zde - ateam.zcu.cz

ateam.zcu.cz

zde - ateam.zcu.cz

Terchová – Biely Potok

12. 9. - 14. 9. 2011

DEGRADÁCIA

KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV´2011

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Vliv struktury tvárné litiny na stav

povrchu pístních kroužků s Cr povlakem

Antonín KŘÍŽ – ZČU Plzeň

Ondřej CHOCHOLATÝ – Buzuluk a.s.

Příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s firmou Buzuluk a.s.

Presentace je k dispozici na www.opi.zcu.cz


Kvalita pístních kroužků je sledována nejen

z hlediska materiálových vlastností, ale i stavu

povrchu. Příspěvek zachycuje situaci, kdy stav

uhlíku a jeho lokalizace zapříčinila nežádoucí

degradační procesy.

Tento příspěvek dokumentuje situaci, kdy

horší povrchový stav litiny po obrobení

(vytrhané globule uhlíku) nevyvolává

nežádoucí procesy při vytváření galvanického

chromu, tak jako u kvalitnějšího povrchu.

2/10


Stav povrchu chromových povlaků

Vzorek 1 – Cr –povrch O.K.

Vzorek 2 – Cr s tzv. „krupičkou“

Chromový povlak se nanáší

elektrochemicky. Jeho skladba

obsahuje póry, v nichž mohou

být další částice.

3/10


Příčný výbrus pístním kroužkem

Podstata příčiny vzniku

krupičky na povrchu

chromu je ve výskytu

grafitu na povrchu

litinového kroužku

Bylo nutné zjistit

souvislosti mezi degradací

povrchu chromového

povlaku a povrchovým

stavem litiny

4/10


Chemické složení a tvrdost

C Mn Si P S Cr V Ti Sn Cu Al Sb

Vzorek 1 3.95 0.45 3.84 0.077 0.017 0.03 0.01 0.021 0.002 0.02 0.013 0.003

Vzorek 2 3.22 0.51 3.42 0.081 0.020 0.07 0.03 0.025 0.003 0.02 0.006 0.002

Tvrdost vzorku 1 je HV5=380,2+7,8; tvrdost

vzorku 2 je HV5=391+6,1.

Oba vzorky jsou položeny blízko eutektického

bodu, tak jak bylo předpokládáno s ohledem

na jejich aplikaci. Vzorek 1 má hodnotu stupně

sycení Sc=1,24, vzorek 2 Sc=1,05. Vzorek 2

má vyrovnanější obsah uhlíku i křemíku.

5/10


Metalografická analýza

Vzorek 1 Vzorek 1

6/10

Vzorek 2 Vzorek 2


Povrchová analýza litinového kroužku

Vzorek 1

Vzorek 1 - detail

7/10

Vzorek 2

Vzorek - detail


Rozdíl povrchového stavu po obrobení

Vzorek 1 Vzorek 2

8/10


Rozdíl povrchového stavu

Vzorek 1 Vzorek 2

9/10

Rozdílnost stavu obrobeného povrchu je

zachycen i na snímcích dokumentující povrch

v režimu „3 D“ - konfokální mikroskop.


Závěr

Z provedených analýz vyplývá, že nežádoucí stav povrchu

galvanického povlaku chromu souvisí s degradačními

procesy a chováním litiny při obrábění.

U vzorku 1 docházelo k vytrhávání grafitu při obrábění,

povrchová kvalita obrobené litiny byla hodnocena jako

nevyhovující.

U vzorku 2 byl povrchový stav obrobené litiny podstatně

lepší, přesto přítomnost globulí grafitu na povrchu

vyvolávala při chromování nežádoucí procesy a měla za

následek zhoršený povrchový stav chromového povlaku.

10/10


Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines