Views
3 years ago

Sborník z konference TTnetu, červen 2009 - Národní ústav ...

Sborník z konference TTnetu, červen 2009 - Národní ústav ...

Sborník z konference TTnetu, červen 2009 - Národní ústav

Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR Sborník příspěvků ze 7. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 9. – 10. června 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková Praha Národní ústav odborného vzdělávání 2009

Národní přiřazovací zpráva ČR - Národní ústav pro vzdělávání
Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí - Národní ústav pro ...
Červen 2013 / 1 - Národní divadlo
ke stažení - Národní ústav odborného vzdělávání
Seznamte se s CLILem - Národní ústav pro vzdělávání
Konference SPPG - Ráčkova dolina 2009 projekt 31764.pdf
Text publikace - Národní ústav odborného vzdělávání
ke stažení v pdf zde - Národní ústav pro vzdělávání
příklady dobré praxe - Národní ústav odborného vzdělávání
Z dějin rozhlasu, televize a filmu 3 - Národní technické muzeum
Romská populace a zdraví Česká republika – Národní zpráva 2009
věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami - Národní ...
Časopis NÁVŠTĚVNÍK 1 - Vysoká škola technická a ekonomická v ...
Národní park České Švýcarsko - Časopis Ochrana přírody
Sborník z konference TTnetu, červen 2007 - Národní ústav ...
Sborník z konference TTnetu, říjen 2008 - Národní ústav odborného ...
Sborník z konference TTnetu, říjen 2009 - Národní ústav odborného ...
Sborník z konference Pro změnu 2009 - Quip
Národní centrum Europass ČR - Národní ústav pro vzdělávání
O d b o r n é v z d ě l á v á n í - Národní ústav pro vzdělávání
Sborník ze setkání, říjen 2011 - Národní ústav odborného vzdělávání
Hotely a restaurace - Národní ústav pro vzdělávání
Poradenství v oblasti autoevaluace - Národní ústav odborného ...
Sborník konference DrG 2011 - Národní referenční centrum
Autoevaluace v praxi českých škol - Národní ústav odborného ...
Informační a poradenský systém - Národní ústav odborného ...
Sborník z konference (zde) - Granty VŠERS - Vysoká škola ...
Zpravodaj - příloha III/2009 - Národní ústav odborného vzdělávání
Zde - Národní ústav pro vzdělávání
celý dokument ke stažení - Národní ústav odborného vzdělávání