Kierunek rozwoju organizacji. Organizacja przyszłości

awf.wroc.pl

Kierunek rozwoju organizacji. Organizacja przyszłości

Kompetencja społeczna

Empatia – uświadomienie

sobie odczuć innych

Rozumienie innych

Nastawienie usługowe

Wspieranie różnorodności

Umiejętności społeczne –

umiejętności wzbudzania

u innych pożądanych cech

Wpływanie na innych

Porozumienie

Łagodzenie konfliktów

Przewodzenie –

inspirowanie

Inicjowanie zmian

Tworzenie więzi

Współpraca

Współdziałanie

More magazines by this user
Similar magazines