych podali dwa prądy

wody na źródło ognia. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki

części stropu i oddymieniu pomieszczenia. Straty oszacowano

na 25 tys. złotych. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru była

iskra z komina.

3. 19.11.2011 roku o godz. 13.00 w miejscowości Rudzk Mały gm. Piotrków

Kujawski powstał pożar w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej

w budynku administracyjnym Spółdzielni Rolników Indywidualnych.

Na miejsce zdarzeń przybyły zastępy z JRG i OSP, które przystąpiły

do działań gaśniczych. Ratownicy w sprzęcie ochronnym ODO podali

jeden prąd gaśniczy do wewnątrz kotłowni. Po ugaszeniu pożaru oddymiono

pomieszczenia. Straty w oszacowano na 10 tys. zł. Przypuszczalna

przyczyna powstania zdarzenia to nieszczelności pieca.

Z ŻYCIA KOMENDY:

03.11.2011 r. komendant powiatowy st. kpt. Piotr Muszyński uczestniczył

w naradzie kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego

zorganizowanej w Tylnej Górze pow. Bydgoszcz. W naradzie wziął udział

podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski obecnie poseł do RP.

11.11.2011 r. przedstawiciele komendy powiatowej PSP w Radziejowie

uczestniczyli w obchodach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym,

po której poczty sztandarowe i delegacje udały się pod pomnik,

gdzie zostały złożone wiązanki.

17.11.2011 r w siedzibie KP PSP w Radziejowie pożegnano odchodzącego

na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Jarosława Kołodziejskiego.

17.11.2011 r. nowo przyjęty do służby strażak Bartłomiej Gawroński

złożył uroczyste ślubowanie wstępując w szeregi braci strażackiej. Ślubowanie

przyjął mł. bryg. mgr Piotr Muszyński Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

17.11.2011 r. odbyła się narada załogi KP PSP, na którą przybył st.

bryg. mgr inż. Bogdan Sowiński zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta

wojewódzkiego PSP w Toruniu.

Podczas narady st. kpt. Piotr Muszyński, komendant powiatowy,

otrzymał z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego nominacje na stopień

młodszego brygadiera.

25.11.2011 r. w Tucholi odbyły się IV Mistrzostwa Województwa

Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Kręglach. Naszą komendę reprezentowała

trzyosobowa drużyna w składzie: Jarosław Stokwisz, Dariusz

Głowacki, Mariusz Marciniak.

III Zjazd Oddziału ZOSP RP

powiatu radziejowskiego

29 listopada 2011 roku o godzinie 12.00 w miejscowości Płowce gm.

Radziejów odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP. Obrady rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów

Związku Powiatowego OSP i Państwowej Straży Pożarnej oraz

odśpiewano im Hymnu Związku OSP.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes Oddziału Powiatowego dh Roman

Szczerbiak, który przywitał wszystkich przybyłych delegatów i zaproszonych

gości.

Na zjazd przybyli gości w osobach: dh. Zdzisław Dąbrowski – Prezes

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh. Piotr Tomaszewski – Dyrektor

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, st. bryg. mgr inż. Bogdan Sowiński

zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, Marian

Zieliński ,starosta powiatu radziejowskiego, Stanisław Pawlak, radny sejmiku

woj. kujawsko-pomorskiego, Sławomir Bykowski burmistrz Miasta

Radziejowa, Marek Szuszman, wójt gminy Radziejów, Stefan Śpibida,

wójt gminy Dobre, Roman Antczak z-ca wójta gminy Topólka, inspektor

Ryszard Micek Komendant Powiatowy Policji, mł. bryg. Piotr Muszyński

Komendant Powiatowy PSP.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zjazdu, którym został

dh Wojciech Kotarski oraz sekretarza obrad w osobie dh Leszka Rosoła.

Następnie dh Roman Szczerbiak przedstawił sprawozdanie z pięcioletniej

działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Podziękował

wszystkim członkom OSP i działaczom Związku za realizację zadań zapewniających

bezpieczeństwo oraz za rozwijanie społecznych inicjatyw

dla dobra swojego środowiska. Przyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczego

pożarnictwa za pomoc w realizacji założonych zadań, działaczom

i ogniwom samorządu za współpracę oraz pomoc w zapewnieniu

warunków dla funkcjonowania OSP i Związku Powiatowego OSP RP.

Podziękowania skierował także do samorządu powiatowego za okazałą

pomoc w organizacji imprez i innych uroczystości strażackich, kadrze

kierowniczej i pracownikom Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie

za merytoryczny nadzór nad działalnością operacyjno-szkoleniową OSP.

Następnie głos zabrał mł. bryg. Piotr Muszyński, Komendant Powiatowy

PSP, który przedstawił informacje z działalności operacyjno-szkoleniowej

Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP w latach 2006-20011.

