Views
3 years ago

Wydatki strukturalne 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...

Wydatki strukturalne 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...

Wydatki strukturalne 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Załącznik nr 28 MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Symbol klasyfikacji części/woj. 931934791 Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych Symbol terytorialny jednostki samorządu terytorialnego wg GUS WOJ. POWIAT GMINA TYP JEDN. 02 14 06 2 Adresat Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica Ministerstwo Finansów Numer identyfikacyjny REGON w roku 2006 Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję w tys. zł bez znaku po przecinku Klasyfikacja wydatków strukturalnych Wydatki strukturalne 1 2 3 1 1. Sektor produkcyjny (2+7+16+31+40+46+54+59) 1 103 L.p. 2 11 Rolnictwo (3+4+5+6) 0 3 4 5 6 7 111 Inwestycje w gospodarstwa rolne 112 Rozpoczynanie działalności przez młodych rolników 113 Specjalistyczne dokształcanie zawodowe w dziedzinie rolnictwa 114 Poprawa przetwarzania i obrotu produktami rolnymi 12 Leśnictwo (8+9+10+11+12+13+14+15) 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 121 Inwestycje w leśnictwie 122 Inwestycje w technologie pozyskiwania, przetwarzania oraz obrotu produktami leśnymi 123 Promowanie nowych rynków zbytu produktów leśnych 124 Zakładanie stowarzyszeń właścicieli lasów 125 Odbudowanie potencjału produkcji leśnej zachwianego na skutek klęsk i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 126 Zalesianie na gruntach niewykorzystanych rolniczo 127 Poprawa i utrzymanie stabilności ekologicznej w lasach chronionych 128 Specjalistyczne dokształcanie zawodowe w dziedzinie leśnictwa 13 Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30) 1301 Wspieranie działań służących poprawie jakości gruntów 1302 Scalanie gruntów 19 1303 Wdrażanie usług związanych ze wspieraniem i zarządzaniem gospodarstwem rolnym 1 103

Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 14 16 18 20 22 24 25 ...
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 22
Page 1 Page 2 8 '1' 8 9 10 11 12 13 14 15 18 1'1' 18 19 20 21 22 23 ...
str. 3, 8, 12, 13, 17 str. 6 str. 16 - Tygodnik powiatowy
razred: 7.c 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 ...
Циклы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
T26314Thai_Profiler OL.indd 1 11/9/2010 2:12:16 PM
20 19 18 17 16 15 14 13 12 9 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ...
alias KS 1 KS 2 10 3 6 11 9 4 12 2 13 3 14 2 4 15 4 0 16 8 12 17 7 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte 1 2 3 4 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - Université Hassan II
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte O/W ...
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte O/W ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte O/W ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V ...
Sr.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...
7 6 10 15 16 9 3 1 5 11 13 14 23 20 2 12 4 22 17 18 19 21 8 Front ...
1 2 3 4 5 6 7 D2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Oss.unist.hr
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V ...
Page 1 Page 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ARMATURA GRZEJNIKOWA ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ARMATURA ... - Hydraulika
20 19 18 17 16 15 14 13 12 9 11 10 8 7 6 5 4 3 2 209 210 211 212 ...