Leták - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz

Leták - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

PANTONE CMYK RGB

280 C C 100 R 0

M 85 G 39

Y 5 B 118

K 22

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

představuje významné zdravotnické zařízení,

patřící mezi největší nemocnice

v České republice.

ZÁKLADNÍ NOSNÉ

PROGRAMY VFN JSOU:

• Diagnostika a léčba nádorových

onemocnění

• Péče o matku a dítě

• Diagnostika a léčba

kardiovaskulárních chorob

• Komplexní stomatologická

a maxilofaciální péče

• Diagnostika a léčba chorob krve

a krvetvorných orgánů

• Výzkum a léčba dědičných

metabolických poruch

• Diagnostika a léčba

demyelinizačních onemocnění

Resslova

Karlovo

náměstí

Karlovo

náměstí

U nemocnice

Novoměstská

radnice

Ječná

Žitná

Štěpánská

Kontakt:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Tel.: 224 961 111

www.vfn.cz

S a l u ti

a egr o r u m

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE

V PRAZE SLAVÍ 220 LET

16. 12. 2011 – 23. 2. 2012

Novoměstská radnice Praha 2


V letošním roce slaví Všeobecná fakultní

nemocnice v Praze 220. výročí svého

vzniku. Při této příležitosti pořádá pro

širokou veřejnost výstavu mapující nejen

historii nemocnice, ale také historii a rozvoj

lékařského oboru.

Všeobecná fakultní

Na výstavě máte možnost se seznámit

s událostmi, za kterých tato nemocnice

vznikala, s jejími zakladateli a osobnostmi

českého lékařství, které působily na půdě

nemocnice a významně se zasloužily o rozvoj

medicíny. Prohlédnete si mnoho historických

nástrojů, přístrojů a lékařských kuriozit,

dobové fotografie a dokumenty. Všeobecná

fakultní nemocnice představí i své plány

do budoucna.

Saluti aegrorum Josephus II., Leopoldus II.

MDCCXC (Pro zdraví nemocných Josef II.,

Leopold II. 1790)

Tento nápis zdobí hlavní křídlo nemocnice

již 220 let.

VFN POSKYTUJE

základní

specializovanou

a zvlášť

specializovanou

léčebnou

ošetřovatelskou

ambulantní

diagnostickou

péči

dětem

i dospělým

ve všech

základních

oborech

nemocnice

Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze představuje významné

zdravotnické zařízení, patřící mezi

největší nemocnice v České republice.

VFN je hlavní výukovou

základnou 1. lékařské

fakulty UK a současně

jedním z nejvýznamnějších

vědeckých pracovišť v oblasti

léčebných a diagnostických

metod v České republice.

v Praze slaví 220 let

More magazines by this user
Similar magazines