Po wyszukaniu wszystkich sprawozdań udzielono absolutorium ustępującemu

Zarządowi. Następnie zatwierdzono skład nowego Zarządu

na lata 2011-2016. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która będzie

działać w następującym składzie: dh Franciszek Baniszkiewicz, dh. Stefan

Śpibida, dh Władysław Stranc.

Na pierwszym swoim posiedzeniu Zarząd Powiatowego ZOSP RP

ukonstytuował się następująco:

1. Prezes dh Roman Szczerbiak,

2. Wiceprezes dh Zygmunt Sosnowski,

3. Wiceprezes dh Jan Wojciechowski,

4. Sekretarz dh Leszek Rosół,

5. Skarbnik dh Zenon Paliwowa,

6. Członkowie Prezydium – Marian Zieliński, Piotr Muszyński, Piotr Siutkowski,

7. Członkowie Zarządu – Ryszard Micek, Tadeusz Scalaki, Ryszard

Kostrzewski, Stanisław Ignaczak, Wojciech Kotarski, Jacek Nowacji,

Bronisław Kwiatkowski, Adam Małecki, Sławomir Głowacki, Zygmunt

Dogoński, Marek Szuszman, Andrzej Dzierżawki, Jarosław Kołodziejski,

Jacek Wyrębski.

Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego w osobach

dh Roman Szczerbiak, dh Wojciech Kotarski, dh Zenon Paliwoda, dh Jacek

Nowacki.

Do delegatów zjazdu skierowano wiele ciepłych słów i podziękowano

im za zaangażowanie i działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa

powiatu. Nowemu zarządowi życzymy dalszych sukcesów.

Tekst/Foto: kpt. Jarek Stokwisz


Fundusze unijne

Człowiek – najlepsza inwestycja!

15 listopada została podpisana umowa pomiędzy Powiatem

Radziejowski a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie

projektu pt: „Nasze umiejętności – naszą przyszłością”

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości

szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów/nic szkół prowadzących

kształcenie na terenie powiatu radziejowskiego tj: Zespól Szkół

Mechanicznych w Radziejowie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie oraz Społecznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do końca 2013r.

kwalifikacji zawodowych i zdolności do zatrudnienia przez 170

osób w tym 69 uczennic i 101 uczniów szkół powiatu radziejowskiego,

jako przyszłych absolwentów.

Cele szczegółowe:

– Nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów poprzez

współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy.

– Wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne

zapewniające wysoką jakość kształcenia.

– Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów/nic poprzez

organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które przyczynią

się do lepszych wyników egzaminów.

– Wsparcie psychologiczne dla uczniów / nic niepełnosprawnych

wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym

wypadnięciem z systemu szkolnego.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem

Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, które jest organem

prowadzącym dla Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Piotrkowie Kujawskim.

Wartość projektu wynosi 393 666,66 zł, w tym dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 334 616,66 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

W RADZIEJOWIE

PROJEKT „LEPSZY START”

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie od

01.01.2011 roku do 31.12.2011 r. realizuje projekt pt. „Lepszy

start” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra

pomocy rodzinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem zostało objętych 27 osób niepełnosprawnych ze

stopniem umiarkowanym i znacznym, posiadający wykształcenie

podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie oraz osoby,

które wykształcenia jeszcze nie posiadają. Celem głównym

projektu byłą aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

W ramach kontraktów socjalnych oraz programów integracji

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Beneficjenci

Ostateczni projektu „Lepszy start” uczestniczyli w „Warsztatach

z doradcą zawodowym”, „Treningu kompetencji społecznych”.

Beneficjenci Ostateczni brali udział w 2-tygodniowym turnusie

rehabilitacyjnym, w Ośrodku Piramida I w Darłówku, a także

brali udział w kursach zawodowych, dostosowanych do ich potrzeb,

umiejętności i zainteresowań. Pomogły one przygotować

się do samodzielnego życia, nabyć kluczowych kompetencji zawodowych

przydatnych w pracy i w rozwoju osobistym. Dnia 24

listopada 2011 r. odbyło się „Spotkanie zapoznawcze i integracyjne

BO z władzami powiatu radziejowskiego”.

Beneficjenci Ostateczni dzięki swoim chęciom, a także dużej

motywacji podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, społeczne

oraz nabyli nowe umiejętności, które pomogą im stać się bardziej

atrakcyjnymi osobami na rynku pracy, co z kolei zwiększy

ich szanse w przyszłości na podjęcie zatrudnienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 29, e-mail: abcradziejow@wp.pl

Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Krzysztof Staszak, Konrad Lewandowski,

Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz

Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl

Nakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN 1642-5510

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.