Svalová relaxace v intenzivní péči - Česká společnost ...

csarim.cz

Svalová relaxace v intenzivní péči - Česká společnost ...

Svalová relaxace

v intenzivní péči

Vladimír Černý

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dept. of Anesthesia, Dalhousie University, Halifax,

Nova Scotia, Canada


Deklarace potenciálního

konfliktu zájmů

Člen expertní skupiny pro svalová relaxancia

(projekt podporován MSD)

V minulosti jsem obdržel honoráře za poradenskou,

konzultantskou a přednáškovou činnost pro MSD

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM


Je pankuronium účinné

jako anxiolytikum


It is really stupid

question, isn’t


Obsah

1. Jak často a v jakých situacích NMBA

používáme

2. NMBA – jaký mohou mít přínos

3. Komplikace při použití NMBA

4. “Key points” do denní praxe

5. Co jste možná ještě nestihli přečíst aneb “horké

novinky v NMBA na ICU”


Jak často NMBA na ICU

používáme


13%


Klinické situace/okolnosti

spojené s použitím NMBA (1)

Klinické situace

ARDS 38%

Nastavení ventilátoru

DV > 10 ml/kg 69%

PEEP > 10 cm H 2 O 90%

Peak pressure > 50 cm H 2 O 32%


Klinické situace/okolnosti

spojené s použitím NMBA (2)

Ventilační režimy/rescue postupy

IRV 48%

Permisivní hyperkapnie 61%

Prone position 64%

Nitric oxide 68%


Proč vlastně NMBA používat


Jaká máme data o účinku NMBA

Zlepšení oxygenace …


Jaká máme data

NIMBEX po dobu 48 hodin


Zlepšení

90-denní mortality

Redukce komplikací


Mohou NMBA snížit komplikace spojené s UPV


Před podáním NMBA …


Po podání NMBA …


Komplikace


2011

„ICU weakness“ u 70% pacientů již po 24

hodinách NMBA

Steroidní NMBA mají „ICU weakness“ častěji


Snížení citlivosti na NMBA

Zvýšení citlivosti na SCHJ


UP REGULACE – key points

− Vyšší výskyt asystolie po SCHJ

− Nutnost vyšších dávek NMBA

− Nepodávat SCHJ u pacientů kteří jsou na

ICU 24 hodin a déle


NMBA na ICU v roce 2011

“Short-term”

•Součást

analgosedace/anestezie u

vybraných výkonů

(intubace, tracheostomie)

(Pozor na sukcinylcholin)

“Long-term”

•“Usnadnění” UPV u

ARDS

•Snížení konsumpce kyslíku

u hypoxemie

•Snížení ICP

•Prevence “shivering”

•Tetanus


Nejčastější klinické situace s

použitím NMBA

1. ALI/ARDS

2. Zvýšený nitrolební tlak

3. Terapeutická hypotermie po KPR


Zvaž použití

NMBA

25-50% pacientů s

ARDS má NMBA


NMBA a ARDS: jaká je EBM

Vliv na oxygenaci

Doba pobytu na ICU

90-day survival


NMBA a ICP: jaká je EBM

Sorry, no significant effect of NMBA

on ICP …


NMBA a léčebná hypotermie:

jaká je evidence

Anesth Analg 2010

Ze 68 ICU ve 44 studiích 54 ICU používalo

NMBA v rámci protokolu léčebné hypotermie

po zástavě oběhu …


Key points do praxe


Recommendations for the use of neuromuscular

blockers in the intensive care unit

1. Vyhnout se NMBA „co to jde“

– Maximální používání analgosedace

– Trpělivé hledání/nastavování režimu ventilace u dyssynchronie

2. Minimalizovat dobu podávání NMBA

– Používat TOF

– Minimalizovat dávku NMBA

– NMBA kontinuálně maximálně 2 dny

– Bolusy jsou preferovány před kontinuální infuzí

– Definovat cíle užití NMBA a opakovaně přehodnocovat

3. Zvažovat náhradní postupy

– U žen s renálním selháním nepoužívat vekuronium

– U status astmaticus zkusit nahradit NMBA isofluranem

– Minimalizovat steroidy u NMBA podávání


Hot news …


Ještě nepublikováno …

ATS meeting 2011

NMBA u pacientů s těžkou sepsí

Retrospektivní studie

NMBA během prvních 48 hodin

7800 pacientů


Kortikoidy + NMBA

… není vše úplně jinak


Sukcinyl u pacientů na statinech

Reálné nebezpečí

Anesthesiology, July, 2011


TAKE HOME MESSAGE

“Michigan rules on NMBA”

(Courtesy of Brian Woodcock)


Jaké město na světě má nejvíce ICU

Mahone Bay, Nové Skotsko,

Kanada

Počet ICU jsem napočítal na hlavní (a jediné)

ulici aspoň 20 !!! (30.7.2010) …

More magazines by this user
Similar magazines