Aktivitou k získání zaměstnání - NetNews

cms.netnews.cz

Aktivitou k získání zaměstnání - NetNews

Aktivitou k získání zaměstnání

Operační program: Rozvoj lidských zdrojů

Priorita: Aktivní politika zaměstnanosti

Opatření 1.1: Posílení aktivní politiky

zaměstnanosti při zaměstnávání

uchazečů a zájemců o zaměstnání

Grantové schéma: Podpora aktivní politiky

zaměstnanosti

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


REALIZACE

Doba realizace projektu:

1. 1. 2007 – 30. 6. 2008

Rozpočet:

Kč 4.678.780,-

Místo realizace:

Moravskoslezský kraj, okres Karviná

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


PARTNEŘI PROJEKTU

Žadatel:

Šance pro region, občanské sdružení

Partneři:

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední

škola DAKOL, o. p. s.

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


CÍLE PROJEKTU

◦ Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů v

Moravskoslezském kraji.

◦ Zvyšování kvalifikační úrovně obyvatel, a to

především u rizikových skupin na trhu práce.

◦ Vytvoření 5ti nových pracovních míst v chráněné

dílně Dakol-Eko pro osoby dlouhodobě

nezaměstnané či osoby ohrožené dlouhodobou

nezaměstnaností na trhu práce.

◦ Rozvoj schopností a dovedností dlouhodobě

nezaměstnaných osob a osob ohrožených

dlouhodobou nezaměstnaností prostřednictvím

realizace vzdělávacích, poradenských a

motivačních programů.

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Cílovou skupinu projektu tvoří nejvíce ohrožené

skupiny na trhu práce jako jsou dlouhodobě

nezaměstnaní a osoby ohrožené dlouhodobou

nezaměstnaností v regionu Karvinska:

◦ Osoby se zdravotním postižením

◦ Ženy vracející se na trh práce

◦ Ženy s malými dětmi

◦ Lidé s nízkou kvalifikací, popř. bez vzdělání

◦ Absolventi – osoby do 25 let věku

◦ Osoby starší 50 let

◦ Osoby s potenciálem pro rozvoj vlastních

podnikatelských aktivit

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

V rámci projektu budou realizovány následující programy:

◦ Motivační a poradenský program

◦ Základy kovo, elektro a ekologie

◦ Šička

◦ Základy podnikání

◦ Účetnictví

◦ Počítačová gramotnost

◦ Asistentka

◦ Svářečský kurz – svařování elektrickým obloukem

◦ Autoškola

Pozn.: Motivační a poradenský program je součástí

každého vzdělávacího programu.

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Motivační a poradenské programy

= interaktivní techniky a nácviky sociálních a praktických

dovedností, které jsou potřebné pro získání pracovního

uplatnění na trhu práce.

Cílem je umožnit nezaměstnanému člověku analyzovat

a pochopit svou situaci, určit problémové oblasti a najít

cesty k řešení, včetně naplánování konkrétních kroků,

které chce udělat pro zlepšení své životní situace, pro

zvýšení kvality vlastního života. Jako vhodný nástroj

jsme zvolili individuální odborné poradenství.

Motivační a poradenské programy proběhnou celkem

8x v průběhu realizace projektu, v celkovém počtu

148 osob.

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vzdělávací programy

Základy kovo, elektro a ekologie

Vzdělávací program bude mít během realizace

projektu 2 běhy.

Celkově projde programem 20 účastníků.

Rozsah kurzu: 355 hodin včetně závěrečné zkoušky

Šička

Vzdělávací program bude mít během realizace

projektu 2 běhy.

Celkově projde programem 12 účastníků.

Rozsah kurzu: 205 hodin včetně závěrečné zkoušky

Po ukončení 1. běhu těchto kurzů bude vybráno 5 úspěšných

Absolventů na 5 nově vytvořených pracovních míst v

chráněné dílně Dakol-Eko.


Vzdělávací programy

Základy podnikání

Vzdělávací program bude mít během realizace projektu

2 běhy.

Celkově projde programem 20 účastníků.

Rozsah kurzu: 288 hodin včetně závěrečné zkoušky

Součástí programu je 1-denní seminář organizovaný

Hospodářskou komorou okresu Karviná.

Účetnictví

Vzdělávací program bude mít během realizace projektu

2 běhy.

Celkově projde programem 20 účastníků.

Rozsah kurzu: 120 hodin včetně závěrečné zkoušky

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Vzdělávací programy

Počítačová gramotnost

Vzdělávací program bude mít během realizace projektu

2 běhy.

Celkově projde programem 20 účastníků.

Rozsah kurzu: 135 hodin včetně závěrečné zkoušky

Asistentka

Vzdělávací program bude mít během realizace projektu

2 běhy.

Celkově projde programem 20 účastníků.

Rozsah kurzu: 315 hodin včetně závěrečné zkoušky

Vstupním předpokladem do kurzu je maturita. Program je

určen především pro ženy po mateřské dovolené.

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Vzdělávací programy

Svářečský kurz (svařování elektrickým obloukem)

Vzdělávací program bude mít během realizace projektu

2 běhy.

Celkově projde programem 20 účastníků.

Rozsah kurzu: 160 hodin včetně závěrečné zkoušky

Autoškola

Vzdělávací program bude mít během realizace projektu

2 běhy.

Celkově projde programem 16 účastníků.

Rozsah kurzu: 67 hodin včetně závěrečné zkoušky

Po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek bude

účastníkům kurzu vydán řidičský průkaz skupiny B.

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Zdůvodnění potřebnosti projektu

Projekt „Aktivitou k získání zaměstnání“ se

snaží potlačit jev vysokého stupně

nezaměstnanosti na Karvinsku u osob

handicapovaných na trhu práce. Potřebnost

projektu vychází nejen ze statistik a analýz

úřadů práce, ale také z provedeného

průzkumu cílových skupin projektu.

TENTO PROJEKT JE

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

More magazines by this user
Similar magazines